Jak podat výpověď a na co při tom nezapomenout? | VímVíc.cz

Jak podat výpověď a na co při tom nezapomenout?

20. 08. 2018

Někomu se podaří domluvit si se šéfem výpověď dohodou, což je ideální varianta. Jinému se nepoštěstí, musí podat výpověď z pracovního poměru a čekat, až vyprší výpovědní lhůta. Jak výpověď správně napsat a jak při jejím podávání postupovat?

Jak podat výpověď

Výpověď podávejte jedině písemně

U pracovních záležitostí se, více než kde jinde, vyplatí mít všechno sepsané černé na bílém. U výpovědi z pracovního poměru to platí obzvláště. Nemůže se pak stát, že někdo bude tvrdit něco jiného, než původně slíbil. I v případě, že by v uvozovkách pouze zapomněl. Pokud výpověď nebudete mít v písemné formě, nemůžete si být nikdy jisti, že zaměstnavatel dodrží to, na čem jste se dohodli. Výpověď má své dané náležitosti, které musí obsahovat. Případně si najděte na internetu stáhněte aktuální vzor výpovědi. I výpověď z pracovního poměru má své jasné náležitosti, které je dobré dodržovat.

Mělo by v ní být uvedeno, kdy jste podepsali pracovní smlouvu a jaká je vaše pracovní pozice. Můžete doplnit, že výpověď podáváte v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákoníku, které podávání výpovědi zaměstnancem upravuje. Na výpovědi nesmí chybět datum podání, vlastnoruční podpis, datum narození a adresa trvalého bydliště. Dokument vyhotovte ve dvou kopiích a obě si nechte od zaměstnavatele podepsat. Jeden výtisk je pro vás, druhý pro šéfa. Pokud si nejste jisti, jak má výpověď vypadat, podívejte se na vzor výpovědi z pracovního poměru.

Výpověď musí být v písemné formě s podpisy zaměstnance a zaměstnavatele.

Jak podat výpověď a výpovědní lhůta

Výpověď můžete podat kdykoli, když se rozhodnete, že chcete rozvázat pracovní poměr. To je vaše nezadatelné právo. Nejste povinni vysvětlovat proč, případně své rozhodnutí obhajovat ani v případě, že se vám nepodařilo dát výpověď dohodou. Je možné podat výpověď, když běží zkušební doba, nebo když jste na nemocenské. V momentě podání výpovědi začíná běžet výpovědní lhůta od prvního dne následujícího měsíce. Nenechávejte proto podání výpovědi na poslední chvíli, abyste neztratili kvůli pozdnímu podání celý měsíc.

Výpovědní lhůta obvykle trvá dva měsíce, ale mohou nastat i jiné situace. Pokud máte ve smlouvě uvedenou jinou dobu, je platná ta ze smlouvy. Proto si dejte dobrý pozor, co podepisujete, abyste pak s překvapením nezjistili, že místo dvou měsíců máte ve smlouvě uvedeny tři. Jiná pravidla má dohoda o provedení práce, u které je výpovědní lhůta 15 dní.

Výpověď je možné podat kdykoli a výpovědní lhůta začíná prvním dnem následujícího měsíce. Obvykle bývá dvouměsíční, pokud není uvedeno jinak v pracovní smlouvě.

Zaměstnavatel výpověď odmítá

Může dojít i na situaci, kdy se naplní černý scénář a zaměstnavatel odmítá vaši výpověď podepsat. Je to sice nepříjemná situace, ale nemusíte se bát. Zákon stojí za vámi a zaměstnavatel je povinen výpověď akceptovat. Nenechte se zastrašit nejrůznějšími výhružkami, šéf sice může hrozit, ale reálně nic udělat nemůže. V nejhorším případě můžete výpověď poslat doporučeně a s potvrzením o doručení prostřednictvím pošty.

Dejte si ale pozor na to, že v takovém případě se výpověď považuje za platnou v den doručení, a ne v den, kdy jste ji poslali. Jako u každého sporu se vyplatí nejprve zkusit vyřešit věci po dobrém. Zkuste šéfa motivovat tím, že mu nabídnete, že za sebe budete aktivně hledat náhradu, budete věnovat extra čas novému kolegovi, který potřebuje pomoct se zaučením, nebo že pomůžete s dokončením všech rozdělaných úkolů, na kterých se podílíte.

Zaměstnavatel nemá ze zákona právo výpověď zamítnout. Pokud ji nechce přijmout, musíte výpověď poslat doporučeně poštou.

Je možné odejít dříve?

Odejít z práce dříve, než uběhne dvouměsíční výpovědní lhůta je možné, ale opět záleží na domluvě. Pokud podáte výpověď dohodou, záleží pouze na vaší domluvě se zaměstnavatelem. V případě, že sami podáváte výpověď z pracovního poměru, počkáte si dva měsíce nebo po dobu, kterou máte uvedenou ve smlouvě. Zaměstnavatel má ze zákona nárok na dodržení výpovědní doby. Podobně jako v situaci, kdy vám šéf nechce výpověď podepsat, zkuste i při vyjednávání o zkrácení výpovědní lhůty vyjednávat a navrhovat kompromisy. Ideální je navrhnout přijatelnou dobu, za kterou stihnete dokončit svou práci a za kterou bude mít zaměstnavatel šanci za vás najít náhradu.

Rozhodně nezkoušejte žádné triky a v žádném případě nepřestaňte chodit do práce. To by se vám mohlo hořce vymstít. Zaměstnavatel má totiž v takovém případě právo po vás chtít náhradu vzniklé škody způsobenou například finanční újmou, kterou mu přineslo nedodržení termínů zakázky, najmutí dalšího člověka na vaši práci nebo pozastavení výroby. Pokud tuto situaci řešíte v momentě, kdy už máte novou práci, proberte svůj problém s nastávajícím zaměstnavatelem. Ten by vám mohl umožnit nastoupit později.

Rozvázání pracovního poměru v průběhu výpovědní lhůty je možné pouze po domluvě se zaměstnavatelem.

Výpověď a podpora v nezaměstnanosti

V případě, že ukončíte pracovní poměr a během dvou měsíců se vám nepodaří najít práci, můžete se s klidem přihlásit na úřad práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti. Samozřejmě pokud splňujete podmínky pro její vyplácení. Důvod výpovědi má ale vliv na výši podpory. Pokud jste se rozhodli podat výpověď dohodou se šéfem, nebo jste ji podali sami, dostanete od úřadu práce je 45 % vaší průměrné mzdy.

Jiná situace nastává v případě, kdy jste museli podat výpověď ze závažných důvodů. Mezi závažné důvody patří například osobní péče o děti do 4 let nebo těžce postižené či bezmocné osoby, změna místa výkonu práce vašeho partnera apod. V takovém případě vám bude úřad práce vyplácet 60 % předchozí mzdy. Jedinou podmínkou je, aby byly tyto důvody prokazatelné a jasně uvedené v žádosti o ukončení pracovního poměru.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy