Kdokoliv může přijít a říct své návrhy, nápady nebo postřehy, říká Jitka Burdová, HR manažerka Byznys software | VímVíc.cz

Kdokoliv může přijít a říct své návrhy, nápady nebo postřehy, říká Jitka Burdová, HR manažerka Byznys software

14. 05. 2018

Na jakých principech funguje společnost Byznys software? Co je pro ně ve firmě nejdůležitější a proč si spolu všichni vzájemně tykají? Podívejte se na rozhovor s Jitkou Burdovou, HR manažerkou Byznys software.

Kdokoliv může přijít a říct své návrhy, nápady nebo postřehy, říká Jitka Burdová, HR manažerka Byznys software

V čem si myslíte, že je tým vrcholového vedení Byznys software jedinečný?

To záleží na úhlu pohledu. Z našeho pohledu nejde o nic jedinečného, pouze se řídíme jednoduchými principy, které jsou založené na slušném chování, vzájemném respektu a schopnosti naslouchat potřebám našich zaměstnanců.

Každý u nás v Byznys software ví, že jeho názory jsou důležité a nezapadnou. Kdokoliv může přijít a říct své návrhy, nápady nebo postřehy. I díky tomu chodí do práce rád.

Pro někoho může být speciální právě to, že lidem věříme.

Naše principy jsou založené na slušném chování, vzájemném respektu a schopnosti naslouchat potřebám našich zaměstnanců.

Jakým způsobem členové vašeho vrcholového vedení komunikují se zaměstnanci?

Věříme, že úspěch se skrývá ve spokojeném týmu. A právě slovo „tým“ toho hodně vystihuje. Naše vedení nesídlí někde samostatně v odděleném patře, kam by vedla cesta jen přes oficiální žádosti o návštěvu, a kam by se každý zaměstnanec bál přiblížit. Naopak. Kanceláře vedoucích pracovníků jsou téměř pořád otevřené a každý se tak může kdykoliv zastavit.

Benefitem a zábavou jsou pak tradiční velká setkání všech zaměstnanců, která se konají 2-3x ročně dle potřeby.

Samozřejmostí jsou i u nás pravidelné porady v rámci jednotlivých oddělení, ale jinak klademe důraz spíše na neformální komunikaci.

Byznys software
Kanceláře vedoucích pracovníků jsou téměř pořád otevřené a každý se tak může kdykoliv zastavit.

Jaká forma komunikace se vám v budování důvěry k vrcholovému vedení nejvíce osvědčila?

V podstatě už to zaznělo v předchozí odpovědi. Základem je neformální komunikace a osobní kontakt. Je pro nás prioritou, aby lidé vzali společnost za svou, aby měli chuť tvořit nové věci a problémy řešili proaktivně. Pokud nám tým funguje, nezasahujeme do jeho práce a snažíme se ho pouze podpořit. To jsou základní stavební kameny pro budování důvěry.

Základem je neformální komunikace a osobní kontakt.

Jak podle vaší zkušenosti předat zaměstnancům informace o vizi a budoucím směřování společnosti tak, aby to pro ně bylo motivující?

Obecný návod na motivaci je velice obtížné najít, protože každého motivuje něco jiného. My vycházíme z předpokladu, že zaměstnanci se daleko lépe cítí, když mají důvěru, kompetence, větší rozhodovací pravomoci, mají možnost vytvářet pracovní prostředí a vždy můžou přijít se svým názorem. To se pak odráží i v jejich motivaci.

Abychom v oblasti motivace nic nepodcenili, sledujeme aktuální trendy a z některých průzkumů vyplývá, že zaměstnanci nejčastěji odchází, pokud nemají prostor k růstu nebo kvůli špatnému vedení. A většinou jsou to ti nejlepší. Rozhodující je tedy dát prostor jejich ambicím a jsme rádi, že přesně tohle u nás nacházejí.

Denní kontakt s vedením pro zaměstnance pak představuje vždy vedoucí daného oddělení, který má klíčovou úlohu v motivaci a také v předávání informací o vizi a směřování společnost.

Našim zaměstnancům dáváme velký prostor k růstu.
Byznys softwarer

Jaké další způsoby budování vztahu mezi vrcholovým vedením a zaměstnanci se vám osvědčily?

Je třeba naslouchat a spojovat lidi ke spolupráci. Předcházet problémům. Napadá mě přirovnání ke sportovnímu týmu – pokud budete mít hvězdy a ty budou jen „sólovat“, tak nemůžete dlouhodobě vyhrávat.

Týmového ducha podporuje také tykání, které je u nás na denním pořádku a funguje napříč firemní hierarchií, i když na to neexistuje žádný vnitřní předpis.

Tykání u nás ve firmě podporuje týmového ducha.

Jakým způsobem udržujete otevřenou komunikaci a důvěru v rámci týmu vrcholového vedení?

Jednáme v kruhu, otevřeně a konstruktivně. Místo „já jsem rozhodl“ upřednostňujeme variantu „my jsme se domluvili“.

Jak poznáte, že vaši zaměstnanci vrcholovému vedení důvěřují?

Jednoduše. Nebojí se říct, co si myslí. Důkazem je pro nás jednoznačně také ocenění Best Employer 2017, kdy sami zaměstnanci dali najevo svůj názor v anonymním dotazníku a výsledkem pro nás byl právě titul nejlepšího zaměstnavatele roku.

Dát najevo svůj názor o zaměstnavateli můžete také v hodnocení firem.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní pohovor Start kariéry Uvnitř firem a kanceláří Zajímavosti z firem a kanceláří