Výpověď ve zkušební době: Jak ji doručit? | VímVíc.cz

Výpověď ve zkušební době: Jak ji doručit?

20. 01. 2020

Jste v nové práci a chcete dát výpověď ve zkušební době? Jak výpověď ve zkušební době doručit tak, aby vše proběhlo v pořádku? A kdy máte nárok na odstupné?

Time to say goodbye: výpověď, výpověď ve zkušební době, jak jí doručit.

Zrušení pracovního poměru bez udání důvodu

Zaměstnanec je prvních čtrnáct dnů v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta znamená, že zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci prvních 14 dní v nové práci výpověď. Po uplynutí tohoto ochranného období ovšem mohou dát výpověď obě strany – tedy, jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, a to bez udání důvodu. Také nezapomeňte na to, že zrušení jakéhokoli pracovního poměru je třeba zrušit písemně.

Podání výpovědi je nutné v písemné formě.

Přečtěte si více v článku na téma zkušební doba. Krátce po ztrátě zaměstnání by měla přijít na řadu registrace na úřad práce. Nejlépe do 3 dnů od této skutečnosti.

Výpověď: jak doručit výpověď, jak ji doručit, výpověď ve zkušební době.

Výpověď do ruky

Právně začne výpověď běžet dnem, kdy druhá strana obdržela dopis do ruky. Je tedy třeba doručit dopis do vlastních rukou. Ideální je předání buď zaměstnavatelem nebo někým pověřeným, tedy skutečně z ruky do ruky. Doručení poštou je možné až tehdy, pokud není možné doručit písemnost osobně.

Výpověď je potřeba doručit osobně. Jen pokud to není možné, můžete ji poslat poštou.

Výpověď podle zákona

Zaměstnavatel tedy nerozhoduje o způsobu doručení výpovědi pouze podle své vůle. Aby byla platná, je třeba ji doručit písemně a osobně. Elektronicky nebo poštou až tehdy, pokud to osobně nejde (jak už bylo řečeno v odstavci výše). Většinou se ale výpověď ve zkušební době samozřejmě podává tehdy, kdy je zaměstnanec na pracovišti v jeho pracovní době. Poštou, v bytě nebo jinde, pokud není v práci k zastižení. Výpověď také může zaměstnanci předat jiná osoba na základně plné moci.

Pokud máte v plánu pověřit někoho, kdo za vás výpověď zaměstnavateli doručí, zajistěte si důkaz o doručení výpovědi, aby vám zaměstnavatel poté neřekl, že žádnou výpověď neobdržel. Pokud budete výpověď doručovat jako zaměstnavatel, i tehdy je třeba připravit si nějaký důkaz o tom, že výpověď byla zaměstnanci doručena. A to hlavně v tom případě, že výpověď chcete posílat poštou.

Time to say goodbye: výpověď, výpověď ve zkušební době, jak jí doručit.

Výpověď dohodou

Jestliže chcete ukončit pracovní poměr ve zkušební době, můžete to udělat buď jako jednostranný úkon nebo se můžete se zaměstnavatelem domluvit. V takovou chvíli by se jednalo o výpověď dohodou. Přečtěte si v závislosti na tomto také článek o tom, jak je to s odstupným, pokud podáte výpověď ve zkušební době.

Výpověď z pracovního poměru poštou

I v případě, že zaměstnavatel pošle výpověď poštou, se stává platnou dnem doručení písemnosti. To znamená, i tehdy, kdy zaměstnanec písemnost odmítne, je výpověď považována za doručenou a pravomocnou. Pokud je zaměstnanec dlouhodobě pracovně neschopný, tedy je na neschopence, zaměstnavatel by jej měl zastihnout například doma v tu chvíli, kdy nemá vycházky. Podívejte se také na článek pracovní neschopnost ve zkušební době.

Výpověď je považována za doručenou i tehdy, kdy ji zaměstnanec odmítne převzít.

Poštou musí být zásilka doručována jako doporučená zásilka do vlastních rukou. Musí ji ovšem převzít daný zaměstnanec. Jinak nemusí výpověď nabýt právní moci, jelikož není považována za doručenou i kdyby ji daná osoba zaměstnanci předala. To se může stát pouze v případě, pokud ji zaměstnanec předá svou plnou moc. Další podmínkou je, že v případě zasílání výpovědi pracovního poměru poštou, musí být tato výpověď zaslána na poslední známou adresu daného zaměstnance.

Zaměstnanec podává výpověď

Pokud podáváte výpověď ve zkušební době jako zaměstnanec, nemusíte splnit výše zmíněnou podmínku do vlastních rukou. Může ji doručit několika různými způsoby:

  • Osobní předání
  • Poštou
  • Předání pomocí zplnomocněné třetí osoby

Za doručení je navíc považován den, kdy byla zásilka zaměstnavateli doručena. To znamená tedy například i v tom případě, kdy zaměstnavatel danou zásilku odmítne převzít.

Nezapomeňte, že ať už ukončujete pracovní poměr jakýmkoliv způsobem, vždy musíte obdržet zápočtový list od zaměstnavatele.

Ať už proběhla ztráta zaměstnání jakýmkoliv způsobem, nejvhodnějším krokem je provést přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru. Dnes je již celkem běžné přihlášení na úřad práce online cestou. Registrace na úřad práce a evidence na ÚP by měla v každém případě proběhnout co nejdříve od ztráty zaměstnání.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo