Letní brigáda: Od kolika let můžete pracovat a kde brigádu hledat? | VímVíc.cz

Letní brigáda: Od kolika let můžete pracovat a kde brigádu hledat?

25. 05. 2018

Prázdniny jsou na spadnutí a je nejvyšší čas začít si hledat brigádu na léto. Víte, jaký je minimální věk brigádníka, kde brigády hledat a jak je to se smlouvou? Poradíme vám.

Letní brigáda: Od kolika let můžete pracovat a kde brigádu hledat?

Smlouva je základ

Asi nejčastější formou spolupráce u brigády je dohoda o provedení práce. Ta se hodí pro příležitostné a dočasné práce, kdy zaměstnanec neodpracuje více než 300 hodin za rok. Tato pracovní doba odpovídá v roce 37,5 osmihodinovým dnům, tedy 7,5 pracovního týdne. Letní brigáda většinou probíhá jen část letních prázdnin a tak je dohoda o provedení práce ideální formou spolupráce, která se vyplatí jak zaměstnavateli, tak dočasnému zaměstnanci. V případě, že se student prokáže potvrzením o studiu, nemusí platit sociální a zdravotní pojištění a také odvody státu jsou velmi nízké. Pro zaměstnavatele je zase sympatická menší administrativa.

Brigády bývají většinou sjednané formou dohody o provedení práce, která umožňuje odpracovat 300 hodin měsíčně u jednoho zaměstnavatele.

Mohou pracovat i nezletilí?

Pracovat můžou všichni, kterým bylo 15 let. Podmínkou ovšem je, že mají ukončenou povinnou školní docházku. Ukončená povinná školní docházka podmiňuje pouze samotný výkon práce a nástup do zaměstnání. Na možnost uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce se tato podmínka nevztahuje. V praxi to znamená, že osoba, která dosáhla věku 15 let a zároveň ještě neukončila povinnou školní docházku, může uzavřít smlouvu nebo dohodu s tzv. odloženým nástupem do práce. Tuto možnost mohou využít především studenti, kteří si chtějí zajistit letní brigádu s předstihem a sehnat si tak dopředu práci na léto. I v případě, že máte podepsanou dohodu o provedení práce, zaměstnavatel nemá povinnost po ukončení pracovního poměru vystavit zápočtový list.

Do pracovního poměru smějí vstoupit pouze osoby, které dovršily 15 let a ukončily povinnou školní docházku. Sjednat pracovní smlouvu je ale možné i předtím, s odloženým nástupem do práce.

Co patří do smlouvy

Letní brigáda se vždy musí sjednat písemnou formou. V případě, že nebudete mít podepsanou smlouvu fyzicky v ruce, přijdete o možnost dovolat se svých práv. Ve smlouvě nebo dohodě by mělo být jasně stanoveno několik základních informací.

Na jaké období se dohoda uzavírá: Smlouva může být na dobu určitou nebo neurčitou a to vždy s ohledem na to, že není možné odpracovat více než 300 hodin ročně. Ideální je uvést přesná data, pokud se jedná o smlouvu na dobu určitou. V případě, že je dohoda uzavřena na dobu neurčitou, může ji zaměstnanec i zaměstnavatel kdykoli a bez udání důvodu vypovědět. Ode dne výpovědi pak začne plynout 15 denní výpovědní lhůta.

Informace o finančním ohodnocení: Ve smlouvě je potřeba ošetřit také výši mzdy. V případě, že ve smlouvě není uvedena výše odměny, zaměstnavatel je ze zákona povinen vám vyplatit pouze minimální mzdu. Dále by mělo být jasně určeno, jakou formou a kdy bude odměna vyplácena.

Popis a rozsah práce: Dalším klíčovým bodem v dohodě o provedení práce je jasné definování pracovních povinností, úkolů a případně i předpokládaný rozsah práce a místo výkonu. Ve smlouvě tak může být uvedeno, že se jedná například o home office.

Rozhoduje hranice 10 000 korun

U dohody o provedení práce je rozhodující výdělek do výše 10 000 korun. V případě, že si za jeden kalendářní měsíc nevyděláte u jednoho zaměstnavatele více než 10 000 Kč, nemusíte platit pojistné odvody. Nezáleží na tom, jestli u něj máte jednu nebo více dohod, protože u jednoho zaměstnavatele se jedná vždy o součet. Ve chvíli, kdy si vyděláte přes deset tisíc korun, byť by to bylo 10 001 Kč, začínáte být účastníkem na odvodech státu. Týká se to nemocenského pojištění a v měsících, v nichž platila dohoda o provedení práce, máte nárok na nemocenskou. Stejné je to i s důchodovým a zdravotním pojištěním, která za vás platí zaměstnavatel a strhává vám danou částku z platu. To znamená, že i kdybyste podepsali DPP na jeden den a vydělali si přes 10 000 korun, musíte v tento den odvést peníze státu. Obecně tedy platí, že je výhodnější na dohodu o provedení práce vydělávat maximálně 10 000 korun, a ušetřit tak na sociálním a zdravotním pojištění i daních. V případě, že vyděláte 10 000 Kč u více zaměstnavatelů, stále platí pravidlo, že nemusíte nic odvádět.

V případě, že na DPP vyděláte méně než 10 000 Kč za měsíc u jednoho zaměstnavatele, nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění.

Brigády Praha a letní brigáda v zahraničí

Česká metropole, do které míří po střední škole mnoho studentů, nabízí nepřeberné množství možností, jak si ke škole přivydělat. Volných míst je mnoho. Stačí do vyhledávače zadat heslo „brigády Praha“ a na výběr je z nepřeberné škály pracovních serverů, které nabízejí nejrůznější pracovní příležitosti. To samozřejmě platí i pro jiná města. V současné době není problém ani další alternativa – letní brigáda v zahraničí. Ta má hned několik výhod. Brigádník se podívá do světa a kromě práce má také možnost cestovat, poznávat nové lidi a získávat nové zkušenosti. Velkou výhodou je šance zlepšit si cizí jazyk. V neposlední řadě je většinou v zahraničí, kam brigádníci míří, vyšší mzda než v ČR. A při práci v zahraničí je navíc téměř 100% šance na vrácení daní. Jako bonus brigádník pozná jiný kraj a kulturu ne jako turista, ale jako jeden z místních. Pracovní stáž v zahraničí působí také dobře v životopisu a bude se hodit, až budete žádat o trvalé zaměstnání.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Start kariéry Pracovní právo