Odchod do důchodu 2018 | VímVíc.cz

Odchod do důchodu 2018

27. 02. 2018

Čeká vás odchod do důchodu? Od ledna došlo k valorizaci důchodů. Znamená to, že státní důchody se zvýšily a to v rozmezí od 400 - 600 Kč. Kdy je možné odejít do důchodu a k čemu je dobrý předčasný důchod?

Odchod do důchodu 2018

Valorizace důchodů 2018

Od ledna 2018 došlo k valorizaci důchodů a týká se to všech státních důchodů. Základní výměra byla zvýšena od ledna o 150 Kč a procentní výměra byla zvýšena o 3,5 %. Nebylo potřeba vyplňovat formuláře a žádosti, neboť důchody se zvýšily každému se státním důchodem automaticky. A nezvýšily se pouze starobní důchody, ale také důchody předčasné, invalidní a pozůstalostní. Pro výplatu vyššího důchodu ovšem platí jedna podmínka a to ta, že byl přiznán pouze těm, kterým byl již důchod přiznán v roce 2017 a dříve. Ti, co odcházejí do důchodu v roce 2018 si tedy musí počkat na další valorizaci důchodů.

Na vyšší důchody mají zatím nárok pouze ti, kteří odešli do důchodu v roce 2017 a dříve.

Modelová situace:

Pan Kocourek odešel do starobního důchodu 5. prosince 2014. Díky tomu se panu Kocourkovi zvýší důchod při valorizaci. Stejně tak se zvýší důchod i jeho manželce, která odešla do důchodu na začátku roku 2017. Ovšem jejich kamarád, pan Vrabčáček, odešel do důchodu 4. ledna 2018, a tak se ho valorizace důchodů bude týkat až v následujícím roce.

Kdy je možné odejít do důchodu?

Na odchod do důchodu máte nárok dosažením důchodového věku. Jeho výše se liší v závislosti na datu narození jedince, na době pojištění, a u žen také na počtu narozených a vychovaných dětí. Na přesný věk odchodu do důchodu ale čekat nemusíte. Můžete totiž také odejít do takzvaného předčasného důchodu.

Přečtěte si také článek, ve kterém zjistíte, co je to a k čemu je dobrý evidenční list důchodového pojištění.

Předčasný důchod

Každý člověk se může rozhodnout, jestli počká na odchod do důchodu na svůj důchodový věk anebo se rozhodne pro předčasný důchod. Je potřeba ovšem pamatovat na to, že pokud se rozhodnete jít do předčasného důchodu, bude se vám měsíční důchod trvale krátit. Další problém je to, že tito lidé jsou dále omezeni v možnosti přivýdělku. Na druhou stranu začnete dostávat peníze dříve a nemusíte na ně čekat. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost a peníze pro vás nejsou příliš rozhodující, tak budete jednoduše pobírat nižší částku dříve.

Pokud odejdete do předčasného důchodu, výše měsíčního důchodu bude krácena.

Přivýdělek při starobním důchodu

Přivýdělek přo pobírání předčasného důchodu je možný, ovšem do data dosažení důchodového věku není možné vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. Pokud tedy chcete pobírat předčasný důchod a zároveň si přivydělat, je to možné pouze pomocí takových činností, které nepodléhají odvodům na sociální/důchodové pojištění. Můžete si přivydělat v zaměstnání malého rozsahu, kdy je příjem nižší než 2 500 Kč měsíčně, potom si můžete přivydělat na dohodu o provedení práce, ovšem pouze do 10 000 Kč anebo jako OSVČ s tím, že výdělek nezaloží v daném roce účast na pojistění.

Podívejte se také na dohoda o provedení práce vzor.

Valorizace důchodů výše

Konkrétní změněná výše důchodů (první částka rok 2017, druhá rok 2018):

  • 8 000 Kč - 8 341 Kč
  • 9 000 Kč - 9376 Kč
  • 10 000 Kč - 10 411 Kč
  • 11 000 Kč - 11 446 Kč
  • 12 000 Kč - 12 481 Kč
  • 13 000 Kč - 13 516 Kč
  • 14 000 Kč - 14 551 Kč
  • 15 000 Kč - 15 586 Kč
  • 16 000 Kč - 16 621 Kč

Možná vám pomůže také důchodová kalkulačka.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo