Pracovní poměr na dobu určitou 2022 | VímVíc.cz

Pracovní poměr na dobu určitou 2022

01. 02. 2022

Hledáte volné pracovní pozice a zaměstnavatel s vámi chce podepsat pracovní smlouvu na dobu určitou? Shrňme si, jaké druhy pracovních smluv a úvazků známe. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Jak funguje pracovní poměr na dobu určitou, na co si musíme dát pozor? Jakým způsobem se řeší odstoupení od pracovní smlouvy na dobu určitou? Můžete nahlédnout na vzor pracovní smlouvy, který si však každý zaměstnavatel může upravit podle svých požadavků, firemních pravidel a s ohledem na danou pracovní pozici.

Společnosti v současné době stále častěji volí pracovní smlouvu na dobu určitou, protože si tímto způsobem mohou vyzkoušet nového zaměstnance nebo jen chtějí mít volnost a mít možnost zaměstnance měnit častěji. My ale spíše upřednostňujeme dlouhodobé, věrné a znalé zaměstnance, kteří nám pomáhají vytvářet firemní historii.

Jaké jsou pracovní smlouvy v ČR

Pracovní smlouvy v ČR se rozlišují na 3 druhy:

  1. Pracovní smlouva (na dobu určitou a neurčitou)
  2. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
  3. Dohoda o provedení práce (DPP)
Pracovní smlouva - smlouva na dobu určitou, podpis smlouvy

Pracovní smlouva na dobu neurčitou

Pracovní smlouva na dobu neurčitou je v České republice nejčastější a nejvyhledávanější pracovně-právní vztah. Smlouva na dobu neurčitou obecně zajišťuje budoucnost. Pokud zaměstnanec neporuší podmínky pracovní smlouvy, o práci ho obvykle nemůže nic připravit. V této smlouvě jsou jasně definované podmínky, výpovědní lhůta a také podmínky pro ukončení pracovního poměru.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti je vhodná spíše pro brigády na doma, protože je velmi omezující, časově i finančně. U dohody o pracovní činnosti je možné vykonávat maximálně 20 hodin týdně, tedy 80 hodin měsíčně. Pokud si za kalendářní měsíc vyděláte více jak 3.500 Kč, je nutné odvést zdravotní pojištění.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dalším typem pracovní smlouvy je dohoda o provedení práce, jinak řečená práce na dohodu. DPP se také nejvíce uplatňuje při brigádách a dalších přivýdělcích. Dohoda o provedení práce je omezena odpracovanými hodinami ročně, kterých může být maximálně 300 hodin. Zdravotní a sociální pojištění se hradí pouze v případě, že měsíční výdělek přesáhne částku 10.000 Kč. Ve smlouvě musí být přesně definována náplň práce a hodinová mzda.

Smlouva na dobu určitou, pracovní smlouva, pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou 2022

Pracovní poměr na dobu určitou není v ČR tolik častý a už vůbec ne tolik oblíbený jako jeho protějšek, smlouva na dobu neurčitou. Pracovní smlouva na dobu určitou má přesně definovanou dobu trvání, její začátek a její konec. Nejčastěji se sepisuje na 6 nebo 12 měsíců, někdy na 24 měsíců. Maximální doba, na kterou může být tato smlouva sepsána je 36 měsíců, tedy 3 roky.

Shrňme si to, pracovní poměr na dobu určitou může být sepsaný maximálně na 36 měsíců, poté je ukončený nebo může být prodloužený. Pracovní smlouva na dobu určitou může být prodloužena maximálně 3×, to znamená, že maximální doba trvání tohoto pracovního závazku u jednoho zaměstnavatele je 9 let. Poté je potřeba pracovní poměr ukončit nebo změnit pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Pokud ve smlouvě není jasně vymezená doba pracovního poměru, jedná se o smlouvu na dobu neurčitou.

Proč zaměstnavatelé a zaměstnanci nejčastěji volí pracovní poměr na dobu určitou? Nejčastěji se můžeme setkat s modelem, že se zaměstnavatelem podepíšeme smlouvu na 1 rok. Po uplynutí této doby si se svým zaměstnavatelem sednete a proberete, zda toužíte po prodloužení pracovní smlouvy.

Náležitosti pracovní smlouvy na dobu určitou

Každá pracovní smlouva musí mít určité náležitosti, bez kterých by nebyla platná.

  • Místo výkonu práce
  • Druh práce
  • Den nástupu do pracovního poměru a den ukončení pracovního poměru v případě pracovní smlouvy na dobu určitou

Bez těchto náležitostí je pracovní smlouva neplatná. Ve smlouvě nemusí být naopak uvedena mzda. Nemusí, ale může být definována. Pokud mzda není uvedená, přikládáme ke smlouvě dokument mzdový výměr. Pracovní smlouva na dobu určitou musí být vždy sjednána písemně.

Nejčastější využití pracovního poměru na dobu určitou

Jak již bylo řečeno, nejčastější využití pracovního poměru na dobu určitou bývá v případech, kdy si chce zaměstnavatel vyzkoušet svého zaměstnance a chce mít možnost kdykoliv změnit své rozhodnutí. Druhým velmi častým způsobem, kdy je použita smlouva na dobu neurčitou, je záskok za někoho, kdo kupříkladu dlouhodobě onemocněl nebo jako záskok za rodiče na rodičovské či mateřské dovolené.

Odstoupení od pracovní smlouvy na dobu určitou

Odstoupení od pracovní smlouvy na dobu určitou je možné provést několika způsoby. Nejčastějším způsobem je po uplynutí určené doby trvání, které je přesně definované v pracovní smlouvě. Způsoby odstoupení od pracovní smlouvy jsou:

  • Dohoda
  • Výpověď z pracovního poměru
  • Okamžité zrušení
  • Uplynutí doby vymezené ve smlouvě

Pracovní smlouvu je možné prodloužit na dobu určitou i po uplynutí její lhůty. Nadále však platí pravidlo, že je možné podepsat pouze 3 pracovní smlouvy na dobu určitou. To i v případě, že jedna ze smluv byla podepsaná na kratší časové období.

Zkušební doba a pracovní smlouva na dobu určitou

Zkušební doba při pracovním poměru na dobu určitou nesmí být delší, než je polovina sjednané doby. Pokud máte sjednanou pracovní smlouvu na 12 měsíců, zkušební doba nesmí být delší než 6 měsíců. Nejčastěji však bývá zkušební doba sjednána na 3 měsíce, a to jak u smlouvy na dobu určitou, tak u smlouvy na dobu neurčitou.

Dovolená a pracovní smlouva na dobu určitou

Při určování dovolené má zaměstnavatel nárok neschválit ji svému zaměstnanci. Dovolená a pracovní smlouva na dobu určitou je upravená podle zákoníku práce. Zaměstnanec, jenž odpracoval u svého zaměstnavatele celý kalendářní rok, má nárok na čerpání celé stanovené dovolené. Zaměstnanec, který odpracoval u svého zaměstnavatele pouze určitou část kalendářního roku, nemá nárok na celou dovolenou, ale na její poměrnou část. Rozhodující doba pro uznání dovolené je minimálně 60 odpracovaných dní nepřetržitého pracovního poměru. Poměrná část dovolené je jedna dvanáctina dovolené za každý jeden celý odpracovaný kalendářní měsíc.

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a nemocenská

Zaměstnanec má nárok také na nemocenskou, pokud je v pracovním poměru na dobu určitou. Jak se řeší ukončení pracovního poměru na dobu určitou a nemocenská? Pokud zaměstnanec onemocní a je na tzv. nemocenské v době, kdy právě končí pracovní poměr na dobu určitou, smlouva je ukončena v domluvený datum. Zaměstnavatel nemá povinnost prodlužovat smlouvu kvůli nepřítomnosti zaměstnance.

Jak se chovat při smlouvě na dobu určitou?

Možná byste rádi věděli, jaká doporučení bychom dali v případě pracovní smlouvy na dobu určitou. Pokud hledáte práci, ve které byste rádi zůstali a budovali kariéru, bude vaším cílem pravděpodobně smlouva na dobu neurčitou. Můžete se domluvit se svým zaměstnavatelem, že po uplynutí zkušební doby, bude po smlouvě na dobu určitou následovat přechod na pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Pracovní poměr na dobu určitou je časově omezený a s tím musíte od samého začátku operovat. Jsou lidé, kterým tento druh pracovního závazku nevadí, ale pořád na ně číhá ta nejistota budoucnosti, kdy vědí, že jim pracovní smlouva v určitý termín skončí. Najděte si takové zaměstnání, které bude splňovat vaše požadavky, sny, kariérní ambice a bude vás naplňovat.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Pracovní právo