Doplatek na bydlení jako pomoc v hmotné nouzi | VímVíc.cz

Doplatek na bydlení jako pomoc v hmotné nouzi

07. 07. 2022

Doplatek na bydlení patří mezi dávky v hmotné nouzi poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Doplatek na bydlení pomáhá zaplatit odůvodněné náklady na bydlení. Kdo má nárok na doplatek na bydlení a v jaké výši?

V aktuálním článku pro rok 2022 jsou ucelené informace na téma dávky v hmotné nouzi. Dávky v hmotné nouzi jsou celkem tři a doplatek na bydlení je jedna z nich.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je finanční pomoc v nouzi, která spolu s příjmy žadatele o dávku v hmotné nouzi a příspěvkem na bydlení pomáhá zaplatit odůvodněné náklady na bydlení. Doplatek na bydlení je určený osobám, které nemají dostatek příjmů na bydlení ve zkolaudovaném bytě (nebo části bytu), na ubytovně nebo v jiném než nebytovém prostoru. Výše doplatku na bydlení se stanovuje tak, aby žadateli dávky v hmotné nouzi zůstala po zaplacení nákladů na bydlení částka živobytí.

Náklady na bydlení jsou nájem, služby spojené s bydlením a energie. Celkově uznatelné odůvodněné náklady na bydlení jsou však v maximální obvyklé výši v daném místě, kterou zjišťuje příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR. U ubytoven a jiného než obytného prostoru ve výši maximálně 80 % a u ostatních staveb, nákladů na bydlení ve výši maximálně 90 % nákladů na bydlení ze systému dávek státní sociální podpory.

Pobočka Úřadu práce ČR vždy prověřuje, zda je pobytová sociální služba registrovaná podle zákona o sociálních službách, zda jiný než obytný prostor splňuje standardy kvality bydlení a jestli má ubytovna schválený provozní řád hygienickou stanicí.

U osob, které užívají část bytu, ubytovnu nebo jiný než obytný prostor, se dále hodnotí, zda se jedná o případ hodný zvláštního zřetele. To znamená, jestli má daná osoba v obci práci nebo ji shání ve spolupráci s Úřadem práce ČR, zda má v obci rodinu, děti zde chodí do školy atd. Následně se hledá, zda pro tuto osobu není v obci dostupný přiměřený byt.

Kdo má nárok na doplatek na bydlení

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, jiného než obytného prostoru nebo jiná osoba, která užívá byt, pobytovou sociální službu, ubytovnu nebo jiný než obytný prostor na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu. Právní titul k užívání bydlení musí být vždy písemný, přičemž předložení čestného prohlášení nestačí.

U žadatele o dávku v hmotné nouzi a společně posuzovaných osob se posuzuje příjmová, sociální a majetková situace. U doplatku na bydlení se, podobně jako u jiných finančních pomocí v nouzi, posuzuje, jestli si žadatel dávky nemůže zvýšit příjem vlastním přičiněním uplatněním nároků a pohledávek na výživné a jiné dávky státní sociální podpory. Zda si tato osoba může zvýšit příjem třeba prodejem svého majetku nebo vlastní prací (jako OSVČ nebo například v rámci evidence uchazečů o zaměstnání).

Čistý příjem jsou již zdaněné peníze jednotlivce. Čistý příjem je částka, která přijde na bankovní účet daného člověka/zaměstnance.

Podmínka pro uplatnění nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Příspěvek na živobytí je další z dávek v hmotné nouzi, které jsou celkem tři. Doplatek na bydlení lze přiznat i osobě, které nebyl přiznán příspěvek na živobytí, protože její příjem přesáhl částku živobytí osoby, ale nepřesáhl 1,3násobek této částky. Samozřejmě se zohledňují celkové sociální a majetkové poměry dané osoby.

Výše doplatku na bydlení se stanoví následovně. Od částky odůvodněných nákladů na bydlení, snížených o příspěvek na bydlení za předchozí kalendářní měsíc, se odečte částka, o kterou je vyšší příjem společně s vyplaceným příspěvkem na živobytí oproti částce živobytí osoby nebo společně posuzovaných osob.

Doplatek na bydlení žádost

Doplatek na bydlení žádost se může podat elektronicky z domova pomocí Identity občana. Žadatel o doplatek na bydlení může podat žádost jedním z několika nástrojů (Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo mobilní klíč eGovernment). Doplatek na bydlení žádost se podává pochopitelně i osobně na krajské pobočce Úřadu práce ČR.

Žadatel doplatku na bydlení by měl požádat také o příspěvek na bydlení. Žádosti může podat současně, anebo nejdříve příspěvek na bydlení a později žádost o doplatek na bydlení jako o dávku v hmotné nouzi.

Příspěvek na bydlení diskuze, dostupné na internetu, mohou pomoci novým žadatelům. Příspěvky na bydlení diskuze sdílí různé životní situace, ve kterých žádat o tuto dávku státní sociální podpory.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Práva a povinnosti zaměstnanců Úspěch v kariéře