Zápočtový list: Při odchodu z práce si jej ohlídejte! | VímVíc.cz

Zápočtový list: Při odchodu z práce si jej ohlídejte!

15. 05. 2019

Ať už končíte v práci z jakéhokoli důvodu, dostat zápočtový list je vaše právo dané zákonem a je to jediný oficiální dokument, který potvrzuje Vaše zaměstnání. Pokud nevíte, proč byste měli potvrzení o zaměstnání neboli zápočtový list požadovat, co by v něm mělo stát a proč je důležitý, čtěte dál.

Zápočtový list při odchodu ze zaměstnání

Zápočtový list je automatická povinnost při jakékoliv výpovědi

Nezáleží na tom, jestli jste výpověď z pracovního poměru dostali, anebo ji dali dohodou. V obou případech vám zaměstnavatel musí automaticky dát zápočtový list, tedy potvrzení o zaměstnání. To znamená, že o něj nemusíte žádat. Zápočtový list po vás může požadovat nový zaměstnavatel nebo v případě, že budete nezaměstnaní, úřad práce. Tento dokument může chtít předložit i správa sociálního zabezpečení, až budete žádat o důchod, i jiné úřady. Nepleťte si ale zápočtový list s posudkem o pracovní činnosti. Ten je volitelný a musíte o něj zaměstnavatele požádat. Pokud nevíte, jak napsat správně výpověď, tak čtěte náš další článek.

Zápočtový list musíte dostat v jakémkoli případě, a to ihned po ukončení pracovního poměru. Můžete jej potřebovat při žádosti o nové zaměstnání nebo na úřadu práce.

Například ve státním sektoru potřebujete potvrzenou praxi zaměstnavatelem více než opravdové zkušenosti, tak je zápočtový list uznatelným pro praxi, která Vám reálně zvýší plat.

Náležitosti zápočtového listu

Zápočtový list má své jasně stanovené náležitosti, které by v něm měly být uvedené. Informace neovlivňuje fakt, jestli jste dostali výpověď z pracovního poměru, pracovní poměr skončil nebo jste dali výpověď sami. U smlouvy na základě dohody o provedení práce nemá zaměstnavatel povinnost vám zápočtový list vystavit. Níže naleznete seznam informací, které musí zaměstnavatel ve vašem potvrzení uvést:

  • Údaje o zaměstnání – typ pracovní činnosti či poměru a délka trvání
  • Druh vykonávané činnosti
  • Dosažená kvalifikace
  • Hrubé porušení povinností – vyplňuje se pouze v případě, kdy byl zaměstnanec tzv. vyhozen na hodinu, za hrubé porušení předpisů a z nich vyplývajících povinností
  • Srážky a exekuce – pokud je tato kategorie uplatnitelná, zaměstnavatel musí uvést, kolik a v čí prospěch jsou srážky prováděny, dále musí podat přehled již uplatněných srážek a pořadí pohledávky
  • Započitatelná doba zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii – i přestože byly tyto kategorie zrušeny, pro důchodové pojištění se přiznávají až do konce roku 2018
Na informace uvedené v zápočtovém listu nemá vliv forma ukončení pracovního poměru. Jedná se o zákonem dané a faktické náležitosti.

Zápočtový list je v dnešní době již mnohem méně vyžadovaný při nástupu do nového zaměstnání, avšak je to stále povinnost zaměstnavatele.

Vzor zápočtového listu a co do něj nepatří

Zápočtový list nemá žádný zákonem předepsaný formulář. Forma je nezávazná. Je však jasně dáno, co do něj patří (viz výše) a co by se v něm objevit nemělo. I pokud si jako zaměstnavatel vzor zápočtového listu stáhnete z internetu nebo si jej koupíte u poradenské firmy, jste sami zodpovědní za to, že v něm budou všechny náležitosti správně.

Úplnost a správnost údajů je vaše vlastní zodpovědnost. Například sem rozhodně nepatří informace o průměrném čistém výdělku zaměstnance. Pokud zaměstnanec tyto údaje potřebuje pro úřad práce, kvůli žádosti o podporu v nezaměstnanosti, musí být tento údaj uveden v jiném potvrzení. V případě, že jsou v zápočtovém listu uvedeny údaje nad rámec zákonem vyžadovaným, může to být považováno za porušení zákona. Častým příkladem je například negativní hodnocení.

Zápočtový list nemá závaznou formu. Zákon pouze stanovuje, co v něm má být uvedeno. Všechny informace nad tento rámec mohou být porušením tohoto zákona.

Zápočtový list bez podmínek

Zaměstnavatel je povinen vám vydat potvrzení o zaměstnání ihned po skončení pracovního poměru. Nesmí vystavení zápočtového listu ničím podmiňovat (například vrácením pracovních pomůcek, náhradou škody apod.). Pokud proběhla výpověď z pracovního poměru, vy jste nedostali bez odkladu zápočtový list a tato situace vám ztížila další žádost o práci, máte nárok na soudní žádost o odškodnění. Potvrzení o zaměstnání potřebujete, i když odcházíte do starobního důchodu nebo jste byli na letní brigádě. Zápočtový list musíte vždy dostat do vlastních rukou.

Kdy budete zápočtový list potřebovat

Potvrzení o zaměstnání po Vás nebude chtít jen budoucí zaměstnavatel, ale také si ho vyžádá česká správa sociálního zabezpečení a úřad práce. Nezapomínejte, že pokud se budete ucházet o práci ve státním sektoru, tak pro Vám zápočtové listy a uznaná praxe mohou ovlivnit reálný plat.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo