Význam vdovského důchodu | VímVíc.cz

Význam vdovského důchodu

03. 04. 2018

Vdovský důchod není samozřejmostí. Aby na něj člověk získal nárok musí být splněné určité podmínky, o kterých si více řekneme v tomto článku.

25

Existuje vdovský důchod po zemřelém manželovi, ale také vdovecký důchod po zemřelé manželce. V praxi se ale člověk mnohem častěji setká s důchodem vdovským. Existuje ale poměrně hodně mýtů, díky kterým si ovdovělé ženy často myslí, že na vdovský důchod mají nárok za všech okolností. Tak tomu ovšem není.

Vdovský důchod pouze pro manželku

Vdovský důchod nemůže pobírat každý. Podle zákonu náleží pouze ženě zemřelého. Pokud jde například o jeho družku, bohužel na vdovský důchod nárok nemá. A to ani za předpokladu, že spolu mají několik dětí. Zkrátka a dobře pokud spolu nebyli ve vztahu manželském, nemůže žena očekávat ani korunu.

Vdovský důchod může pobírat pouze zákonná manželka pozůstalého.

Ani manželka zemřelého nemá ale na vdovský důchod automaticky nárok. Pokud zemřelý muž žádný důchod nepobíral a ani nesplnil podmínku doby účasti na sociálním pojištění, pak nemá vdova na peníze nárok. Pro vyplácení vdovského důchodu by musel nebožtík v době úmrtí pobírat starobní či invalidní důchod, případně musel splnit podmínku doby pojištění. Další variantou, kdy má vdova na vdovský důchod nárok, je smrt následkem pracovního úrazu.

Výše vdovského důchodu

Vdovský důchod není ani z části ovlivněn výší příjmů pozůstalé ženy. Vše závisí na průběhu pojištění zemřelého. Vdova dokonce není omezena ani ve svém dalším výdělku. Při pobírání vdovského důchodu může pozůstalá bez problému pokračovat ve svém zaměstnání nebo třeba podnikat na živnostenský list. Její výdělky nemohou nijak ovlivnit pobírání vdovského důchodu.

Během pobírání vdovského důchodu je možné podnikat i pracovat bez omezení.

Důchodový věk u vdovy ale může příjem peněz lehce omezit. Ačkoliv si při vdovském důchodu lze bez problémů vydělávat, s pobíráním dvou důchodů je situace trochu jiná. Pokud by tedy vdova již pobírala svůj invalidní či starobní důchod a měl jí být přiznám ještě důchod vdovský, nebudou pak oba důchody vypláceny v jejich plné výši. Vyšší důchod vdova bude pobírat v jeho plné výši a důchod, který je nižší pak bude vyplácen poloviční výší procentní výměry důchodu.

Pobírání dvou důchodů najednou v plné výši není možné.

Vdovský důchod se pak skládá ze dvou částí. První složkou je základní výměra ve výši 2 700 Kč. Druhou složkou je poté procentní výměra důchodu ve výši 50 % výměry důchodu, který zemřelý pobíral nebo mu na něj vznikl nárok.

Odebrání vdovského důchodu

Ačkoliv si někteří myslí, že vdovský důchod už nelze odebrat, opak je pravdou. Pokud se vdova znovu provdá nemá již na pobírání vdovského důchodu žádný nárok.

Při uzavření nového manželství vdova přichází o možnost pobírat vdovský důchod.

Vdovský důchod je z pravidla přidělen pouze na jeden rok. Pokud ale žena splní některou ze zákonných podmínek (péče o nezaopatřené díte atd.) je jí vdovský důchod prodloužen. Pokud vdova zákonné podmínky nesplní, důchod jí je po jednom roce klasicky odebrán. Existuje ale dvouletá obnovovací lhůta, během které je možné, že se u vdovy nějaké zákonná podmínka naskytne. V takovém případě má samozřejmě nárok na obnovení vdovského důchodu.

Valorizace vdovského důchodu

Stejně jako všechny důchody i u nás v republice se i ten vdovský samozřejmě valorizuje. K jeho zvýšení dochází vždy od lednové splátky důchodu a není potřeba o to nijak žádat. Valorizace vdovského důchodu se provádí zcela automaticky.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy