Zápočtový list: Při odchodu z práce si jej ohlídejte! | VímVíc.cz

Končíte v práci? Ohlídejte si zápočtový list od zaměstnavatele

01. 04. 2021

Co se týče pracovního poměru, není důležité vědět pouze jak úspěšně napsat životopis, zvládnout pohovor a jak provést výpočet čisté mzdy. V životě každého člověka bohužel může nastat situace, kdy bude nucen pracovní poměr ukončit. Ať už končíte v práci z jakéhokoliv důvodu, dostat zápočtový list je vaše právo dané zákonem a je to jediný oficiální dokument, který potvrzuje Vaše zaměstnání. Pokud nevíte, proč byste měli potvrzení o zaměstnání neboli zápočtový list požadovat, co by v něm mělo stát a proč je důležitý, čtěte dál. 

Zápočtový list je automatická povinnost při jakékoliv výpovědi

Nezáleží na tom, jestli jste výpověď z pracovního poměru dostali, podali sami nebo jste ukončili pracovní poměr dohodou. Ve všech případech vám zaměstnavatel musí automaticky dát zápočtový list, tedy potvrzení o zaměstnání. To znamená, že o něj nemusíte žádat. Zápočtový list po vás může požadovat nový zaměstnavatel nebo v případě, že budete nezaměstnaní, půjdete provést přihlášení na úřad práce. Tento dokument může chtít předložit i Správa sociálního zabezpečení při žádosti o důchod i jiné úřady. Nepleťte si ale zápočtový list s posudkem o pracovní činnosti. Ten je nepovinný a musíte o něj zaměstnavatele požádat.

Zápočtový list musíte dostat v jakémkoli případě, a to ihned po ukončení pracovního poměru. Můžete jej potřebovat při žádosti o nové zaměstnání nebo při přihlášení na úřadu práce.

Například ve státním sektoru potřebujete potvrzenou praxi zaměstnavatelem více než opravdové zkušenosti. Zápočtový list od zaměstnavatele je uznatelným dokumentem o praxi a jeho doložení vám může přinést zvýšení platu.

Náležitosti zápočtového listu

Zápočtový list od zaměstnavatele má své jasně stanovené náležitosti. Měl by v každém případě obsahovat předepsané informace, bez ohledu na to, jak byl pracovní poměr ukončen. Do každého zápočtového listu musí zaměstnavatel uvést tyto údaje:

  • Údaje o zaměstnání – typ pracovní činnosti či poměru a délka trvání,
  • druh vykonávané činnosti,
  • dosažená kvalifikace,
  • hrubé porušení povinností – vyplňuje se pouze v případě, že byl zaměstnanec vyhozen za hrubé porušení předpisů a z nich vyplývajících povinností,
  • srážky a exekuce – pokud je tato kategorie uplatnitelná, zaměstnavatel musí uvést, kolik a v čí prospěch jsou srážky prováděny, dále musí podat přehled již uplatněných srážek a pořadí pohledávky.
Na informace uvedené v zápočtovém listu nemá vliv forma ukončení pracovního poměru. Jedná se o zákonem dané a faktické náležitosti.

Zápočtový list od zaměstnavatele je při nástupu do nového zaměstnání již vyžadován pouze zřídka, stále se však jedná ze strany zaměstnavatele o povinnost.

Zápočtový list – vzor

Zápočtový list nemá, stejně jako například životopis, žádný zákonem předepsaný formulář, forma je nezávazná. Na internetu je však možné si vyhledat pro zápočtový list vzor a orientovat se podle něj, alespoň co se týče obsahu. Důležité je především to, aby zápočtový list obsahoval všechny informace, které obsahovat má, a naopak v něm nebyly informace přebytečné.

Přesto, že vzor potvrzení o zaměstnání není jednotný, je jasně dáno, co do něj patří (viz výše) a co by se v něm objevit nemělo. I v případě, že si jako zaměstnavatel stáhnete pro potvrzení o zaměstnání vzor z internetu nebo si jej koupíte u poradenské firmy, jste sami zodpovědní za to, že v něm budou všechny náležitosti správně.

Do zápočtového listu například rozhodně nepatří informace o průměrném čistém výdělku zaměstnance. Pokud zaměstnanec tyto údaje potřebuje pro úřad práce kvůli žádosti o podporu v nezaměstnanosti, musí být uvedeny v jiném potvrzení. V případě, že jsou v zápočtovém listu uvedeny údaje nad rámec zákonem vyžadovaný, může to být považováno za porušení zákona. Častým příkladem je například negativní hodnocení od zaměstnavatele.

Zápočtový list nemá závaznou formu. Zákon pouze stanovuje, co v něm má být uvedeno. Všechny informace nad tento rámec mohou být porušením tohoto zákona.

Zápočtový list bez podmínek

Zaměstnavatel je povinen vám vydat potvrzení o zaměstnání ihned po skončení pracovního poměru. Nesmí vystavení zápočtového listu ničím podmiňovat (například vrácením pracovních pomůcek, náhradou škody apod.). Pokud proběhla výpověď z pracovního poměru, vy jste nedostali bez odkladu zápočtový list a tato situace vám ztížila další žádost o práci, máte nárok na soudní žádost o odškodnění. Potvrzení o zaměstnání potřebujete, i když vás čeká odchod do důchodu nebo jste byli na letní brigádě. Zápočtový list od zaměstnavatele musíte vždy dostat do vlastních rukou. Nezapomeňte si také zkontrolovat, zda jsou informace uvedené v zápočtovém listu v pořádku a zda obsahuje všechny náležitosti. To můžete ověřit, pokud si jednoduše vyhledáte u potvrzení o zaměstnání vzor.

Kdy budete zápočtový list potřebovat

Ve chvíli, kdy se někde objeví zajímavá nabídka práce, na kterou chcete reagovat, je dobré mít již zápočtový list v ruce. Potvrzení o zaměstnání po Vás ale nebude chtít jen budoucí zaměstnavatel, může si ho vyžádat i Česká správa sociálního zabezpečení a Úřad práce. V některých případech také můžete potřebovat potvrzení o zaměstnání pro banku. Nezapomínejte, že pokud se budete ucházet o práci ve státním sektoru, tak Vám zápočtové listy a uznaná praxe mohou ovlivnit reálný plat. Neváhejte si proto vyhledat, jak vypadá vzor potvrzení o zaměstnání a vydání zápočtového listu po svém zaměstnavateli rozhodně požadujte.

Zápočtový list DPP

Práce na smlouvu, jakou je dohoda o provedení práce, může pro zaměstnance v některých případech znamenat překážky. V praxi je zaměstnavateli v dnešní době uplatňován názor, že zápočtový list v případě ukončení dohody o provedení práce vystavovat nemusí. Takový postup se běžně uplatňoval do roku 2011, kdy zaměstnanci pracující na základě DPP opravdu potvrzení o zaměstnání nedostávali. Od začátku roku 2012 měli zaměstnavatelé povinnost vydávat zápočtový list i všem zaměstnancům na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Další novelou zákoníku práce však došlo ke zjednodušení úpravy.

Zaměstnavatelé musí vydat zápočtový list pouze ve stanovených případech. Zaměstnanec pracující na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr by měl zápočtový list dostat v případě, že tato dohoda založila účast na nemocenském pojištění. Další případ, kdy musí zaměstnavatel vydat zaměstnanci na DPP zápočtový list, je pokud byly odměny ze sepsané dohody spojeny s výkonem rozhodnutí nebo exekucí srážkami ze mzdy.

Potvrzení o zaměstnání v angličtině

V některých případech, především pak při práci v zahraničí, může zaměstnanec potřebovat potvrzení o zaměstnání v angličtině. Překlad zápočtového listu by v dnešní době neměl být problémem, překladatelské firmy tyto překlady mají ve svých nabídkách. V případě potřeby je i v anglickém jazyce možné na internetu najít pro zápočtový list vzor.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo