Jak se vyhnout služební cestě? | VímVíc.cz

Jak se vyhnout služební cestě?

06. 09. 2019

Služební cesta může pro neznalce znít na první dobu báječně. Sami v cizím městě, na náklady zaměstnavatele a vy si můžete po večerech nad sklenkou vína vychutnávat místní speciality. Kdo ovšem už někdy služební cestu absolvoval, ví, že realita je často jiná. Zdlouhavé cestování je vyčerpávající a někdy se zkrátka nehodí. Kdy má zaměstnanec právo odmítnout vyslání na služební cestu a může za to hrozit nějaký postih? Dozvíte se v našem článku.

Jak se vyhnout služební cestě? - cesta letadlem

Pracovní cesta znamená často stravné a další cestovní náhrady pro zaměstnance. Ty se mění někdy každý rok v závislosti na změně cen (snížení a zvýšení) atd. Aktualizovaný článek, který se zaměřuje na téma stravné a cestovní náhrady 2022, je k nalezení na odkazu.

Co je to služební cesta a proč se jí chtějí lidi vyhnout?

Za služební neboli pracovní cestu je považován časově omezený výkon práce mimo sjednané místo výkonu práce. Mnoho lidí má pracovní cestu spojenou pouze se zahraničím, ale tzv. služebky můžete podnikat i v rámci České republiky. Na takovou cestu vás může vyslat zaměstnavatel po vzájemné dohodě, která může být i jen ústního charakteru.

Důvodů, proč odmítnout služební cestu, je mnoho. Někdo už má nacestováno dost a čím je starší, tím více ho cestování unavuje. V jiných případech může jít o jednorázovou záležitost, kdy se služební cesta nehodí, například z rodinných důvodů. Každopádně by měl každý zvážit, zda jsou pro něj služební cesty akceptovatelné a pokud ne, sdělit tuto informaci zaměstnavateli ještě před nástupem do zaměstnání.

Jak se vyhnout služební cestě?

Ať už jsou vaše důvody jakékoliv, jako první si znovu a pečlivě projděte pracovní smlouvu. Pokud pracujete v takovém odvětví a na takové pozici, kde se služební cesty předpokládají, s téměř stoprocentní jistotou můžeme říci, že i ve vaší smlouvě najdete odstavec, který se dotýká tohoto tématu. Podpisem pracovní smlouvy souhlasíte se vším, co je ve smlouvě uvedeno, včetně povinnosti zahraničních cest. Pokud se budete chtít z pracovní cesty vykroutit, připravte se, že se vám bude argumentovat velmi těžko.

Služební cesta mimo smlouvu

Pokud v pracovní smlouvě nenaleznete žádné informace týkající se pracovních cest, máte z velké části vyhráno. V tuto chvíli můžete argumentovat tím, že o skutečnosti podnikání zahraničních cest nebyla zmínka při vyjednávání a ani není uvedena v pracovní smlouvě. Tím pádem nejste povinni na takovou nabídku kývnout.

Jak ale říká zákoník práce, k povinnosti výkonu zahraničních cest stačí i jen ústní dohoda. Pokud jste tedy se zaměstnavatelem naťukli toto téma a vy jste se nijak zásadně nebránili, je předpokládáno, že vám občasné vycestování nevadí a vy jste povinni takovou cestu uskutečnit.

Jak se vyhnout služební cestě - kufr a pas

Služební cesta ve smlouvě

Pokud ve své pracovní smlouvě skutečně najdete zmínku o zahraničních cestách a že vás zaměstnavatel může na takové cesty vyslat, velice často vám nezbude nic jiného, než jít domů balit kufr. Přesto jsou ale i případy, kdy můžete odmítnout, ačkoliv vaše pracovní smlouva nehovoří ve váš prospěch.

V zákoníku práce jsou definováni takzvaní „chránění zaměstnanci“. Tato skupina musí se zahraniční cestou souhlasit a má plné právo cestu odmítnout. A o jakých zaměstnancích se bavíme?

  • Těhotné zaměstnankyně
  • Zaměstnankyně nebo zaměstnanci, kteří pečují o dítě do 8 let
  • Zaměstnankyně nebo zaměstnanci, kteří sdílí domácnost sami s dítětem mladším 15 let
  • Zaměstnankyně nebo zaměstnanci, kteří sami dlouhodobě pečují o osobu v nějakém stupni závislosti

Pokud splňujete jednu z podmínek, můžete se služební cestě vyhnout. Zaměstnavatel od vás potřebuje speciální souhlas, kdy udáte, že jste ochoten cestu absolvovat. Netýká se to jen cest do zahraničí. Můžete odmítnout i vycestování mimo obec vašeho pracoviště. Pokud odmítnete, nemůže vám podle zákona hrozit jakýkoliv postih.

Hrozí vám výpověď, když odmítnete vycestovat?

Ano. Zkrátka pokud nesplňujete podmínky, ke kterým jste se upsali při nástupu do nové práce, může nastat výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Vaše odmítnutí je porušení pracovní kázně. Takové prohřešky toleruje málokterý zaměstnavatel. Pracovní cesty jsou na některých postech poměrně častá záležitost a žádný zaměstnavatel s vámi nebude chtít řešit každý druhý měsíc, proč opět nemůžete vycestovat. V tuto chvíli je pro něj lepší varianta poohlídnout se po někom, kdo možnost cestovat do zahraničí ocení.

Vyloučení ze služebních cest

Maximální ochranu si můžete vyžádat u samotného zaměstnavatele. Pokud z povahy vaší práce nevyplývá, že cestování je její nedílnou součástí, můžete si sjednat tzv. vyloučení ze služebních cest. K vaší pracovní smlouvě můžete tak přidat dokument, který jasně říká, že na služební cestu být vysláni nemůžete. Můžete tak učinit například z důvodu zdravotního stavu.

jak se vyhnout služební cestě - letiště, cestování

Jak se můžete bránit?

Poslední způsob, jak se můžete bránit, je zvažovat vaši bezpečnost. Podle zákoníku práce je vám firma povinna zajistit bezpečné prostředí a ochranu zdraví při práci. V případě, že vás tedy chce zaměstnavatel vyslat do destinací, které se vám zdají nebezpečné a své obavy opřete o skutečnosti (přírodní katastrofy, teroristické útoky, epidemie atd.), nemůžete být obviněn z porušení kázně. Proto doporučujeme důkladné nastudování místa, kam vás zaměstnavatel hodlá vyslat.

Zkuste to po dobrém

A jako ve všem platí, zkuste si s vaším zaměstnavatelem promluvit. Pokud výjimečně nemůžete zahraniční cestu podniknout, protože například očekáváte příchod dítěte, vdává se vám příbuzný nebo něco podobného, zkuste nadřízeného o vaší situaci informovat. I zaměstnavatelé jsou jen lidi a v mnoha případech mají pochopení. Zkuste ale přijít rovnou s náhradním termínem nebo s jiným návrhem, jak můžete „neuposlechnutí“ vykompenzovat. Iniciativa a snaha je vždy ceněna a proto mějte vždy v rukávu plán B.

Tip: Podařilo se vám úspěšně vyhnout služební cestě? Využijte čas ke zvelebení vašeho domu či bytu. Na e-shopu SIKO nyní pořídíte zboží z celé nabídky za výhodnější ceny. Stačí na nákup uplatnit SIKO slevové kupóny.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců