Ze zákoníku práce: na co máte právo při odchodu z pozice šéfa | VímVíc.cz

Ze zákoníku práce: Na co máte právo při odchodu z pozice šéfa

15. 10. 2018

Jiná firma, vlastní byznys, nespokojenost zaměstnavatele nebo prostě čas jít dál. Pro obyčejného zaměstnance složitá situace, jenže vy jste šéf. Výhody jako roční příjem za konkurenční doložku, či nové pracovní místo. Díky několika paragrafům ze zákoníku práce nemusí být vaše budoucnost vůbec zlá. Naopak může být slibná, možná ještě lepší než ta dosavadní. Není proto třeba zoufat a hledat naději v citátech o životě, které mají za úkol člověka povzbudit.

Ze zákoníku práce: na co máte právo při odchodu z pozice šéfa

Záleží na formě

Nejprve je důležité vědět, jestli váš pracovní poměr vznikl pracovní smlouvou mezi vámi a zaměstnavatelem nebo jste byli jmenováni. Jmenování je jednostranný právní úkon, se kterým ale musí samozřejmě souhlasit i jmenovaný zaměstnanec.

Pracovní smlouva má jasně danou formu a pro odstoupení vám slouží klasická výpověď.

Forma jmenování přesně definována není, z pravidla je však vše řešeno také pracovní smlouvou, kterou se určí co, kdy a kde bude zaměstnanec vykonávat.

Pokud jste byli jmenováni, můžete ze svého postu kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odstoupit, stejně tak z něj ale můžete být kdykoliv odvoláni. V obou případech musí být vše písemně doručeno do rukou druhé straně. A pokud není v písemném odvolání nebo vzdání se funkce určen jiný den, platí den následující po doručení.

Spolupráce mohla být také sjednána na dobu určitou. V tomto případě pouze přibývá možnost, že skončíte fungování dobou určenou. Viz. ustanovení § 73a odst. 3 zákoníku práce.

Tímto ale váš pracovní poměr nekončí, jaké možnosti tedy následují?

Pokud jste byli jmenováni, můžete ze svého postu kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odstoupit.

Nabídka na nové pracovní místo

Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci (podle ust. § 73a odst. 2 zákoníku práce).

Předpokládejme, že neodcházíte dobrovolně, ale jste nahrazeni a nemáte další plán. Naštěstí zákon stanoví, že místo registrace na úřad práce můžete třeba i dočasně přestoupit na jiné pracovní místo, které vám zaměstnavatel musí nabídnout. Zároveň platí, že k němu musíte být zdravotně způsobilí a kvalifikovaní.

Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR (spis. zn. 21 Cdo 4897/2009, ze dne 11. 3. 2011) povinnost nabídnout zaměstnanci jinou práci odpovídající jeho kvalifikaci znamená, že se nevyžaduje, aby zaměstnavatel navrhoval zaměstnanci takové pracovní zařazení, při němž by nebyla zcela využívána jeho dosažená kvalifikace, a současně se nesmí jednat o práci, k níž zaměstnanec nemá potřebnou kvalifikaci a nemůže ji ani získat zaškolením nebo jinou průpravou.

Registrace na úřad práce by měla proběhnout co nejdříve od ztráty zaměstnání. Nejlépe do 3 dní od této skutečnosti.

Následně Nejvyšší soud přitvrdil a určil, že pracovní pozice musí reálně vzniknout před podáním nabídky. Podle něj totiž někteří zaměstnavatelé předpokládali, že zaměstnanec (tedy vy) pracovní pozici odmítne, a tak se ho de facto zbavili. Je zde tedy reálná šance, že pro vás nová možnost bude přijatelná.

Bohužel zákon nestanovuje umístění. Může tedy jít o nabídku práce, za kterou bude nutné dojíždět, nebo se dokonce přestěhovat.

Konkurenční doložka

Velmi stručně jde o smlouvu mezi vámi a zaměstnavatelem, ve které se zavazujete vůči němu nevykonávat konkurenční profesní činnost po dobu až 1 roku. Za dodržení obdržíte každý měsíc smluvně dohodnutou částku, avšak minimálně polovinu vaší průměrné mzdy.

Od 1. 1. 2012 lze sjednat konkurenční doložku již během zkušební doby. Vznikne tím jakási jistota, že zaměstnavateli po dvou měsících neutečete s nově nabytým know-how.

Každý měsíc máte nárok na minimálně polovinu vašeho průměrného měsíčního příjmu.

Konkurenční doložce se věnuje ust. § 310 zákoníku práce ve všech svých 6 odstavcích, doporučujeme je důkladně pročíst celé. Tady je pro vaše pohodlí výpis toho důležitého:

Odst. 1. - na určitou dobu, nejdéle však 1 rok, nebudete konkurovat teď již bývalému zaměstnavateli. Ten vám za to poskytne vyrovnání ve výši nejméně poloviny průměrného měsíčního výdělku, který jste u něj měli. Tato částka vám bude chodit zpětně vždy další měsíc, pokud se smluvně nedohodnete jinak.

Odst. 2. - Zde jsou vypsány důvody, kdy je možné doložku sjednat. Hlavní je, že musí být spravedlivá s ohledem na povahu informací a znalostí, které nyní máte a kterými byste svému mohli závažně ztížit jeho činnost.

Odst. 3. - Pokud je sjednána smluvní pokuta, kterou jste povinni zaplatit, pokud závazek porušíte, jejím zaplacením závazek zanikne. Pokuta musí být přiměřená vůči významu a povaze podmínek doložky.

Odst. 4. - Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

Odst. 5. - Pokud vám nepřijdou smluvené peníze do 15 dnů po jejich splatnosti, můžete doložku vypovědět a ta zaniká první den následujícího měsíce po doručení výpovědi (výpověď dojde 5.5. a doložka se ruší k 1.6.).

Odst. 6. - Vše musí být sjednáno písemně.

Odstupné? To záleží...

Pokud pro vás zaměstnavatel nemá náhradní pracovní místo, nebo nabídnutou pracovní pozici odmítnete, je překážka v zaměstnání na straně zaměstnavatele a vy jste nadbyteční. Tedy, vzniká tzv. fikce nadbytečnosti, což ve zkratce znamená, že je legální vás propustit, ačkoliv reálně vaše pracovní pozice nadbytečná není.

Jako každý jiný zaměstnanec máte při ukončení pracovního poměru nárok na odstupné. Nárok vám vzniká tehdy, kdy je vaše pracovní pozice fakticky nadbytečná, a to v těchto případech:

  • ruší se zaměstnavatel nebo jeho část
  • přemisťuje se zaměstnavatel nebo jeho část
  • zaměstnanec se stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách za účelem zvýšení efektivnosti práce, apod.
Nárok na odstupné vám vzniká tehdy, kdy je vaše pracovní pozice fakticky nadbytečná.

Inteligence je schopnost přizpůsobit se změně

Tento citát o životě Stephena Hawkinga je jedním z pravd našeho každodenního života. Pokud jste na vedoucí pozici, jistě znáte všechna práva a povinnosti, které máte nyní. Je však dobré si dopodrobna zjistit, co vás čeká, až se budete chtít nebo muset posunout dál. Zjistěte si také, jak se situace v posledních letech změnila a my vás budeme dál aktuálně informovat.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy