Zápočtový list: Při odchodu z práce si jej ohlídejte | VímVíc.cz

Zápočtový list: Při odchodu z práce si jej ohlídejte

14. 03. 2018

Ať už končíte v práci z jakéhokoli důvodu, dostat zápočtový list je vaše právo dané zákonem. Pokud nevíte, proč byste na něm měli trvat, co by v něm mělo stát a proč je důležitý, čtěte dál.

Můj obrázek

Zápočtový list je automatická povinnost

Nezáleží na tom, jestli jste výpověď z pracovního poměru dostali, anebo ji dali dohodou. V obou případech vám zaměstnavatel musí automaticky dát zápočtový list, tedy potvrzení o zaměstnání. To znamená, že o něj nemusíte žádat. Zápočtový list po vás může požadovat nový zaměstnavatel nebo v případě, že budete nezaměstnaní, úřad práce. Tento dokument může chtít předložit i správa sociálního zabezpečení, až budete žádat o důchod, i jiné úřady. Nepleťte si ale zápočtový list s posudkem o pracovní činnosti. Ten je volitelný a musíte o něj zaměstnavatele požádat.

Zápočtový list musíte dostat v jakémkoli případě, a to ihned po ukončení pracovního poměru. Můžete jej potřebovat při žádosti o nové zaměstnání nebo na úřadu práce.

Náležitosti zápočtového listu

Zápočtový list má své jasně stanovené náležitosti, které by v něm měly být uvedené. Informace neovlivňuje fakt, jestli jste dostali výpověď z pracovního poměru, pracovní poměr skončil nebo jste dali výpověď sami. U smlouvy na základě dohody o provedení práce nemá zaměstnavatel povinnost vám zápočtový list vystavit. Níže naleznete seznam informací, které musí zaměstnavatel ve vašem potvrzení uvést:

  • Údaje o zaměstnání – typ pracovní činnosti či poměru a délka trvání
  • Druh vykonávané činnosti
  • Dosažená kvalifikace
  • Hrubé porušení povinností – vyplňuje se pouze v případě, kdy byl zaměstnanec tzv. vyhozen na hodinu, za hrubé porušení předpisů a z nich vyplývajících povinností
  • Srážky a exekuce – pokud je tato kategorie uplatnitelná, zaměstnavatel musí uvést, kolik a v čí prospěch jsou srážky prováděny, dále musí podat přehled již uplatněných srážek a pořadí pohledávky
  • Započitatelná doba zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii – i přestože byly tyto kategorie zrušeny, pro důchodové pojištění se přiznávají až do konce roku 2018
Na informace uvedené v zápočtovém listu nemá vliv forma ukončení pracovního poměru. Jedná se o zákonem dané a faktické náležitosti.

Vzor zápočtového listu a co do něj nepatří

Zápočtový list nemá žádný zákonem předepsaný formulář. Forma je nezávazná. Je však jasně dáno, co do něj patří (viz výše) a co by se v něm objevit nemělo. I pokud si jako zaměstnavatel vzor zápočtového listu stáhnete z internetu nebo si jej koupíte u poradenské firmy, jste sami zodpovědní za to, že v něm budou všechny náležitosti správně.

Úplnost a správnost údajů je vaše vlastní zodpovědnost. Například sem rozhodně nepatří informace o průměrném čistém výdělku zaměstnance. Pokud zaměstnanec tyto údaje potřebuje pro úřad práce, kvůli žádosti o podporu v nezaměstnanosti, musí být tento údaj uveden v jiném potvrzení. V případě, že jsou v zápočtovém listu uvedeny údaje nad rámec zákonem vyžadovaným, může to být považováno za porušení zákona. Častým příkladem je například negativní hodnocení.

Zápočtový list nemá závaznou formu. Zákon pouze stanovuje, co v něm má být uvedeno. Všechny informace nad tento rámec mohou být porušením tohoto zákona.

Zápočtový list bez podmínek

Zaměstnavatel je povinen vám vydat potvrzení o zaměstnání ihned po skončení pracovního poměru. Nesmí vystavení zápočtového listu ničím podmiňovat (například vrácením pracovních pomůcek, náhradou škody apod.). Pokud proběhla výpověď z pracovního poměru, vy jste nedostali bez odkladu zápočtový list a tato situace vám ztížila další žádost o práci, máte nárok na soudní žádost o odškodnění. Potvrzení o zaměstnání potřebujete, i když odcházíte do starobního důchodu nebo jste byli na letní brigádě. Zápočtový list musíte vždy dostat do vlastních rukou.

Témata:

Pracovní právo