Doplatek na bydlení 2018 | VímVíc.cz

Doplatek na bydlení 2018

07. 03. 2018

Pokud vám po zaplacení nutných nákladů na bydlení nezbývají peníze na živobytí, může vám pomoci stát. Kdo má nárok na doplatek na bydlení, kolik peněz to je, a jak se o něj žádá?

Doplatek na bydlení 2018

Doplatek na bydlení

Primárně však s výdaji na bydlení pomáhá příspěvek na bydlení. Ten však stát přiklepne pouze těm, kteří žijí v nájmu nebo vlastním či družstevním bytě. Pokud se nacházíte v hmotné nouzi, můžete žádat právě také o doplatek na bydlení. Doplatek na bydlení bývá přiznán jedinci nebo rodině, která má nárok na příspěvek na živobytí, ale její příjmy plus příjmy z příspěvku na bydlení nepokrývají náklady na bydlení. Doplatek na bydlení může být přiznán také nezletilému nezaopatřenému dítěti, které žije v náhradní rodinné péči nebo v dětském domově či ústavu, a přešlo na něj vlastnictví nemovitosti, na kterou ale nemá dostatek finančních prostředků na uhrazení nákladů na bydlení.

Doplatek na bydlení je přiznán tomu, kdo má nárok na příspěvek na živobytí, a stále nezvládá pokrýt náklady na bydlení.

Kdo může o doplatek na bydlení žádat?

O doplatek na bydlení mohou žádat jedinci, kteří mají:

 • Vlastní byt nebo dům
 • Nájemní nebo podájemní smlouvy
 • Byt ve vlastnictví manžela nebo manželky
 • Soukromou stavbu pro rekreaci
 • Obytný prostor, který není zkoulaudovaný byt
 • Ubytovací zařízení
 • Zařízení sociálních služeb

Kolik peněz tvoří doplatek na bydlení 2018?

Výše doplatku na bydlení se počítá podle vašich příjmů a nákladů na bydlení. Jedná se o takzvané odůvodněné náklady na bydlení, které v sobě zahrnují nájemné anebo podobné náklady, pokud chcete dávku pobírat v rámci pokrytí nákladů ve svém nebo družstevním bytě, nebo v některém z výše uvedených objektů. Dále tyto odůvodněné náklady na bydlení zahrnují výdaje na energie a další výdaje spojené s užíváním bytu/domu. Samotný doplatek na bydlení poté vypočítají úředníci. A to tak, že od odůvodněných nákladů odečtou příspěvek na bydlení a od příjmu, který byl navýšen o příspěvek na živobytí odečtou částku na živobytí. Vznikne rozdíl mezi náklady na bydlení a příjmem, a ten úřad práce srovná právě doplatkem na bydlení. Výsledek ovšem nesmí být v minusových číslech, jinak nárok na doplatek nemáte.

Podívejte se také na článek platové třídy.

Podmínky doplatek na bydlení

Pokud chcete, aby vám úřad práce doplatek na bydlení přiklepnul, musíte splnit některou z těchto podmínek. Jaké podmínky to jsou?

 • Předložení nájemní smlouvy - tedy - bydlíte legálně
 • Trvalý pobyt na území České republiky
 • Udělený azyl nebo doplňkovou ochranu
 • Cizinec bez trvalého pobytu v ČR, ale se zaručenými právy mezinárodní smlouvy Evropské sociální charty
 • Občan EU s hlášeným pobytem v ČR delším než 3 měsíce
 • Rodinný příslušník občana EU
 • Cizinec s povolením k trvalému pobytu

Doplatek na bydlení žádost

Na internetu si stáhněte formulář Žádosti o doplatek na bydlení, vyplňte jej, a zajděte s průkazem totožnosti na úřad práce. A nezapomeňte na to, že pokud vlastníte nebo si pronajímáte byt, nejdříve byste měli požádat o již zmíněný příspěvek na bydlení a až poté o doplatek na bydlení. Problém ale není ani to, pokud podáte obě žádosti současně.

Hledáte novou práci? Společnost Lidl právě zvyšuje platy. Podívejte se přímo na článek o Lidlu a jeho zvyšování platů nebo na aktuální nabídky práce.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Ze života firem a kanceláří