Jak zvýšit finanční gramotnost? | VímVíc.cz

Jak zvýšit finanční gramotnost?

27. 01. 2020

V našem VímVíc Magazínu se soustřeďíme na pracovní a HR témata, na finanční a investiční témata. Dále Vám radíme, jak být úspěšní na pracovišti i v osobním životě, protože tyto 2 směry (kariérní a soukromý) jsou neoddělitelně propojeny, proto jsme se také rozhodli seznámit Vás s finanční gramotností.

Pojem finanční gramotnost je stále častěji mezi občany České republiky skloňována a na školách se také rozšiřuje její výuka, aby i děti měly povědomí o důležitosti správného finančního hospodaření. My Vám níže vysvětlíme, co se pod pojmem finanční gramotnost skrývá a podíváme se na to, jak ji co nejlépe aplikovat do každodenního života. Nakonec představíme tipy, jakými by mohla být osvěta finanční gramotnosti v České republice šířena a zvyšována.

Jak se naučit finanční gramotnosti? - finanční gramotnost, finanční gramotnost v České republice

Co je finanční gramotnost?

Finanční gramotnost v sobě shrnuje schopnost správně a zodpovědně nakládat s penězi, znalost problematiky financí a hospodaření s nimi. Tyto schopnosti se u nás začínají projevovat již v dětském věku, kdy si začínáme uvědomovat hodnotu peněz. Poté to jsou hlavně rodiče, kteří nám předávají vzor, jak s penězi nakládat. Velmi často se stává, že potomci v dospělosti opakují stejný vzorec, jakými jejich rodiče nakládali s penězi.

Pokud Vaši rodiče byli extrémně spořiví, pravděpodobně i Vy, jako dospělý jedinec, budete na útratu opatrní. V případě, že Vaši rodiče neudrželi korunu a žili od výplaty k výplatě, dá se očekávat, že i Vy v dospělosti budete mít problémy s ušetřením peněz.

Jak se naučit finanční gramotnosti? - finanční gramotnost, finanční gramotnost v České republice

Co z našich tvrzení vyplývá? Z výše zmíněného vyplývá, že za naši schopnost či neschopnost nakládat rozumně s penězi, z velké části, mohou naši rodiče nebo lidé, kteří nás provázeli dětstvím a vychovávali. Jsou tedy děti finančně negramotných rodičů automaticky odkázáni k nedostatku vlastních peněz a neschopnosti si peníze ušetřit? Mohlo by se zdát, že tomu tak je, ale úsloví o výjimkách, která potvrzují pravidla nachází své opodstatnění i v této problematice. Jsou mladiství, kteří se rozhodnou svůj život vést opačným směrem, než jejich rodiče, kteří jim tímto slouží jako jakýsi antivzor a tito potomci touží po tom, aby neopakovali chyby svých rodičů.

Další kategorií budou přirozeně finančně gramotní lidé, kteří si své příjmy a výdaje spočítají a sami se naučí se svými financemi naučí hospodařit.

Nepatříte ani do jedné z výše zmíněných skupin lidí, kteří mají předpoklady k finanční gramotnosti? Nezoufejte! Nikde není psáno, že jste odsouzeni k osobnímu bankrotu. Řešením by mohla být výuka finanční gramotnosti na školách.

Finanční gramotnost do škol

Finanční gramotnost do škol se na české území šíří oficiálně od roku 2013, kdy se stala výuka finanční gramotnosti na základních a středních školách povinná. Tento projekt byl spuštěn Ministerstvem financí ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod názvem Česká strategie finančního vzdělávání (finanční gramotnost do škol). Tato 2 ministerstva vydávají tzv. Standardy finanční gramotnosti, které jsou postupně zařazovány do rámcových vzdělávacích programů základních, středních a vysokých škol.

Jak tato osvěta na školách probíhá? Žákům, učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům jsou poskytovány metodické publikace, kde nalezneme výklad a všechny informace týkající se finanční gramotnosti.

Již ale od roku 2009 je finanční gramotnost na základních a středních školách testována pod záštitou soutěže Finanční gramotnost. Tato soutěž je každoročně pořádána MŠMT ČR, je zde testována finanční gramotnost, její pochopení a umění nakládání s penězi a to formou poutavé hry, aby byla soutěž pro žáky zajímavá a zábavná. Soutěž probíhá ve 4 kolech: školní, okresní, krajské a celorepublikové a ve 3 věkových kategoriích: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a SŠ.

Nejsou to pouze školy a Ministerstva, co se zabývají šířením finanční gramotnosti na území České republiky. V současnosti i velké množství bankovních institucí dává svým klientům k dispozici materiály, kde nalezneme základní informace, jak nakládat se svými financemi. Některé banky, například Česká spořitelna, přichází i se speciálními výukovými kurzy, kde nám je bankovními specialisty ukázáno, jak bychom měli se svými penězi nakládat.

Finanční gramotnost a jak se jí naučit - úspory, šetření, finance

Druhy finanční gramotnosti

 • peněžní gramotnost
 • cenová gramotnost
 • rozpočtová gramotnost

Peněžní gramotnost vypovídá o tom, jak jsme schopní reálně nakládat s našimi penězi, jak s nimi dokážeme hotovostně i bezhotovostně platit. Cenová gramotnost už je komplikovanější, zde záleží na tom, jak rozumíme cenám, cenových mechanismům a inflaci. Rozpočtová gramotnost je naše schopnost spravovat soukromý, rodinný či firemní rozpočet.

Pilíře finanční gramotnosti

 • principy bez velkých matematických schopností
 • jednoduché matematické principy a jak je aplikova
 • složité matematické principy v konkrétních životních situacích

Jak funguje finanční gramotnost v reálném životě?

Pro nás je důležitá ta finanční gramotnost, se kterou se setkáváme v našem každodenním životě, díky které kontrolujeme své příjmy a výdaje a učíme se správně hospodařit s našimi penězi. Potřeba znalosti finanční gramotnosti přichází ruku v ruce s naším prvním zaměstnáním, kdy se stáváme ekonomicky činní. S první výplatou na náš bankovní účet přichází i potřeba finanční zodpovědnosti. Jak jsme již výše řekli, velké množství českých občanů stále žije tzv. od výplaty k výplatě, kdy nejsou absolutně schopní reagovat na jakékoliv nenadálé výdaje.

Šířením povědomí o finanční gramotnosti, aktivně snižujeme počet lidí, kteří žijí tímto nezodpovědným životem. Z každé výplaty bychom si měli odkládat 10 % našeho měsíčního čistého příjmu stranou, tím si budeme budovat solidní finanční rezervu. Na našich bankovních účtech by měla ležet finanční rezerva ve výši minimálně trojnásobku našich měsíčních příjmů. Příklad: Pokud vyděláváme měsíčně 30 000 CZK čistého měsíčního příjmu, měli bychom mít odloženo stranou minimálně 90 000 CZK.

Základní body finanční gramotnosti

 • vydělávání peněz
 • kontrola našich příjmů a výdajů
 • regulace výdajů
 • omezení zbytečných výdajů
 • spoření, investování a dostačující finanční rezerva
 • vždy myslet na budoucnost a počítat s nenadálými výdaji

Pokud Vaše úspory již dosahují značně vysokých částek, doporučujeme Vám, abyste nenechali Vaše peníze jen tzv. ležet na účte, ale určitě doporučujeme jednu z investic či spoření. Určité procento z ušetřených peněz je možné použít na spoření či investování. Není třeba lámat si hlavu s tím, jak se provádí výpočet procent z celku. Dá se použít například trojčlenka. Při výpočtu procent z celku poslouží ještě lépe (a rychleji) kalkulačka. Vaše úspory nemusí jen ležet a čekat, jakou další částku k nim pošlete, mohou klidně postupně růst, pokud se pro to rozhodnete.

Vyhněte se zbytečným výdajům!

Tato rada na konec Vám může připadat banální a zbytečná, ale my ji považujeme za tu nejdůležitější. Každý měsíc si říkáte, že nejste schopní nic ušetřit a že vlastně ani nevíte, kam všechny Vaše peníze zmizely? Nejste jediní. Ale doopravdy potřebujete každý den tu kávu sebou na cestu do práce z té kavárny u Vás na rohu? A Vy pánové, doopravdy sázíte na sport a myslíte si, že takto něco vyděláte? Co teprve ty časté návštěvy restaurací. Takto bychom mohli pokračovat s dalšími položkami. Není nic jednoduššího, než si například 3 měsíce vést tabulku Vašich příjmů a výdajů a po skončení Vámi stanovené lhůty si nad tabulku sednout a zanalyzovat si, kam naše peníze mizí a kde je prostor k šetření.

I když mnozí mají strach říct to nahlas, ale peníze doopravdy z velké části určují kvalitu našich životů, proto je nesmírně důležité s nimi správně a rozumně nakládat.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Úspěch v kariéře