Pracovní smlouva na dobu určitou 2020 | VímVíc.cz

Pracovní smlouva na dobu určitou 2020

30. 12. 2019

Hledáte nové zaměstnání a zaměstnavatel s Vámi chce podepsat smlouvu na dobu určitou? Shrňme si, jaké druhy pracovních smluv a úvazků známe. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Jak funguje pracovní smlouva na dobu určitou, na co si musíme dát pozor? Jakým způsobem bývá pracovní smlouva na dobu určitou ukončena? Zde se můžete podívat na vzor pracovní smlouvy, kterou si ale každý zaměstnavatel upraví podle svých požadavků, firemních pravidel a s ohledem na danou pracovní pozici.

Pracovní smlouva - smlouva na dobu určitou, podpis smlouvy

Firmy v současné době stále častěji volí pracovní smlouvu na dobu určitou, protože si tímto způsobem mohou nového zaměstnance vyzkoušet nebo jen chtějí mít volnost a možnost zaměstnance častěji měnit. My ale spíše upřednostňujeme dlouhodobé, věrné a znalé zaměstnance, kteří nám pomáhají vytvářet firemní historii.

Pracovní smlouvy v ČR

V České republice rozlišujeme 3 druhy pracovních smluv:

  1. Pracovní smlouva (na dobu určitou nebo neurčitou)
  2. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
  3. Dohoda o provedení práce (DPP)
Pracovní smlouva - smlouva na dobu určitou, podpis smlouvy

Pracovní smlouva na dobu neurčitou

Pracovní smlouva na dobu neurčitou je v České republice nejčastější a nejvyhledávanější pracovně-právním vztahem. Tento typ pracovní smlouvy Vám zajišťuje budoucnost. Pokud neporušíte podmínky pracovní smlouvy, o Vaši práci Vás obvykle nemůže nic připravit. V této smlouvě jsou definované výpovědní podmínky a podmínky ukončení pracovního poměru.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je vhodná spíše pro brigády, protože je velmi omezující, časově i finančně. Tento druh pracovního závazku můžete vykonávat maximálně 20 hodin týdně, tedy 80 hodin měsíčně. Navíc, pokud si vyděláte více jak 3 000 CZK, musí být navíc strženo zdravotní a sociální pojištění, proto tento pracovní vztah není vhodný, pokud toužíte po vyšších výdělcích.

Dohoda o provedení práce

Dalším typem pracovní smlouvy je dohoda o provedení práce, která se také nejvíce uplatňuje při brigádách a dalších přivýdělcích. DPP je omezena odpracovanými hodinami ročně, kterých může být maximálně 300 hodin. Zdravotní a sociální pojištění platíte v případě, že si vyděláte více, jak 10 000 CZK. Musí zde být přesně definována náplň práce a hodinová mzda.

Smlouva na dobu určitou, pracovní smlouva, pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní smlouva na dobu určitou 2020

Pracovní smlouva na dobu určitou není v ČR tolik častá a už vůbec ne tolik oblíbená jako její sestra na dobu neurčitou. Jak tomu napovídá její název, tato smlouva má přesně definovanou dobu trvání, její začátek a její konec. Nejčastěji se sepisuje na 6 nebo 12 měsíců, někdy na 24 měsíců. Maximální doba, na kterou může být tato smlouva sepsána je 36 měsíců.

Shrňme si to, pracovní smlouva na dobu určitou může být sepsána maximálně na 36 měsíců, poté je ukončena nebo může být prodloužena. Pracovní smlouva na dobu určitou může být prodloužena maximálně 2x, to znamená, že maximální doba trvání tohoto pracovního závazku u jednoho zaměstnavatele je 9 let. Poté je potřeba pracovní poměr ukončit nebo změnit pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Ještě bychom Vám rádi poradili, že, ano, po uplynutí 9 let, nemůžete být dále zaměstnáni u stejného zaměstnavatele. Musí proběhnout zákonná doba, 3 roky. Po uplynutí této doby je možné opět podepsat smlouvu na dobu určitou u původního zaměstnavatele.

Proč zaměstnavatelé a zaměstnanci nejčastěji volí pracovní smlouvu na dobu určitou? Nejčastěji se můžeme setkat s modelem, že se zaměstnavatelem podepíšeme smlouvu na 1 rok. Po uplynutí této doby si se svým zaměstnavatelem sednete a proberete, zda toužíte po prodloužení, Vy nebo Váš zaměstnavatel.

Náležitosti pracovní smlouvy na dobu určitou

Každá pracovní smlouva musí mít určité náležitosti, bez kterých by nebyla platná.

  • místo výkonu práce
  • druh práce
  • den nástupu do pracovního poměru a den ukončení pracovního poměru v případě pracovní smlouvy na dobu určitou

Bez těchto náležitostí je pracovní smlouva neplatná. Naopak mzda nemusí být ve smlouvě implicitně definována, nemusí, ale může být definována. Pokud není, přikládáme ke smlouvě mzdový výměr.

Pracovní smlouva na dobu určitou musí být vždy sjednána písemně.

Kdy bývá nejčastěji použita smlouva na dobu určitou?

Jak jsme již řekli, pracovní smlouva na dobu určitou bývá nejčastěji použita v případě, že si zaměstnavatel chce vyzkoušet svého zaměstnance a chce mít možnost kdykoliv změnit své rozhodnutí. Druhým, také velmi častým způsobem, kdy je použita smlouva na dobu neurčitou, je záskok za někoho, kdo dlouhodobě onemocněl nebo například jako záskok za rodiče na rodičovské dovolené.

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou vzniká několika způsoby. Nejčastějším způsobem je po uplynutí určené doby trvání, které je přesně definováno ve smlouvě. Dalšími způsoby mohou být:

  • dohoda
  • výpověď
  • okamžitým zrušením
  • úmrtím v rodině

Zkušební doba a pracovní smlouva na dobu určitou

Zkušební doba při pracovním poměru na dobu určitou nesmí být delší, než je polovina sjednané doby. Pokud máte pracovní smlouvu sjednanou na 12 měsíců, nesmí být zkušební doba delší jak 6 měsíců. Nejčastěji ale bývá zkušební doba sjednána na 3 měsíce, u smlouvy na dobu určitou i neurčitou.

Dovolená a pracovní smlouva na dobu určitou

Jak je to s dovolenou a pracovní smlouvou na dobu určitou? Nárok na dovolenou při pracovním poměru na dobu určitou vzniká obvykle v okamžiku, kdy máte odpracováno 60 a více dní.

Nemocenská a pracovní smlouva na dobu určitou

I na nemocenskou máte nárok, pokud jste v pracovním poměru na dobu určitou. Pokud ale onemocníte a jste na tzv. nemocenské v době, kdy Vám končí pracovní poměr s ohledem na pracovní smlouvu na dobu určitou, smlouva je ukončena v domluvený datum.

Jak se chovat při smlouvě na dobu určitou?

Možná byste rádi věděli, jaká doporučení bychom Vám dali v případě pracovní smlouvy na dobu určitou. Pokud hledáte práci, ve které byste rádi zůstali a budovali kariéru, bude Vaším cílem pravděpodobně smlouva na dobu neurčitou. Můžete se se svým zaměstnavatelem domluvit, že po zkušební době, smlouvě na dobu určitou bude následovat přechod na pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Pracovní smlouva na dobu určitou je časově omezena a s tím musíte od samého začátku operovat. Jsou lidé, kterým tento druh pracovního závazku nevadí, ale pořád na ně číhá ta nejistota budoucnosti, kdy vědí, že jim v určitý termín pracovní smlouva skončí. Najděte si takové zaměstnání, které bude splňovat Vaše požadavky, Vaše sny, kariérní ambice a bude Vás naplňovat.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Pracovní právo