Smrt zaměstnance: Jak je to s nevyplacenou mzdou? | VímVíc.cz

Smrt zaměstnance: Jak je to s nevyplacenou mzdou?

22. 03. 2018

Když zemře nějaký zaměstnanec, je logické, že pracovní poměr je ukončen. Zůstává ale otázkou, jak je to s poslední výplatou nebo vyplacením nemocenské. Zároveň můžou zesnulému zůstat i nějaké pohledávky vůči zaměstnavateli. V našem článku vám poradíme, jak v takových situacích postupovat.

Smrt zaměstnance: Jak je to s nevyplacenou mzdou?

Výplata mzdy zesnulému zaměstnanci

Smrtí zaměstnance je pracovní poměr automaticky ukončen. To samé platí í v případě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Ve většině takových případů u zaměstnavatele zůstávají peníze, na které mají nárok blízcí pozůstalí. Nebavíme se zde ale o klasickém odstupném, které člověk dostane, pokud mu je ze strany zaměstnavatele dána výpověď. Pokud pracovní poměr ukončí smrt, pak na odstupné nemá zesnulý (příbuzní zesnulého) žádný nárok.

Na odstupné po smrti není nárok, i tak ale mohou pozůstalí dostat až tři měsíční platy zesnulého.

Ačkoliv tedy zesnulí nemají nárok na odstupné, i tak mohou od zaměstnavatele zemřelého dostat až tři jeho platy. To ovšem není samozřejmost, záleží na tom, kolik peněz zaměstnanec u zaměstnavatele skutečně měl. Tyto finance mohou být vyplaceny pouze manželovi/manželce, dětem či rodičům zesnulého, pokud s ním žili v době smrti ve společné domácnosti. Tyto osoby mají nárok na vyplacení mzdy bez čekání na dědické řízení. Pokud by se ale nikdo takový nenašel, nevyplacená mzda přechází do klasického dědického řízení.

Vyplacení nemocenské po smrti

Kromě vyplacení výplaty, mohou pozůstalí žádat také o proplacení dávek nemocenského pojištění. Nárok na vyplacení nemocenské mají opět ti nejbližší, stejně jako u mzdy. Nemocenská je pozůstalým vyplacena přes příslušnou správu sociálního zabezpečení. Opět platí, že pokud se nenajde osoba, které může být nemocenská vyplacena ihned, peníze putují do dědického řízení.

K vyplacení nemocenské i mzdy není nutné čekat na dědické řízení.

Dluhy zesnulého

Jestliže zesnulému zaměstnanci před smrtí vznikly nějaké peněžité závazky vůči zaměstnavateli, pak ve většině případů tyto pohledávky zaniknou. Existují ale výjimky, kdy má zaměstnavatel právo vymáhat dluhy zesnulého zaměstnance po jeho dědicích.

O zaplacení pohledávek může zaměstnavatel žádat pouze v rámci dědického řízení.

Zaměstnavateli musí být vyplaceny částky:

  • které mu byly přiznány rozhodnutím soudu
  • náhrady škody úmyslně způsobené zaměstnancem zaměstnavateli
  • které uznal zaměstnanec respektive, k jejichž zaplacení se zaměstnanec zaměstnavateli zavázal například dluhopisem
Pozůstalí se ale mohou zříct dědictví a tím i všech dluhů, které obsahuje. Dědictví se lze zříci pouze jako celku, nikoliv jen dluhů.

Jednorázové odškodnění

Pokud by zaměstnanec zemřel díky úrazu či nemoci z povolání, pak mají jeho pozůstalí nárok na jednorázové odškodnění. V případě manžela, manželky či nezaopatřených dětí, bude každému z nich vyplaceno minimálně 240 tisíc korun. Pokud žil zesnulý se svými rodiči, pak dostanou opět minimálně 240 tisíc, musí se o ně ovšem podělit mezi sebou. Pokud zesnulý zaměstnanec vyživoval některé pozůstalé, pak jim jednoduše připadne pravidelná měsíční renta.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Práva a povinnosti zaměstnanců