Platové třídy státních zaměstnanců 2018 | VímVíc.cz

Platové třídy státních zaměstnanců 2018

01. 03. 2018

Pracujete ve veřejné správě nebo se k něčemu podobnému chystáte? Pak se vám jistě bude hodit přehled platů státních zaměstnanců. Jakých změn a polepšeních se státní zaměstnanci dočkají letos, se dočtete v našem článku.

Platové třídy státních zaměstnanců 2018

Rozřazení do platových tříd

Jednotlivá povolání ve státním sektoru se podle určitých doporučeních a předpisů zařazuje do jisté platové třídy. Tato třída se bere jako doporučená a je možné ji měnit podle konkrétní náplně práce. Podle platové třídy je možné si předem zjistit orientační mzdu, kterou budete na pozici, o kterou se zajímáte nebo ji vykonáváte, pobírat. Tímto pravidlem se řídí platy všech státních zaměstnanců, mezi které patří například učitelé, vojáci, hasiči, soudci nebo úředníci.

Plat státního zaměstnance se odvíjí nejen od platové třídy, ale také od jeho znalostí a pracovních zkušeností.

Zařazení do platových tříd mimo jiné ovlivňuje i dosažené vzdělání uchazeče. Pro některé platové třídy je například požadováno již vysokoškolské vzdělání a ten kdo ho nemá, se nemůže do této třídy řadit. Platových tříd máme v našem státě aktuálně 16.

1. a 2. platová třída

Pro tyto dvě platové třídy nemusíte mít nic víc než základní vzdělání. Jedná se především o lehké manuální práce a jednoduché procesy.

3. a 4. platová třída

Pro třetí platovou třídu je nutné mít dokončené střední vzdělání. Maturitní vysvědčení nebo výuční list však není potřeba. Ve čtvrté platové třídě pak lze pracovat, pokud máte ukončené odborné střední vzdělání ať už s výučním listem či bez něj.

5. platová třída

V této platové třídě je již povinností vlastnit výuční list. Zaměstnanci zpravidla vykonávají jednoduché odborné práce, které jsou součástí nějakého většího systému. Mnoho úkolů musejí již také vykonávat samostatně.

Prvních pět platových tříd se týká především manuálních prací a není zde taková psychická zátěž jako u vyšších tříd.

6. platová třída

Práci spadající do šesté platové třídy mohou vykonávat pouze lidé, kteří vlastní výuční list nebo maturitní vysvědčení. Stále se jedná především o odbornou manuální práci, ovšem již s větší mírou zodpovědnosti a psychické náročnosti.

7. a 8. platová třída

Tyto dvě platové třídy vyžadují střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Do této tříd spadají zaměstnanci, kteří vykonávají odborné práce v návaznosti na další subsystémy. Často se také stává, že mají zaměstnanci na starost koordinaci menších prací a musejí být schopni pracovat zcela samostatně.

Chcete mít lepší platové podmínky? Podívejte se na aktuální nabídky práce.

9. platová třída

Devátá platová třída je první třídou, u které je potřeba vyšší odborné vzdělání. V některých případech sem ale spadají i zaměstnanci s maturitní zkouškou. Zde je kladen důraz na schopnost analýz, porovnávání a zaměstnanec musí chápat odbornější jevy. Spadat sem může například obecná zdravotní sestra. Pokud by se ovšem specializovala na nějaké závažnější úkony, bude již spadat do platové třídy číslo 12.

10. platová třída

V desáté platové třídě najdete zaměstnance s vyšším odborným vzděláním nebo s bakalářským titulem. Jedná se většinou již o velmi specializovaná povolání, která vyžadují vysokou preciznost.

11. a 12. platová třída

Zde se pohybují lidé s bakalářským či magisterským vzděláním. U těchto platových tříd bývají velmi konkrétně stanoveny výstupy práce.

13. – 16. platová třída

U posledních platových tříd se již jedná o nejspecializovanější pracovní posty a spadají sem pouze zaměstnanci, kteří dosáhli magisterského a vyššího titulu.

Čím vyšší platová třída tím vyšší psychická zátěž, ale také vyšší mzdové ohodnocení.

Mzda ve státní sféře není jen o platové třídě

Jak už ale bylo řečeno, platové třídy nejsou jediným faktorem, který ovlivňuje výši mzdy. Každá platová třída má svou vlastní tabulku, ve které jsou další informace, podle kterých lze zjistit orientační výši platu. Jedním z těchto faktorů je platový stupeň, který udává započitatelnou praxi pro danou pracovní pozici. Pokud bude vaše předchozí praxe relevantní k výkonu dané pozice, nejspíše se vám započítá celá nebo alespoň její 2/3. Může se ale také stát, že pokud vaše předchozí praxe nemá s pozicí nic společného, nebude vám započítána a vy budete začínat na nejnižším platu, který v tabulce je.

Důležité je si uvědomit že mzdy ve státní správě jsou většinou hodně rozdílné než průměrný plat, proto je vhodné najít si výši platu skutečně podle platové tabulky nikoli podle průzkumu na internetu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy