Na co se vztahuje úrazové pojištění? | VímVíc.cz

Na co se vztahuje úrazové pojištění?

08. 03. 2018

Úrazové pojištění není vhodné jen pro sportovce, kteří denně běhají po horách nebo jezdí na kole. Zlomit nohu si může každý z nás kdekoli a kdykoli. U dětí dochází k tomuto riziku poměrně velmi často, a proto by se měli rodiče o úrazové pojištění dětí zajímat. Velkým pomocníkem je například úrazové pojištění kalkulačka. K čemu je úrazová pojistka dobrá, kdy se vyplatí a co si pojistit?

Úrazové pojištění

Neštěstí nechodí po horách

I minimální zdravotní pojištění vám v České republice zajistí, že lékařské ošetření platit nemusíte, nicméně už nepokrývá dobu nezbytnou pro léčení a případné trvalé následky. Úrazové pojištění nabízí drtivá většina českých pojišťoven. Některé ho nabízejí jako samostatný produkt, u jiných je součástí životního pojištění. Pokud si sjednáte cestovní pojištění, úrazová pojistka bude jeho součástí. Nicméně jen po dobu, co budete v zahraničí.

Pokud o úrazovém pojištění uvažujete, měli byste vzít do úvahy několik aspektů:

  • Proč úrazovou pojistku chcete sjednat (jaké je riziko nehody)
  • Jaká rizika jsou v rámci pojistky pokryta
  • Jaký je rozsah pojistného krytí
  • Kolik chcete do pojistky investovat
  • Chcete připojištění tělesného poškození (lidově tzv. bolestné)

Při srovnávání nabídek si vždy dobře přečtěte pojistné podmínky, abyste v případě nehody nebyli nepříjemně překvapeni. Úrazové pojištění kalkulačka srovnává, které nabídky pojišťoven splňují nejlépe zájemcovi požadavky a jsou pro něj cenově nejvýhodnější. Ve standardním základním balíčku obvykle najdete krytí rizik při trvalých následcích či smrti v důsledku úrazu, hospitalizaci a nutné rekonvalescenci. Kromě toho pojišťovny, jako je například AXA, nabízejí připojištění v případě závažného onemocnění, pracovní neschopnosti, chirurgického zákroku a další možnosti.

Úrazové pojištění má mnoho forem. Než si jej pořídíte, dobře zvažte, co od něj očekáváte.

Vše se řídí podle tabulek

Při sjednávání pojistné smlouvy se s pojišťovnou dohodnete, kolik peněz vám v případě konkrétního úrazu vyplatí. Myslete na to, že je rozdíl mezi nezbytnou dobou pro léčení úrazu v důsledku nehody (denní odškodné) a trvalými následky. Dohodnutá částka je maximální suma, kterou vám pojišťovna může vyplatit. V realitě většinou dostanete jen podílnou část. Pojistné plnění se vyjadřuje procenty, jimiž pojišťovna určitý úraz hodnotí. Pokud jste například pravák, pojistné plnění bude nižší u levé ruky než u pravé. Procentuální ohodnocení úrazů najdete v oceňovacích tabulkách, které by měli být nejen součástí konkrétní smlouvy, ale také bývají uvedeny na webových stránkách pojišťovny v pojistných podmínkách.

Z celkové pojistné částky vám budou vyplacena jen určitá procenta, kterými podle tabulek pojišťovna ohodnotí váš úraz.

Pozor na výjimky

Podobně jako většina pojištění, i úrazové má výjimky (tzv. výluky), za kterých vám nebude pojistné vyplaceno. Konkrétní vyjmenované případy najdete v pojistné smlouvě. Jak to bývá v takových případech, většinou je najdete na poslední straně napsané miniaturním písmem. Přesto si je dobře přestudujte. Nejčastěji pojišťovny nechtějí platit únavová zranění a zlomeniny, jako jsou vyhřezlé ploténky nebo prasklé šlachy. Také úraz způsobený předchozími zraněními nebo při extrémních sportech patří mezi nejčastěji nevyplacené úrazové pojistky.

V pojistné smlouvě najdete podmínky, za kterých vám pojišťovna pojistné neproplatí. Dobře si je pročtěte.

Lineární versus progresivní pojistné

Jak už bylo zmíněno, částku, kterou vám pojišťovna v případě nehody a souvisejícího úrazu vyplatí, ovlivňuje sjednaná pojistná částka a tělesné poškození vyjádřené v procentech. Kromě toho také záleží, jestli má úrazová pojistka progresivní nebo lineární plnění. Lineární plnění znamená, že procentuální ohodnocení úrazu v tabulkách se rovná procentům ze sjednané pojistné částky (pokud je váš úraz ohodnocený na 10 % a máte sjednáno úrazové pojištění na milion korun, dostanete 10 000 Kč). Progresivní plnění pojistku násobí podle rozsahu trvalých následků. Progresivní pojistky začínají být výhodné až od 50 % tělesného postižení a jsou dražší.

Pojistné může mít progresivní nebo lineární plnění. Lineární odpovídá procentuálnímu ohodnocení úrazu. Progresivní přičítá i rozsah trvalých následků.

Tip: Úrazové pojištění je nezbytné především pro sportovce. Kromě dobrého pojištění ale potřebujete i správné vybavení. Na e-shopu Decathlon ho pořídíte za výhodné ceny. Stačí uplatnit akční kód Decathlon.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo