Jak se bude počítat dovolená v roce 2021? | VímVíc.cz

Jak se bude počítat dovolená v roce 2021?

05. 10. 2020

Pokud zaměstnanec nastupuje do nového zaměstnání, je několik faktorů, které ho před nástupem zajímají. Nejdůležitějším faktorem nové práce je rozhodně náplň práce, poté zaměstnanci řeší, jak budou za tuto práci odměněni, tedy jaká bude jejich mzda a v neposlední řadě je také zajímá počet dní dovolené v jeho případě. Mají všichni zaměstnavatelé v České republice stejný výpočet dnů dovolené nebo si to zaměstnavatelé určují sami? Zákoník práce dovolená, jaké informace jsou zde k nalezení? Jak na výpočet dovolené? Je počet dní dovolené ovlivněn druhem pracovního úvazku? A jaké změny čekají výpočet dnů dovolené české zaměstnance od roku 2021?

Dovolená v roce 2021 a její výpočet Dovolená v roce 2021 a její výpočet

Výpočet dovolené českých zaměstnanců

Jaký je počet dní dovolené u českých zaměstnanců? Čeští zaměstnanci mají obvykle k dispozici 20 dní dovolené. Zákoník práce dovolená říká, že délka dovolené za kalendářní rok činí minimálně 4 týdny. Podle zákoníku práce existují ale výjimky, kde mají zaměstnanci automaticky 5 týdnů dovolené (25 dní dovolené), například zaměstnanci státních podniků, obcí, krajů, rozpočtových a příspěvkových organizací apod. Poté tu jsou zaměstnavatelé, kteří pátým týdnem dovolené své zaměstnance benefitují. Mnoho zaměstnavatelů dává 5 týdnů dovolené (25 dní dovolené) svým zaměstnancům automaticky. Ti méně šťastní zaměstnanci mají bohužel pouze ty 4 týdny dovolené.

25 dní dovolené je tedy v současnosti takovým nepsaným standardem a zaměstnanci často hledají nové zaměstnání právě s 5 týdny dovolené, protože vědí, že 25 dní dovolené má většina zaměstnanců v České republice. Zaměstnanci si mohou každý měsíc kontrolovat počet dní dovolené na výplatní pásce. Čerpání dovolené je vždy potřeba konzultovat se svým zaměstnavatelem, který dovolenou schvaluje.

Zákoník práce dovolená

Jak se na dovolenou dívá zákoník práce? Zákoník práce dovolená je upravována Zákoníkem práce § 211 a zaměstnavatelé mají takto detailní manuál na výpočet dovolené. Zaměstnanec si musí nechat vždy schválit dovolenou svým zaměstnavatelem a zaměstnavatel má nárok dovolenou neschválit, proto je vždy důležitá dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Druhy dovolené podle Zákoníku práce:

  • dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část,
  • dovolená za odpracované dny a
  • dodatková dovolená.

Zaměstnanec, který u svého zaměstnavatele odpracuje celý rok, má nárok na celou dovolenou za kalendářní rok. Pokud ale zaměstnanec například nastupuje do nové práce, má nárok pouze na její poměrnou část. Aby mohla být dovolená uznána, musí mít zaměstnanec odpracováno minimálně 60 dní nepřetržitého pracovního provozu. Co to znamená poměrná část dovolené? Poměrná část se dělí na dvanáctiny, jeden odpracovaný měsíc se rovná jedné dvanáctině, s tím že pracovní poměr má 12 pracovních měsíců.

Pokud zaměstnanec u svého zaměstnavatele neopracuje minimálních 60 dní nepřetržitého pracovního provozu, nevzniká tedy nárok na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část. V tomto případě náleží zaměstnanci dovolená za odpracované dny v poměrné části jedné dvanáctiny za kalendářní rok za každých odpracovaných 21 dní v daném kalendářním roce.

Tzv. dodatková dovolená je určená pro zaměstnance, kteří vykonávají mimořádně těžkou práci nebo pracují podzemí. Tato dodatková dovolená je ve výši 1 týdne. V případě, že zaměstnanec u tohoto zaměstnavatele nepracuje celý 1 kalendářní rok, opět má zaměstnanec nárok pouze na poměrnou část dovolené, v tomto případě náleží zaměstnanci za každých 21 odpracovaných dní jedna dvanáctina dodatkové dovolené.

Pokud si zaměstnanec není s výpočtem dní jistý, může využít pomoci online kalkulaček, které mu s výpočtem dovolené pomohou. Zaměstnavatelé by ale měli své zaměstnance o počtu dní dovolené detailně informovat, aby měl zaměstnanec přehled, kolik dní může v daném kalendářním roce ještě čerpat.

Zákoník práce dovolená čerpání

Čerpání dovolené je v České republice upravováno zákoníkem práce a to § 217. Je zde psáno, že čerpání dovolené je plně v režii zaměstnavatele podle písemného rozvrhu čerpání dovolené, tak aby mohla být čerpána v celku a do konce kalendářního roku, ve kterém vznikl nárok a dovolenou, pokud zákon nestanovuje jinak. Při čerpání dovolené je důležité přihlížet k provozním potřebám zaměstnavatele, ale také k oprávněným zájmům zaměstnance (například čerpání dovolené v létě rodičům s dětmi). Pokud je dovolené čerpána ve více částech, zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci nejméně dva týdny dovolené v celku. Zaměstnavatel musí určenou dovolenou oznámit zaměstnanci minimálně 14 dní předem.

Zákoník práce dovolená hromadné čerpání

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům nařídit tzv. hromadné čerpání dovolené. Zaměstnavatel může v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců určit hromadné čerpání dovolené, jen jestliže je to nezbytné z provozních důvodů; hromadné čerpání dovolené nesmí činit více než 2 týdny a u uměleckých souborů 4 týdny.

Délka dovolené

V České republice máme mají tedy zaměstnanci 20 dní dovolené, 25 dní dovolené nebo poté poměrnou část, pokud nemají u zaměstnavatele odpracovaný celý pracovní kalendářní rok. V ČR je ještě jeden specifický druh zaměstnanců, kteří mají 8 týdnů dovolené, jsou jimi pedagogičtí pracovníci a akademičtí pracovníci vysokých škol.

Čerpání dovolené se velmi často pojí s výdaji, které jsou s dovolenou spojené, pokud chce zaměstnanec odjet ze svého bydliště, ať už po České republice nebo do ciziny. Je doporučováno si během celého roku ze mzdy na dovolenou odkládat finanční prostředky, aby poté zaměstnanec nemusel výjezd na dovolenou řešit například spotřebitelskou půjčkou.

Výpočet dovolené v roce 2021

Výpočet dnů dovolené a zkrácené úvazky

Jaký je počet dní dovolené při zkráceném úvazku? Velké množství zaměstnanců má také pracovní smlouvu na zkrácený, částečný či poloviční úvazek. Jaký je výpočet dnů dovolené u zkrácených úvazků? Zaměstnanci, kteří v roce 2020 pracují na nějakou formu zkráceného úvazku mají nárok na stejný počet dní dovolené jako jejich kolegové, kteří pracují na plný úvazek. Pokud tedy ve firmě mají zaměstnanci na plný úvazek 25 dní dovolené, mají i zaměstnanci na zkrácený úvazek 25 dní dovolené. Tento fakt se odráží pouze při určení výše náhrady mzdy za dovolenou. Ta odpovídá průměrnému dennímu výdělku, při zkráceném pracovním úvazku je takový průměrný denní výdělek přirozeně nižší.

V zákoníku práce nebyla tato problematika nijak více zpracována a mnoha lidem, zaměstnavatelům i státu se tento systém výpočtu dnů dovolené zdál nespravedlivý vůči zaměstnancům, kteří pracuji na plný úvazek. Současně tím také mnoha zaměstnavatelům ucházely peníze. V současné době prochází legislativním procesem novela zákoníku práce, která se bude přímo dotýkat zkrácených úvazků. Novela by měla vstoupit v platnost od 1. 1. 2021.

Zákoník práce dovolená aneb jaké budou změny v roce 2021

Jaké změny přinese novela zákoníku práce od 1. 1. 2021? Počet dní dovolené zůstane v novele stejný, tedy 20 dní dovolené, 25 dní dovolené nebo 40 dní pro učitele a pedagogy. Výše dovolené bude ale nově odvozena od odpracovaných hodin týdně, bude záležet na tom, kolik každý zaměstnanec odpracuje hodin týdně. Nárok na dovolenou u zaměstnance se tak bude počítat hodinově, ne podle odpracovaných dnů jako nyní. Tato změna se tedy nejvíce dotkne zaměstnanců, kteří pracují na nějakým způsobem zkrácený úvazek.

Pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek, téměř změnu ve výpočtu dovolené od roku 2021 neucítí. Změna se týká zaměstnanců, kteří pracují na zkrácený úvazek.

Výpočet dnů dovolené vzorec:

týdenní pracovní doba (hodiny) x počet týdnů dovolené = počet hodin, na které má zaměstnanec nárok při čerpání dovolené. Zaměstnanec pracuje 20 hodin týdně na poloviční úvazek, zaměstnavatel poskytuje 25 dní dovolené (5 týdnů), 20 x 5 = 100 hodin. Zaměstnanec má v tomto případě nárok na 100 hodin dovolené.

Tip: Dovolená se u vás v nejbližší době nekoná? Udělejte si relax doma na zahradě a pořiďte si bazén na e-shopu Marimex. Při nákupu zboží na e-shopu navíc můžete výrazně ušetřit, stačí použít Marimex slevový kupón.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Cestování a dovolená