Platový výměr | VímVíc.cz

Platový výměr

24. 07. 2017

Zajímá vás co je to platový výměr? Kdy ho musíte dostat, co v něm můžete vyčíst a jaký je rozdíl mezi platem a mzdou?

Platový výměr

Co je to platový výměr?

Platový výměr je dokument, který obsahuje údaje o tom, v jaké platové třídě se zaměstnanec nachází, v jakém platovém stupni je zařazen, o výši tarifu a také o tom, kdy a kde zaměstnanec plat obdrží. Pokud má zaměstnanec platový výměr, zaměstnavatel má právo zaměstnanci měnit výši platu. Vždy je ovšem povinen tuto skutečnost zaměstnanci oznámit a to nejpozději v ten den, kdy změna platových podmínek nabývá na platnosti.

POZOR: Zaměstnavatel může změnit výši platu, vždy ale musí uvést, jaké důvody ho k tomu vedly.

Buď platový výměr anebo smluvně daný plat

Jak už bylo řečeno výše, při mzdovém výměru zaměstnavatel může měnit zaměstnanci výši platu. Právě proto je platový výměr výhodnější pro zaměstnavatele. Může totiž výši platu měnit jednostranně a zaměstnance postavit před hotovou věc.

Pokud vám chce zaměstnavatel snížit mzdu od srpna, tak stačí, aby vám 1. srpna dal k podpisu nový platový výměr.

Smluvní plat je naopak výhodnější pro zaměstnance, neboť je jasně daný a nemůže být libovolně zaměstnavatelem měněn. Dejte si proto pozor, jestli je váš plat uveden v pracovní smlouvě anebo obdržíte platový výměr. Mzdový výměr podepište nejpozději první den v práci stejně jako pracovní smlouvu.

Mzdový výměr je výhodnější pro zaměstnavatele a smluvní plat pro zaměstnance.

Víte, jaký je rozdíl mezi mzdou a platem?

Věděli jste, že označení mzda a plat nejsou synonyma? Mzda představuje peněžní odměnu, kterou zaměstnanci uděluje zaměstnavatel v soukromém sektoru a plat je peněžní částka, kterou zaměstnanci vyplácí stát.

Mzdu vyplácí podnikatel nebo firma a plat vyplácí stát.

Nárok na odměny za přesčasy

Pamatujte na to, že ve mzdovém výměru nemůže být zohledněna práce přesčas. To jinými slovy znamená, že zaměstnanec má nárok na příplatky za přesčas nebo na náhradní volno. Pozor také na to, že naopak při smluvním platu, jsou příplatky již zahrnuty v celkové výši platu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy