Práce na dohodu | VímVíc.cz

V současnosti mohou lidé uzavřít pracovní smlouvu u příležitostných zaměstnání se zaměstnavatelem jako dohodu o provedení práce nebo u prací soustavnější povahy jako dohodu o pracovní činnosti. Tyto smlouvy jsou typické například pro brigády, musí se vždy uzavírat písemně. Nejčastěji jsou uzavírány studenty, rodiči na mateřské a rodičovské dovolené nebo důchodci. Práci na dohodu je možné najít a sjednat v každém městě v mnoha pracovních odvětvích.

Práce na dohodu

Nabídka práce na dohodu

Po České republice najdeme zhruba přes 3 000 nabídek prací na dohodu. Největší koncentrace jich je v Praze a Brně, nabízená jsou však i v ostatních městech. Nejčastějšími odvětvími a oblastmi, ve kterých lidé vyhledávají práci na dohodu, jsou gastronomie a pohostinství, potravinářství, doprava a doručovací služby, úklidové práce, administrativa a prodej zboží. Oblíbenými pozicemi jsou operátor/ka v call centrech, recepční, obsluha restaurací, kaváren a fast foodů nebo prodavač/ka ve velkoobchodních řetězcích či maloobchodních prodejnách. V těchto oblastech jsou nejen vysoce poptávanými pozicemi, ale i nabízenými.

Při práci na dohodu je častá flexibilní pracovní doba, nenáročnost práce a nízké nároky na práci.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce je nejčastěji uzavíranou smlouvou v rámci práce na dohodu. V dohodě o provedení práce je zaměstnanec limitován 300 odpracovanými hodinami za rok u jednoho zaměstnavatele. Smlouvu však můžete uzavřít s více zaměstnavateli. Zároveň pokud li Vaše odměna z dohody o provedení práce přesáhne limit 10 000 Kč měsíčně, z výdělku se musí odvést zdravotní a sociální pojištění. To platí i pro součet výdělků z více dohod u jednoho zaměstnavatele. Pokud dodržíte limit do deseti tisíc výdělku na DPP u více zaměstnavatelů, zdravotní a sociální pojištění se z výdělku neplatí.

Pokud Vaše odměny z DPP nepřesahuji deseti tisícový limit, můžete danit dvěma způsoby. Pokud nepodepíšete prohlášení k dani, strhne Vám zaměstnavatel z příjmu 15% srážkovou daň. Pokud prohlášení podepíšete, zaměstnavatel strhne 15% zálohu na daň z příjmu i s nárokovanými daňovými slevami. Pozor na podepsání prohlášení k dani, které lze měsíčně podepsat jen u jednoho zaměstnavatele.

Dohodu o provedení práce lze ukončit jak zaměstnancem, tak i zaměstnavatelem písemným vypovězením bez udání důvodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti je druhým druhem práce na dohodu. Rovněž ji lze uzavřít s několika zaměstnavateli, avšak nejdéle na 52 týdnů. U dohody o pracovní činnosti spočívá omezení v počtu odpracovaných hodin týdně u jednoho zaměstnavatele, které musí tvořit v průměru 20 hodin za týden. V případě že je s jedním zaměstnavatelem uzavřeno více smluv, měsíční výdělky se sčítají. Pokud měsíční odměna přesáhne hranici 2 500 Kč, odvádí se z celé částky zdravotní pojištění. Stejné je to i u sociálního pojištění.

Pokud u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani a Vaše měsíční odměna z DPČ je nižší než 2500 korun, odvede zaměstnavatel 15% srážkovou daň. Když toto prohlášení podepíšete, zdaní se odměna z DPČ 15% zálohovou daní. Prohlášení k dani lze měsíčně opět podepsat jen u jednoho zaměstnavatele.

Dohodu o pracovní činnosti lze rovněž ukončit písemným vypovězením buď zaměstnancem, nebo zaměstnavatelem, a to bez udání důvodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou.

Mzda u práce na dohodu

Pro rok 2018 byla stanovena hrubá minimální hodinová mzda na 73,20 Kč, naopak horní hranice pro výdělky z práce na dohodu stanovená není. Nejčastěji nabízenou hodinovou mzdou je 100 Kč/hodina, ta se potom může zvýšit s odpracovanými měsíci v dané firmě, to můžeme často pozorovat u supermarketů a hypermarketů jako například Lidl, Albert či fast foodových řetězců. Call centra nabízejí o něco vyšší hodinovou mzdu a to často od 150 Kč na hodinu.

Dobře výdělečnou prací či brigádou může být i doučování nebo výuka cizího jazyka. Ta bývá často poptávána ve větších městech, jedná se o soukromou a individuální výuku, hodinová mzda je určována po dohodě a může se proto velmi lišit. To samé platí u výuky hry na hudební nástroj, kreslení a další.

Naopak práci na dohodu, kterou lze sehnat takřka v každém městě, je vybalování a doplňování zboží pro maloobchodní i velkoobchodní prodejce. Práce může být jednorázová (například přes noc) nebo pravidelná. Často nabízenou prací na dohodu i v menších městech jsou práce v dopravě (řidiči, roznašeči letáku apod.), prodeji (obsluha) nebo úklidové či mechanické práce.

Benefity u práce na dohodu

Nejčastějšími benefity, které jsou nabízeny zaměstnavateli při uzavření smlouvy o práci na dohodu, jsou slevy na prodávané produkty dané firmy, flexibilní pracovní doba, příplatky za práci o svátkách či víkendech, občerstvení na pracovišti a motivační bonusy.

Pro většinu prací na dohodu nepotřebuje uchazeč dlouholeté zkušenosti ani praxi. Odborné vzdělání také není povětšinou požadované. Výjimkou mohou být například řidičské průkazy nebo práce na dohodu nabízené studentům odborných středních a vysokých škol. Na dohodu je možné zaměstnávat osoby od 16. roku věku (pokud ukončili povinnou školní docházku), práce však musí být přiměřená jejich vývoji a je omezená legislativou.

Většina zaměstnavatelů tedy požaduje minimální věk uchazeče 18 let.

Nejčastější zaměstnavatelé nabízející práci na dohodu

Nejčastěji vyhledáváními zaměstnavateli, kteří nabízejí práci na dohodu, jsou celosvětově úspěšné fast foodové řetězce jako například McDonald’s, který je jedním z největších zaměstnavatelů na českém trhu práce, nebo oblíbené a známé KFC. Dále například TESCO Stores ČR nebo Kaufland Česká republika, maloobchodní prodejci a jedni z největších zaměstnavatelů v České republice, a Cinema City, velmi oblíbená síť multikin.