Daně a odvody – Autorské honoráře 2018 | VímVíc.cz

Daně a odvody – Autorské honoráře 2018

28. 02. 2018

Patříte do skupiny lidí, kteří místo klasického platu pobírají autorský honorář? Přečtěte si, co vás čeká v roce 2018. Nemusíte se bát, žádné dramatické změny se nechystají.

Tvorba uměleckého díla

Co je to autorský honorář?

Autorský honorář je finanční odměna za vytvoření uměleckého nebo vědeckého díla a další fyzické či duševní činnosti, které jsou objektivně vnímatelné (patří sem tedy i zpěv, hra na hudební nástroj, herectví, tanec apod.). V rámci autorského honoráře zákon upravuje zvláštní kategorii, která se vztahuje na díla publikovaná či ztvárněná v médiích (TV, rozhlas, tisk, internet).

Ke všem dílům, na která se vztahuje autorský honorář, náleží také autorská práva, jejichž užívání je nutné dobře ošetřit.

Autorský honorář je finanční odměna za vytvoření uměleckého či vědeckého díla.

Tvůrčí podnikání bez živnostenského listu

Pokud vykonáváte autorskou činnost, nemusíte (ale můžete) mít živnostenský list. V obou případech fungujete jako OSVČ. Stačí se přihlásit na příslušném finančním úřadu k výkonu samostatně výdělečné činnosti. Dostanete přidělené DIČ a můžete bez problémů fakturovat podle autorského zákona.

Oznamovací povinnost máte také vůči zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Podle výše příjmů musíte také podávat daňové přiznání a platit daně. Existuje na to jednoduché pravidlo.

Autorská činnost podléhá zdanění a platbě pojištění jen do určité míry.

Magická hranice 10 000 Kč

Pokud váš autorský honorář za jeden měsíc od jednoho plátce nepřesáhne 10 000 Kč, uplatní se na něj 15% srážková daň. Příjem už se nikde nevykazuje a ani se nepodává daňové přiznání. Můžete pracovat pro pět plátců, z nichž vám každý měsíčně vyplatí 10 000 Kč (dohromady tedy 50 000 Kč) a pravidlo bude pořád stejné. Ale ve chvíli, kdy dostanete měsíčně od jednoho plátce za různé činnosti více autorských honorářů, situace se mění. Honoráře se v tomto případě sčítají. Zdravotní pojištění musíte platit v každém případě a sociální pojištění se odvíjí od výše vašich příjmů.

V případě, že vaše příjmy za autorská díla nepřesáhnou 10 tisíc korun, nemusíte podávat daňové přiznání.

Autorský honorář a daně

Pokud vaše příjmy od jednoho plátce měsíčně přesáhnou limit 10 000 Kč, dostanete celou částku bez srážkové daně, ale musíte podat daňové přiznání. Pro letošek platí stejná pravidla jako pro daně 2017. Na konci zdaňovacího období podáte přiznání k dani z příjmů a sami si vyberete, jestli si vedete daňovou evidenci nebo uplatníte 4% paušál. Zdravotní a sociální pojištění musíte hradit vy, podle předepsaných tabulek, jako OSVČ.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Platy a platové třídy