Co je franšíza? | Nabídka franšízy v ČR | VímVíc.cz

Co je franšíza? Je pro vás dostupná?

17. 03. 2021

Při slově franšíza se každému druhému nejspíš vybaví některý z velkých řetězců, někomu možná vůbec nic. Jedná se však o poměrně zajímavou příležitost, jak začít s podnikáním. Franšízing nabízí možnost začít podnikat pod záštitou známé a zavedené značky, což pro začínající podnikatele může představovat obrovskou výhodu. Je však spojen i s určitými riziky, na které je třeba před uzavřením smlouvy myslet.

Co je franšíza?

Když se řekne franšízing, většina lidí si obvykle vybaví Mc Donald's nebo jiné velké fastfoodové řetězce. Taková asociace je samozřejmě správná, franšízingových řetězců je však všude kolem mnoho, a to nejen v oboru gastronomie. Franšízory může být nabízena franšíza oblečení, kosmetických výrobků, zdravé výživy, potravin i dalších produktů a služeb.

Franšízing je v podstatě distribuce produktů nebo služeb na základě poskytnuté licence. Ve franšízingu figurují dvě strany, a to franšízant a franšízor. Franšízor poskytuje svou značku a know how franšízantovi, který si toto know how pronajme a využívá ho ke svému podnikání. Taková spolupráce přináší oběma stranám mnoho výhod, ale také povinností a někdy i překážek. 

Proč se zapojit do franšízingu

Velkou výhodou pro franšízanty je hlavně záštita velké značky. Je mnohem jednodušší rozjet podnikání se zavedeným výrobkem nebo službou než seznamovat potenciální zákazníky s novými produkty na trhu. Franšízingový řetězec má navíc vlastní marketingovou strategii, která podporuje celou franšízu, a tím i jednotlivé pobočky. Další nespornou výhodou je pro franšízanty stabilita. Dopracovat se od startupu ke stabilní firmě trvá roky, a ne každému se to povede. U franšízingu se však franšízant k takové stabilní společnosti pouze připojuje. Někteří franšízoři navíc novým franšízantům v začátcích poskytují půjčky, aby měli dostatečný finanční základ.

Další výhodou může být také nižší vstupní kapitál, to však neplatí ve všech případech. Náklady na zřízení pobočky si totiž franšízanti hradí sami a vybudování restaurace fastfoodového řetězce je značně finančně náročnější než například zřízení pobočky realitní kanceláře. V neposlední řadě představuje výhodu rychlý růst podnikání. S podporou stabilní značky je možné dosahovat zisků mnohem dříve než na vlastní pěst. Také riziko ztráty nebo krachu je menší, ovšem pokud se dostane do potíží celý řetězec, postihne to samozřejmě i franšízanty.

Proč poskytovat franšízing?

Nesporné výhody přináší franšízing i jeho poskytovateli. Čím více poboček franšíza má, tím stabilnější je celý řetězec. Pobočky franšízy jsou navíc v péči jednotlivých franšízantů, franšízor tak nemusí řešit, zda je na jeho pobočkách dostatek zboží apod. Pouze stanovuje pravidla, kterými se franšízanti musí řídit a dohlíží na jejich dodržování. Péči pak věnuje především franšízingovému řetězci jako takovému. Jeho dobrému jménu, marketingu a správné strategii. Poskytování franšízy je pro franšízora i zdrojem příjmů, jelikož mu jednotliví franšízanti odvádí určitou odměnu za poskytování licence. Někteří poskytovatelé franšízy také požadují zaplacení tzv. vstupního poplatku za zapojení se do řetězce. 

Další výhodou je zainteresovanost vlastníků jednotlivých poboček do podnikání. Jelikož do podniku vložili vlastní kapitál, mají více motivace snažit se, aby jejich pobočka dosahovala příznivých výsledků. Odpovědnost za správné fungování pobočky nese franšízant, jelikož koná jako samostatný podnikatel. V případě, že mají franšízanti povinnost finančně se podílet na propagaci a reklamě pro řetězec, snižují se poskytovateli franšízy také náklady. Kromě toho není poskytovatel franšízy nucen řešit personalistiku, jelikož si zaměstnance hledají sami franšízanti. Stejně tak výpočet čisté mzdy a následné vyplácení mezd je na vlastnících jednotlivých franšíz.

Nevýhody franžísingu pro franšízanty

Nic není jenom růžové, ani spolupráce ve franšízingu. Stejně jako každé jiné podnikání, představuje franšízing pro obě zainteresované strany riziko. Franšízanti mohou spatřovat největší nevýhody v neustálé kontrole ze strany franšízora a nutnosti přizpůsobovat se jeho požadavkům. Franšízing není vhodný pro podnikatele, kteří chtějí v podnikání svobodu, té se jim totiž ve franšízingu příliš nedostane. Dodržování stanovených pravidel a standardů kvality je franšízory přísně kontrolováno.

S výše uvedenými pravidly nastavenými pro fungování celé franšízy souvisí i to, že pokud franšízor udělá chybu, ať už v marketingu nebo jinou, sveze se to i po všech franšízantech. Poškození dobrého jména společnosti znamená problém i pro jednotlivé pobočky. Také ukončení franšízové smlouvy bývá poměrně složité a spojené s mnoha právními záležitostmi. V neposlední řadě je franšízant povinen hradit poplatky spojené s poskytnutím franšízy. Jak vysoké tyto poplatky jsou, to už záleží na jejím poskytovateli. Rozhodně se vyplatí spočítat si před začátkem spolupráce všechny náklady, včetně veškerých poplatků i výdajů na zřízení pobočky apod. Výpočty možná zaberou nějaký čas, dá se však díky nim předejít mnohým problémům. Se složitějšími výpočty mohou případně pomoci online kalkulačky.

Nevýhody franšízingu pro franšízory

Poskytovatelé franšízy to také nemají ve všech ohledech jednoduché. Hned na začátku je velmi složité vybrat pro své podnikání ty správné franšízanty. To, jak fungují jednotlivé pobočky řetězce, ovlivňuje chod celé společnosti. Pokud nebudete spokojení při návštěvě jedné pobočky fast foodu, pravděpodobně vás to odradí i od návštěvy jakékoliv jiné pobočky stejného řetězce. Někdy také dochází k tomu, že se franšízanti chtějí pouze přiživit na dobrém jménu franšízora a získané know how pak využijí k založení konkurenčního podniku. Franšízor si musí dobře rozmyslet, a především spočítat, jak se mu konkrétní franšízant vyplatí. Zvlášť při poskytování půjčky do začátku podnikání je důležité správně nastavit podmínky a parametry úvěru. S tím může pomoci úvěrová kalkulačka, s dalším rozhodováním už si však franšízor musí obvykle poradit sám.

Kolik stojí franšíza?

Cena franšízy se velmi zásadně liší u jednotlivých poskytovatelů. Cenový rozdíl je nejen ve výši poplatků, ale i v nákladech potřebných do začátku podnikání. Největší roli tak při výběru hraje u franšízy nabídka. Kromě důkladného prostudování franšízingové smlouvy by měl franšízant pečlivě propočítat i náklady, které bude muset v začátcích podnikání uhradit. V případě nedostatku financí do začátku podnikání je možné sjednání bankovní či nebankovní půjčky, případně úvěru přímo od franšízora.

V souvislosti s poskytnutím franšízy hradí franšízanti poplatek za poskytnutí licence, který jim umožňuje podnikat pod obchodním jménem franšízora. Výši poplatku stanovuje poskytovatel franšízy, může se pohybovat v řádech statisíců korun. Dále jsou po franšízantech vyžadovány poplatky za marketingovou a propagační činnost. Jedná se o příspěvek na náklady, které poskytovatel franšízy vynaloží na reklamní kampaně a budování dobrého jména firmy. Tento poplatek je franšízantem obvykle hrazen formou odvádění určitého procenta z obratu. Stejným způsobem odvádí procenta z obratu franšízant i za pravidelné využívání licenční smlouvy. Výše odvodu záleží na ujednání ve smlouvě.

Nejlevnější franšíza nebývá dobrou volbou

Je nutné zmínit, že nejlevnější franšíza nemusí být vždy tou správnou volbou. Pokud má začínající podnikatel zájem o franšízu, obvykle se vyplatí nějaký rok počkat a našetřit potřebný počáteční kapitál. Na poskytování pochybných franšízových smluv bohužel už pár podvodníků vydělalo. Dobrým krokem před sepsáním smlouvy bývá podívat se na recenze firem. Podvodné jednání však může přijít ze strany franšízanta i franšízora. U rozhodování se o využívání franšízy jsou mnohem důležitější úplně jiné parametry, než je cena a poplatky s ní spojené. Počáteční úspora by se totiž nemusela vyplatit z dlouhodobého hlediska.

Vhodná franšíza? Nabídka je široká

To, zda je nabídka franšízy vhodná, by měl každý zájemce o ni zvážit především na základě svých vlastních preferencí a finančních možností. Při zapojení se do franšízy není ale podmínkou pouze mít dostatečný kapitál. Důležité je také, aby franšízant souzněl s nabízeným produktem nebo službou. Do podnikání se většina lidí pouští kvůli svobodě, která je však v případě franšízingu poměrně omezená. Proto je důležité, aby pro zájemce o franšízing nabídka byla opravdu lákavá a splňovala jeho představy o podnikání.

Nabídka franšíz je už i na českém trhu poměrně široká, záleží na tom, jaké očekávání budoucí franšízant od podnikání má. Pro nezkušené nováčky může být získání franšízy složité, poskytovatelé franšízy si raději vybírají zájemce se zkušenostmi. V začátcích je proto dobré se zaměřit na tuzemskou menší, avšak ověřenou a fungující franšízu. V momentě, kdy franšízant již má nějaké zkušenosti, je možné se poohlížet po větších výzvách, jakými jsou například velké fastfoodové řetězce typu KFC nebo Mc Donald's. Weby zaměřené na poskytování franšízingu zvěřejňují galerie firem poskytující franšízy v České republice, kde si zájemce může vybrat vhodný řetězec.

SUBWAY franšíza

Jedním z poměrně oblíbených cílů českých franšízantů je SUBWAY. Řetězec SUBWAY nabízí výběr rychlého občerstvení. Zákazníci si zde mohou vychutnat kávu, bagety, sendviče, wrapy, a to i ve vegetariánských verzích. Jedná se o řetězec pocházející z USA, i v České republice se však začíná SUBWAY franšíza postupně rozšiřovat. Podmínkou získání franšízy SUBWAY je absolvování tréninkového programu, splacení vstupní investice ve výši mezi 120 000 – 290 000 EUR a odvádění marketingového a franšízového poplatku.

Franšíza Vodafone

Franšízing se nemusí pohybovat pouze v gastronomii nebo prodeji kosmetiky. Častá je také například franšíza oblečení, poměrně zajímavou se ale jeví i franšíza Vodafone. Telefonní operátor Vodafone disponuje desítkami prodejen po celé České republice. Velký zájem vyvolal Vodafone v roce 2010. Tehdy, když společnost zveřejnila zprávu o tom, že bude rozjíždět franšízing, nabídka potenciálních franšízantů byla obrovská.

Yves Rocher franšíza

Jedním z dalších velkých poskytovatelů franšízy u nás je Yves Rocher. Do České republiky se obchody Yves Rocher dostaly v roce 1991, dnes už se mezi zákazníky těší velké oblibě. Přízeň zákazníků si značka získala především díky širokým možnostem získat na produkty Yves Rocher slevy. U Yves Rocher franšíza umožňuje franšízantům fungovat jako samostatným podnikatelům, musí však počítat s počátečním finančním vkladem na zboží, který se pohybuje kolem jednoho až jednoho a půl milionu korun.

Nabídka franšízy v ČR

V České republice se začalo rozvíjet povědomí o franšízingu kolem roku 1991, kdy se k nám začaly dostávat první zahraniční řetězce. Češi byli, co se týče zapojování do franšízy, dlouho poměrně opatrní, v dnešní době však již nabídka franšíz v České republice značně stoupá. Na českém území také funguje Česká asociace franchisingu, která sdružuje poskytovatele franšízingu na národní úrovni. Členství poskytovatele franšízy v asociaci může být pro franšízanty dobrým znamením jeho solidnosti. 

V České republice patří mezi oblíbené franšízy, a zároveň členy asociace, například BENU Česká republika a.s., CrossCafe original s.r.o., Broker Consulting a.s., BAGETERIE BOULEVARD CEE s.r.o. nebo SUBWAY. Mezi členy České asociace franchizingu se nachází zástupci různých oborů, pro zájemce o franšízing nabídka právě těchto členských firem může být tou nejzajímavější.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře