Kontrolní hlášení pro plátce DPH. Jak to s ním je? | VímVíc.cz

Kontrolní hlášení pro plátce DPH. Jak to s ním je?

13. 03. 2017

Každý plátce DPH má od roku 2016 povinnost pravidelně zasílat takzvané kontrolní hlášení. Systém kontrolního hlášení patří spolu s Elektronickou evidencí tržeb mezi další nástroj kontroly placení DPH.

Kontrolní hlášení pro plátce DPH. Jak to s ním je? Co je to kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení je spolu s EET nejdůležitějším nástrojem pro kontrolu placení DPH. Používáním těchto nástrojů se vláda České republiky snaží zabránit daňovým únikům. Podnikatel bude povinen zaznamenávat údaje, které poté bud zasílat formou hlášení. Důležité je upozornit na to, že takové hlášení nebude nahrazovat daňové přiznání. Bude se tedy muset vyplňovat oboje. Co ale nahrazuje, je samostatný výpis z evidence pro účel DPH.

Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání. Ale samostatný výpis z evidence pro účely DPH ano.

Jak se kontrolní hlášení podává?

Rozdíl je v tom, jestli kontrolní hlášení podává fyzická nebo právnická osoba. Jestliže kontrolní hlášení podáváte jako fyzická osoba, kontrolní hlášení musíte podávat ve lhůtě pro podání daňového přiznání. A pokud budete kontrolní hlášení podávat jako právnická osoba, bude pro vás stěžejní hlídat si vždy 25. den v měsíci, a k tomuto datu kontrolní hlášení podáte.

Plátci DPH si kvůli kontrolnímu hlášení musí hlídat 25. den v kalendářním měsíci.

Kam se bude kontrolní hlášení podávat?

Tento dokument má jasně dané náležitosti, které je třeba dodržet. Má přesnou strukturu a formát a můžete si jej prohlédnout na Daňovém portále finanční správy. Hlášení je třeba podat pouze elektronicky. Slouží k tomu jak aplikace Elektronické podání pro Finanční správu anebo datové schránky.

Kontrolní hlášení má jasnou strukturu, náležitosti a formát.

Kdo má povinnost hlášení podávat?

Povinnost podávat kontrolní hlášení mají v České republice všichni podnikatelé, kteří jsou zároveň i plátci DPH. Ti podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, kontrolní hlášení podávat nemusí.

Co když udělám v kontrolním hlášení chybu?

Jako u všeho, i u kontrolního hlášení se může stát, že podnikatel udělá chybu. Poté je důležité, jestli na chybu přijdete ještě před termínem odevzdání kontrolního hlášení. Tehdy můžete podat další, opravné kontrolní hlášení, které bude chápáno jako jediné platné. Jestliže na chybu v hlášení přijdete až po termínu, musíte podat do pěti dnů od zjištění nové kontrolní hlášení spolu s dodatečným přiznáním k DPH.

Co hrozí v případě zanedbání?

Jestliže podnikatel zanedbá povinnost - podá hlášení po termínu, nebo dokonce nepodá hlášení vůbec - samozřejmě mu za to hrozí postih v podobě několika tisíc korun. Jestliže bez vyzvání podá hlášení po termínu, hrozí pokuta 1000Kč, jestli bude muset být správcem vyzván k tomu, aby hlášení podal (tedy neuvědomí si, že jej nepodal dříve sám) hrozí pokuta 10000Kč, pokud podnikatel nepodá následní kontrolní hlášení, hrozí pokuta 30000Kč a jestli kontrolní hlášení podnikatel nepodá ani v náhradní lhůtě, hrozí mu za toto zanedbání pokuta 50000Kč.

Opravdu se vyplatí všechno kolem kontrolního hlášení pečlivě hlídat.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo