Odchod do důchodu v kostce – Jaké povinnosti vás čekají? | VímVíc.cz

Odchod do důchodu v kostce – Jaké povinnosti vás čekají?

11. 05. 2018

Čeká vás odchod do důchodu a zajímá vás, co všechno před tím musíte zařídit? My si pro vás připravili takového krátkého průvodce po cestě za klidným nástupem do důchodu.

Odchod do důchodu v kostce

O odchod do důchodu žádejte osobně

O důchod se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení, v Praze je to tedy Pražská správa, v Brně jde o Městskou správu. Na toto místo se s žádosti musíte dostavit osobně, případně můžete udělit jiné osobě plnou moc a tím jí zmocnit práva žádat za vás. Další možností je, že se na příslušný úřad nemůžete dostavit ze zdravotních důvodů. V takovém případě budete potřebovat potvrzení od lékaře o vašem zdravotním stavu, se kterým se může dostavit někdo z vašich příbuzných.

Kdy o důchod žádat?

To, kdy můžete o odchod do důchodu žádat, má svá pravidla. Nejdříve se můžete na úřad dostavit 4 měsíce před dnem požadovaného přiznání důchodu. Po tomto limitu můžete žádat kdykoliv. Pokud jde ale o předčasný starobní důchod, platí pravidlo, že jej nelze přiznat zpětně. Nejdříve je to tedy možné od data žádosti.

Při podání žádosti o přiznání důchodu nejste vázání žádným termínem objednání. Na příslušnou správu se můžete dostavit kdykoliv v úředních hodinách. Pokud ale na objednání trváte, není to problém. ČSSZ pro takové případy poskytuje na svém webu online objednávání na pracoviště.

O důchod musíte žádat osobně nejdříve 4 měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.

Nezapomeňte všechny doklady

Na návštěvu okresní správy sociálního zabezpečení si v žádném případě nezapomeňte doklad totožnosti. Dále je vhodné s sebou k předložení mít doklady o náhradních dobách pojištění, kam se řadí studium, vojna nebo například péče o dítě. Dále také doklady o dobách pojištění, které nemá ČSSZ v evidenci. O tom, zda budete tyto doklady potřebovat, se můžete ujistit pomocí informativního osobního listu důchodového pojištění. O ten lze žádat prostřednictvním datové schránky díky online formuláři na webu ČSSZ, nebo klasicky dopisem, kde uvedete adresu, kam vám má být osobní list zaslán. V něm pak naleznete přehled evidovaných dob pojištění a některé náhradní doby pojištění. U pojištění od roku 1986 tam pak najdete i údaje o vyměřovacích základech a vyloučených dobách. Pokud tam nějaký z údajů chybí, je dobré si příslušné dokumenty zajistit u bývalého zaměstnance, než se na správu vydáte.

Zkontrolujte si před žádostí o důchod informativní osobní list důchodového pojištění.

Výplata složenkou nebo na účet

Předem se rozhodněte, zda budete chtít posílat důchod na účet nebo zvolíte možnost výplaty v hotovosti prostřednictvím České pošty. To s sebou pak nese poplatek ve výši 21 korun za každý důchod.

Pokud zvolíte možnost výplaty na bankovní účet, může jít buď o váš účet nebo vaší manželky/manžela. Budete ale muset do banky, kde dostanete potvrzený tiskopis zaručující, že se jedná o váš účet. Tiskopis si můžete vyzvednout buď osobně na úřadu nebo si ho stáhnout na webu ČSSZ.

Důchod může být vyplácen na účet vás nebo vaší manželky/manžela.

Čas na vyřízení žádosti

Doba pro vyřízení žádosti závisí hodně na to, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny doklady nebo zda je žadatel případně dodal osobně. Ze zákona je ale daná lhůta 90 dnů, které se ale ve většině případů zkrátí. V této době čekáte na to, zda vám bude důchod přiznán či nikoliv. O tomto rozhodnutí budete informování prostřednictvním písemného dopisu. Pokud vám důchod bude přiznán, naleznete v něm, od jakého data a v jaké výši. Pokud bude žádost zamítnuta, v písemném rozhodnutí se dozvíte, jaký k tomu byl důvod.

Pokud nebudete s rozhodnutím ČSSZ souhlasit, máte čas 30 dní na podání námitky. Pokud se ani poté nedočkáte uspokojivého výsledku, můžete v krajním případě ČSSZ zažalovat u krajního soudu.

ČSSZ má na vyřízení žádosti ze zákona 90 dní. Vy pak máte 30 dní na odvolání.

Navštivte pojišťovnu

Poté, co se z vás stane důchodce se zároveň stáváte státním pojištěncem. O zdravotní pojištění se vám tedy postará stát, vaší povinností ale je to do 8 dní nahlásit zdravotní pojišťovně. Pokud do důchodu nastupujete rovnou z práce, má ohlašovací povinnost váš zaměstnavatel. Vždy je ale lepší se osobně ujistit o to, že tak opravdu učinil.

Pokud jdete do důchodu z práce, má ohlašovací povinnost váš zaměstnavatel.

Důchod a daně

S daněmi si většina důchodců nemusí lámat hlavu. Povinnost danit totiž mají jen ti, jejichž důchod ročně přesahuje 36násobek minimální mzdy. To tedy znamená 439 300 Kč ročně, neboli 36 600 Kč měsíčně. Potom se důchod daní stejně, jako je tomu v případě běžné daně z příjmu fyzických osob, s tím se ale setká pouze pár lidí. O tom, kolik bude činit váš důchod se můžete přesvědčit pomocí důchodové kalkulačky.

Daně se vás budou týkat pouze v případě, že váš důchod přesáhne částku 36 600 Kč měsíčně.

Nezapomeňte oznamovat změny

I v průběhu důchodu máte určité povinnosti, mezi které patří oznámení změn. Zejména jde o změnu adresy nebo čísla účtu, na který vám je důchod zasílán. Tuto povinnost musíte splnit do 8 dnů od skutečnosti. Pokud tak neučiníte, může ČSSZ pozastavit výplatu důchodu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života Ze života firem a kanceláří