Kdy nahlásit pracovní neschopnost? | VímVíc.cz

Kdo vystavuje a kdy nahlásit pracovní neschopnost?

29. 11. 2019

Každému z nás se občas stane, že nás nemoc zastaví v běžném provozu. Ne vždy se nám chce k doktorovi a radši nemoc přecházíme. Co když ale tělo vypoví službu a musíme zůstat doma? Jak je to s vyplácením mzdy během pracovní neschopnosti? A co znamená zrušení tzv. karenční doby? V článku se dozvíte nejen odpovědi na zmíněné otázky. Vysvětlí, co je to pracovní neschopnost, kdo o ní rozhoduje a jaké jsou povinnosti pojištěnce během pracovní neschopnosti.

Tento článek je staršího data, necháme ho zde pro případné porovnání změn podmínek nemocenské, neschopenky atd. Aktuální článek na téma nemocenská 2022 je k nalezení na následujícím odkazu.

Co je to pracovní neschopnost?

Pracovní neschopnost je stav člověka, který je ze zdravotních důvodů dočasně neschopný vykonávat své povolání. Pracovní neschopnost může vzniknout nejen z důvodu dlouhodobé nemoci, ale také z důvodu úrazu nebo nařízené karantény. O vydání tzv. neschopenky rozhoduje nejen váš zdravotní stav, ale také vaše povolání. Například pokud si zlomíte nohu a pracujete na stavbě, svou práci skutečně vykonávat nemůžete. Pokud se ale stejný úraz týká někoho, kdo pracuje v kanceláři a má možnost jednoduchého transportu do práce, nebo mu šéf vyjde vstříc s prací z domova, může zraněný dále pokračovat v práci.

Kdo vystavuje neschopenku?

Tzv. neschopenku vám vystaví váš ošetřující lékař, pokud rozhodne, že váš zdravotní stav není slučitelný s výkonem vašeho zaměstnání. Neschopenka je váš průkaz, který potvrzuje vaši dočasnou pracovní neschopnost. V případě karantény může rozhodnutí vydat i hygienik.

Kdy nahlásit pracovní neschopnost a jak?

Pokud lékař shledá vás zdravotní stav závažný, ať už z důvodu nemoci, úrazu vydá vám Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, v případě nařízené karantény dostanete Potvrzení o nařízené karanténě. Tyto dokumenty musíte neprodleně předat svému zaměstnavateli, ať už osobně, elektronicky nebo poštou. Předáním těchto dokumentů si zajišťujete nárok na náhradu ze mzdy, která jde prvních 14 dnů z kapsy zaměstnavatele.

V případě, že vaše nemoc, úraz či karanténa trvá déle než 14 dní, musíte od lékaře dostat Žádost o nemocenskou, kterou vás zaměstnavatel předá příslušné OOSZ. Od 15. dne probíhající nemoci se o vás finančně stará Česká správa sociálního zabezpečení.

Kdo vystavuje a kdy nahlásit pracovní neschopnost? - doktor, neschopenka

Povinnosti během pracovní neschopnosti

Neschopenka vás zavazuje k tomu, že nesmíte vykonávat svou práci. Jakýkoliv výdělek během probíhající pracovní neschopnosti je protiprávní. Člověk v neschopnosti musí ale dodržovat i další povinnosti. Za prvé musí poslouchat svého lékaře a dodržovat stanovený režim.

Vycházky během pracovní neschopnosti

Nikdy vás samozřejmě nemůže nutit k tomu, abyste během pracovní neschopnosti trávili 24 hodin denně doma. Pokud to vás zdravotní stav dovoluje a nejste například v karanténě, máte nárok na denní vycházky. Ty mohou trvat maximálně 6 hodin denně a musí probíhat během časového rozmezí, které vám nařídil lékař. Většinou můžete vycházek provádět mezi 7 hodinou ráno a 7 hodinou večer. Lékař však může rozhodnout i jinak a vycházky vám zkrátit.

Pracovní neschopnost – kontrola

Zda dodržujete pravidla chodí kontrolovat prvních 14 dní zástupce zaměstnavatele, od 15. dne trvání neschopnosti má tuto kontrolu na starost Česká správa sociálního zabezpečení. tyto kontroly probíhají zejména z toho důvodu, aby lidé nezneužívali pracovní neschopnosti a nejezdili například na dovolené nebo netrávili čas jinou aktivitou.

V případě, že vás kontrola doma nezachytí v určitý čas, kdy nemáte povolené vycházky a máte být doma, hrozí vám pokuta. Svou nepřítomnost můžete samozřejmě vysvětlit, například návštěva lékaře je relevantní omluvou. Pokud jste ale byli na nákupu, u kadeřníka nebo jste i navštěvovali lékárnu, musíte se smířit s vystavenou pokutou. Toto jsou všechno záležitosti, které jste povinni si vybavit během dob vycházek, případně vám jej musí zařídit rodina, či někdo jiný. Pokud by se člověk dopustil takových prohřešků opakovaně a cíleně zneužíval pracovní neschopnosti, hrozí mu i ztráta zaměstnání a tím pádem i vyplácení nemocenské.

Kdo vystavuje a kdy nahlásit pracovní neschopnost? - kontrola, vycházky, návštěva doktora

Nemocenské pojištění a nemocenská 2019

Nemocenská je jednou ze šesti dávek nemocenského pojištění a jejím účelem je finančně zabezpečit člověka, který se dostal vlivem nepříznivého zdravotního stavu nebo úrazu do pracovní neschopnosti. Účast na nemocenském pojištění je automatická a pokud jste zaměstnanec, odvádí ji za vás zaměstnavatel v podobě sociálního pojištění. Týká se tedy pouze těch zaměstnanců, kterým je odváděno sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že například student, který pracuje na DPP a nevydělá si víc než 10 000 korun měsíčně, a tím pádem se ho netýkají odvody, nemá nárok na nemocenské dávky.

Nemocenská u OSVČ

Pokud se živíte jako podnikatel, záleží na vás, zda si platíte sociální pojištění, či nikoliv. Zdravotní pojištění je povinné pro všechny, ale sociální je dobrovolné. Záleží na každém ze samostatně výdělečných, zda si radši bude peníze šetřit, nebo si bude sám aktivně platit sociální pojištění.

Kdo vyplácí nemocenskou?

Prvních 14 dní pracovní neschopnosti dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele. Od 1. července 2019 již není v platnosti tzv. karenční doba, kdy během prvních tří dnů nemoci člověk „stonal zadarmo“. Právě od poloviny roku 2019 dostává nemocný náhradu mzdy od prvního dne nemoci. Po 14 dnech přebírá zodpovědnost Česká správa sociální zabezpečení a vy čerpáte peníze z nemocenského pojištění.

Výpočet a výše nemocenské

Výpočet nemocenské se odvíjí od vaší průměrné denní mzdy, tedy od denního vyměřovacího nákladu. Tento vyměřovací náklad se ponižuje podle tří redukčních hranic. Z tohoto redukovaného vyměřovacího základu se vypočítává výše nemocenské, podle doby trvání pracovní neschopnosti:

  • do 30. dne pracovní neschopnosti dostáváte 60 % redukovaného denního vyměřovacího nákladu
  • od 31. dne do 60. dne dostáváte 66 % denního redukovaného vyměřovacího nákladu
  • od 61. dne 72 % redukovaného denního vyměřovacího nákladu.

Výše nemocenské se snižuje o 50 %, pokud si za dočasnou pracovní neschopnost můžete sami a to v následujících případech:

  • pracovní neschopnost vznikl z důvodu účasti ve rvačce,
  • jako následek požití alkoholu či jiných omamných látek
  • nebo při spáchání úmyslného trestného činu nebi přestupku.
Kdo vystavuje a kdy nahlásit pracovní neschopnost? - výplata během pracovní neschopnosti

Výplata během pracovní neschopnosti

Během prvních 14 dnů zodpovídá za nemocného jeho zaměstnavatel. Provádí kontroly a stejně tak vyplácí nemocného náhradu za mzdu. Tu vyplácí ale pouze za kalendářní dny. Nemocenská je vyplácena za každý den, tedy včetně víkendů či státních svátků.

Způsob výplaty dávky záleží na příjemci dávky. Má na výběr z převodu na bankovní účet, který je zdarma, nebo si může nechat vyplácet dávky v hotovosti prostřednictvím České pošty. V tuto chvíli jdou ale náklady spojené s vyplacením dávky na příjemce dávky.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Personalistika a HR