Odstupné při podání výpovědi ze strany zaměstnance | VímVíc.cz

Odstupné při podání výpovědi ze strany zaměstnance? Je to možné

22. 08. 2018
vzory výpovědí Odstupné při výpovědi

Výpověď a nárok na odstupné

Podle zákona určuje odstupné zákoník práce. Jsou v něm uvedeny podmínky, za jakých musí zaměstnavatel vyplatit propouštěnému zaměstnanci finanční kompenzaci. Obvykle se jedná o strukturální změny, jako je proměna organizace provozu, personální změny, přemístění pracoviště mimo trvalé bydliště zaměstnance nebo zdravotní stav či důchodový věk zaměstnance.

Odstupné pak vychází z délky trvání pracovního poměru a může dosáhnout až trojnásobné výše průměrné mzdy. To je minimum, které ukládá zákon. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem domluvit na vyšší částce nebo může být výše odstupného ukotvena v pracovní smlouvě.

Pokud dostanete výpověď kvůli organizačním či personálním změnám nebo ze zdravotních důvodů, máte ze zákona nárok na odstupné.

Zákonná finanční kompenzace

Zákoník práce jasně vyjmenovává důvody, kvůli nimž může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď a určuje, u kterých má zaměstnanec nárok na odstupné.

Organizační důvody (§ 52 písm. a), b) a c) zákoníku práce):

  • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Zdravotních důvodů (§ 52 písm. d) zákoníku práce):

  • nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.
§ 52 zákoníku práce jasně určuje, za jakých podmínek má zaměstnanec nárok na odstupné, když dostane výpověď ze strany zaměstnavatele.

Odstupné a výpověď ze strany zaměstnance

V případě, že s vámi zaměstnavatel rozváže pracovní poměr z výše uvedených důvodů, máte nárok na odstupné. V případě, že jste byli propuštěni ze zdravotních důvodů, může se vyšplhat minimálně na dvanáctinásobek vašeho průměrného platu. Co se ale stane s finanční kompenzací, pokud dáte výpověď dohodou, nebo požádáte o rozvázání pracovního poměru s dvouměsíční výpovědní lhůtou?

Zákoník práce specifikuje také situace, v nichž byla podána výpověď ze strany zaměstnance, a přesto má nárok na odstupné. Obvykle se jedná o výpověď kvůli zhoršení pracovních podmínek, poškození zdraví na pracovišti a další smluvně dohodnuté okolnosti.

Nárok na odstupné vzniká v některých případech, i když dá výpověď zaměstnanec. Jedná se o poškození zdraví a horší pracovní podmínky.

Zhoršení pracovních podmínek

Toto odstupné zákoník práce jasně definuje v případě, že došlo k zásadnímu zhoršení pracovních podmínek. Zákon jasně určuje, za jakých podmínek nárok na finanční kompenzaci zaměstnanec má. Rozhodně se tedy nemůžete dožadovat svých práv, když zaměstnavatel zrušil benefity apod. Musí dojít k takzvanému převodu práv a povinností, které vyplývají z pracovněprávních vztahů. V realitě se tedy jedná o několik specifických situací:

  • vaše pozice nebo oddělení dostalo nového zaměstnavatele v rámci restrukturalizace společnosti,
  • firmu vašeho zaměstnavatele koupila jiná společnost či subjekt,
  • došlo ke sloučení firem a tím pádem k personálním i organizačním změnám.

Za těchto podmínek můžete rozvázat pracovní poměr a mít nárok na odstupné, pokud v rámci nich dojde k prokazatelnému zhoršení pracovních podmínek. Důraz v předchozí větě je na slovo prokazatelné a tento důvod musí být jasně uvedený ve výpovědi. Pokud totiž zaměstnavatel váš nárok neuzná, budete se muset obrátit na soud. Navíc svou výpověď musíte podat do dvou měsíců od data, kdy došlo k převodu práv a povinností z vašeho bývalého zaměstnavatele na nového.

V případě prokazatelného zhoršení pracovních podmínek při změně pracovněprávních vztahů je možné podat výpověď ze strany zaměstnance a mít nárok na odstupné.

Pracovní úraz, nemoc z povolání a poškození zdraví

Za poškození zdraví v práci může zaměstnanec podat výpověď a nárokovat si odstupné ve výši 12 měsíců svého průměrného platu. To je pro firmy velmi nákladné, a proto se snaží vyplácení odškodného všelijak obejít. Nejčastějším způsobem bylo nechat zaměstnance v pracovním poměru, nepřidělovat mu kvůli jeho zdravotnímu stavu práci, nebo ho nepřesunout na jiné pracovní úkoly. Tyto praktiky změnilo rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle nějž není takový postup v souladu se zákoníkem práce. Příklady z praxe ale stále ukazují, že vybojovat nárok na odstupné kvůli poškození zdraví je velmi těžké.

Při poškození zdraví v práci je možné podat výpověď a mít nárok na odstupné. V praxi se tomu snaží firmy vyhýbat a spory často končí u soudu.

Smluvní odstupné

Zhoršení pracovních podmínek nebo poškození zdraví na pracovišti nejsou jedinými možnostmi, jak rozvázat pracovní poměr a získat finanční kompenzaci. V pracovní smlouvě je možné domluvit víceméně jakékoli důvody a podmínky, na kterých se obě smluvní strany shodnou. Obvykle se ale jedná o vrcholové pozice. Běžný řadový zaměstnanec si podmínky může diktovat jen těžko. Přesto existují způsoby, kdy správně nastavená pracovní smlouva může zaměstnanci přinést značné výhody.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo