Kdy (ne)budete platit dědickou a darovací daň | VímVíc.cz

Kdy (ne)budete platit dědickou a darovací daň

20. 03. 2018

Přemýšlíte o darování majetku nebo chcete vyřešit dědictví? Na takové přemýšlení není nikdy brzy. Jak ale vlastně začít a co budete potřebovat? Dědická a darovací daň slouží k určitému zdanění movitého a nemovitého majetku při přesunu z osoby na osobu.

Dědická daň

Nejdříve si vytvořte soupis vašeho veškerého majetku. Nezapomeňte i na své závazky a dlužníky vůči vám. Můžete si na pomoc přizvat notáře. Poté promyslete osoby, kterým si přejete něco odkázat či darovat. Pak už zbývá poslední a nejtěžší krok - určit, které osobě co a jak darujete nebo odkážete.

Tip: Nevíte si rady s poslední vůlí? Poradíme vám, jak sepsat závěť, aby byla platná.

Dědická a darovací daň

Formálně jsou jak dědická, tak darovací daň zrušeny. Tento majetek je osvobozen a to jak v přímé, tak i vedlejší linii. Neznamená to však, že s dědictvím nejsou spojeny žádné náklady. Peněženku si nachystejte například na notáře či odhadce ceny nemovitosti. Jestliže zdědíte nemovitost, která hodnotou přesahuje 5 miliónů, je vaší povinností ohlásit tuto skutečnost příslušnému finančnímu úřadu. Pokud se rozhodnete darovat svůj majetek osobám, které nepatří ani do přímé, ani do vedlejší linie a celková hodnota přesáhne 15 000,-, bude daněn jako příjem fyzických osob 15% sazbou.

U právnických osob bude daň ve výší 19 %.

Pozor na brzký prodej

Neplatíte ani žádnou daň z nabytí nemovitosti, tedy pokud ji neplánujete v brzké době prodat. Jestliže získáte majetek, který se rozhodnete do pěti let prodat, daň z nabytí nemovitosti pro vás bude platit ve výši 4 %. Pokud o prodeji uvažujete, je lepší se dohodnout ještě s vlastníkem nemovitosti před jeho darováním či děděním, nemovitost prodat a dědit peníze.

Pozor, daň z nemovitosti však zaplatit musíte.

Darování a darovací daň

Pokud se rozhodnete svoji nemovitost darovat, poslouží vám darovací smlouva. Ovšem pozor, obdarovaná osoba může s majetkem nakládat ihned. Pokud tedy plánujete ve své nemovitosti dožít, je dobré ji zatížit věcným břemenem. To zajistí, že obdarovaná osoba nemůže například prodat váš byt, dokud v něm žijete. Od darovací smlouvy je také možné zpětně odstoupit a dar vrátit. Hlavně v případech, kdy je s darem špatně zacházeno, proti vůli dárce, důvodem ale může být i špatné chování k dárci či nouze samotného dárce. Takový dar se buď vrátí nebo je dárci zaplacena cena v hodnotě daru.

S darem může nový majitel disponovat ihned.

Výhody a zápory darování

Mezi výhody rozhodně patří osvobození od daně z příjmů, celkem rychlé a levné vyřízení a výběr osob dle libosti (nemusíte hledět na právoplatné dědice).Darovací daň patří pod daň z příjmů jako bezúplatný příjem. Fyzické osoby platí 15 procent a právnické osoby pak procent 19. Procenta se vždy počítají z celkové hodnoty daru. Naopak nevýhodou může být rozprodej majetku osoby, která ho ještě stále užívá (lze zajistit věcným břemenem, nyní tzv. služebnost), v některých případech se platí daň z nabytí nemovitosti a v neposlední řadě je obtížné měnit obdarované osoby.

Darovací smlouva je vhodnější pro členy rodiny.

Dědictví a dědická daň

Máte několik možností, můžete napsat závěť či uzavřít dědickou smlouvu. Výhodné je dědictví pro ty, kteří nejsou ani v přímé, ani ve vedlejší linii. Kdyby byli obdarováni a dary by převýšily hodnotu 15 000,-, museli by obdarované osoby platit daň z příjmů. Jestliže nechcete darovat, ale také nechcete nechat dědit neopomenutelné dědice (potomci), lze je vydědit. To je ale značně složité a určené zákonem stanovených podmínek.

Daňová kalkulačka vám pomůže vypočítat daň z příjmů.

Výhody a zápory dědictví

Velkou výhodou dědictví je to, že majetek je osvobozený od daně z příjmů. Můžete si sami stanovit podmínky dědění a hlavně majetek přechází na dědice až po smrti zůstavitele, tudíž s ním nemůže za jeho života disponovat (jako je to možné u daru). Jako nevýhoda se mohou jevit neopomenutelní dědicové, které lze však vydědit. Bohužel se nedědí jen majetek, ale také dluhy, naštěstí se dědictví lze zříci. S dědictvím bývají spojena složitá soudní řízení a nevyhnete se ani poplatkům u notáře.

Dědit lze i dluhy, ale dědictví je možné odmítnout.

Co je tedy lepší?

Neexistuje jednoznačná odpověď. Můžeme se však řídit radou, že pro členy rodiny je lepší darování a pro přátele a vzdálené příbuzné dědictví, jelikož se tak vyhnou zdanění (pokud dar převýší hodnotu 15 000,-).

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života firem a kanceláří