Negativní hodnocení od zaměstnavatele: Jak se bránit? | VímVíc.cz

Negativní hodnocení od zaměstnavatele: Jak se bránit?

30. 06. 2018

Dostali jste od zaměstnavatele pracovní posudek, ve kterém kritizuje vaši práci, a vy máte pocit, že je to neoprávněné? Můžete se bránit. Poradíme vám, jak na to a jak je to s ušlou mzdou.

Negativní hodnocení od zaměstnavatele: Jak se bránit?

Co je to pracovní posudek

Pracovní posudek je písemné hodnocení zaměstnanců, které píše zaměstnavatel a může obsahovat celou řadu informací pro budoucího zaměstnavatele. Zpravidla se jedná o hodnocení samotného výkonu práce, kvalifikace, schopností zaměstnance a dalších informací, které souvisejí s pracovním výkonem. V praxi se jedná o hodnocení chování zaměstnance v pracovním kolektivu nebo vztahů k ostatním kolegům. V pracovním posudku se může objevit hodnocení vlastností zaměstnance, které se přímo vztahují k jeho výkonu práce. Hodnocena tedy může být cílevědomost, samostatnost, schopnost být týmovým hráčem, vlastní iniciativnost, pečlivost, schopnost vést skupinu lidí, organizovat práci nebo dodržovat pracovní kázeň (pracovní smlouva a vnitřní předpisy, pracovní doba apod.).

O pracovní posudek (nebo také zápočtový list) může zaměstnanec požádat před skončením pracovního poměru. Zaměstnavatel má povinnost jej do 15 dní předat vypracovaný, ale nedostanete ho dříve než dva měsíce před ukončením pracovního poměru. Je možné požádat o něj i zpětně. Posudek musí předat zaměstnavatel pouze vám, žádné jiné osobě, tudíž ani zaměstnavateli, pro kterého posudek požadujete.

Pracovní posudek je dokument, ve kterém bývalý zaměstnavatel poskytuje hodnocení zaměstnance pro budoucí práci. Všechna hodnocení musí souviset s výkonem práce.

Co do pracovního posudku nepatří

Pracovní posudek se týká pouze faktického hodnocení vašeho pracovního výkonu, který u zaměstnavatele proběhl. Nesmí se v něm objevit žádné subjektivně podbarvené názory, ani doporučení pro budoucího zaměstnavatele, ohledně vaší kompetence danou pracovní činnost vykonávat, pracovního nasazení ani žádné jiné budoucí soudy.

Rozhodně se v hodnocení zaměstnanců nesmí objevit žádné informace o soukromém životě, jakkoli by mohly mít na pracovní výkon vliv.

Součástí pracovního hodnocení není ani interní hodnocení zaměstnance, které si zaměstnavatel dělá sám pro své potřeby, například pro udělování odměn nebo jako odůvodnění výpovědi z pracovního poměru pro hrubé porušení pracovní kázně nebo neplnění pracovních povinností. Pracovní posudek nijak neovlivňuje, zda jste výpověď dostali nebo dali výpověď dohodou.

Pracovní posudek může obsahovat pouze faktické hodnocení zaměstnance, jako je druh vykonávané práce, kvalifikace, typ a doba trvání pracovního poměru apod.

Jak se bránit proti negativnímu posudku

Zákoník práce umožňuje zaměstnancům se bránit v případě, kdy zaměstnavatel uvede do posudku informace, které v něm být nesmí, nebo dokonce vysloveně lže. V takovém případě máte nárok vymáhat úpravu posudku soudní cestou. V praxi to znamená, že budete soud žádat, aby vašemu zaměstnavateli nařídil text přiměřeně upravit. Může se jednat o úpravu či vypuštění věty, formulace nebo celé pasáže. V takovém případě je potřeba si velmi dobře rozmyslet, jak budete konkrétně formulovat svoji žádost. Žalobu můžete podat do tří měsíců ode dne, kdy jste posudek obdrželi. Pokud bude pracovní posudek uznán nespravedlivým nebo neplatným a vy jste kvůli němu nebyli vybráni do nového zaměstnání, můžete se se svým bývalým zaměstnavatelem soudit o náhradu škody.

Proti nepravdivému nebo poškozujícímu pracovnímu posudku se dá bránit soudní cestou. Žalobu můžete podat do tří měsíců od chvíle, kdy jste posudek obdrželi.

Význam pracovního posudku

Pracovní posudek je vlastně takové vaše pracovní vysvědčení, ze kterého se o vás může budoucí zaměstnavatel dozvědět pár užitečných informací. Nicméně v poslední době mu čím dál tím méně personalistů a náborářů přikládá velký význam, protože vždy poskytuje do určité míry zkreslené informace. Nemusí se jednat jen o negativní hodnocení u někoho, kdo se svým šéfem nevycházel, ale i přehnaně pozitivní hodnocení u člověka, který byl se svým nadřízeným jedna ruka. Většina firem upřednostňuje otestovat si nového uchazeče sama podle svých vlastních měřítek ve výběrovém řízení. Pokud se naopak vy chcete vyjádřit ke svému nadřízenému či firmě, kde pracujete, můžete tak udělat prostřednictvím hodnocení zaměstnavatelů.

Význam pracovního posudku postupně klesá, protože personální agentury a oddělení upřednostňují vlastní způsoby zjišťování schopností a kvalifikace uchazeče o práci.

Pracovní posudek vs. interní hodnocení

Pracovní posudek není to samé, co interní hodnocení zaměstnanců. Ta si zaměstnavatelé vytvářejí sami pro své potřeby a mohou mít nejrůznější podoby i významy. Může se jednat o podklady pro povýšení zaměstnanců, vyplácení odměn či bonusů. Na rozdíl od pracovního posudku není možné vymáhat změnu negativního interního hodnocení soudně. Jedinou možností je vymáhat u soudu finanční částku, o kterou zaměstnanec nevyplacením bonusů či odměn přišel. Teprve pak se soud začne zabývat tím, jak zaměstnanec svou práci vykonává a zda je hodnocení pravdivé nebo nespravedlivé.

V případě, že zaměstnanec dostane od zaměstnavatele negativní interní hodnocení nebo přímo vytýkací dopis, na jehož základě může dostat výpověď, nelze se bránit soudně. Je možné zkusit se se zaměstnavatelem dohodnout nebo požádat jej o přehodnocení. Záleží ovšem jen na zaměstnavateli, jak této žádosti vyhoví. V případě neobdržení odměn se lze soudně domáhat ušlého výdělku. Pokud jde o výpověď z práce, je možné zažalovat zaměstnavatele za nesprávnou či neplatnou výpověď z pracovního poměru na základě uvedení nepravdivých skutečností.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva zaměstnanců