Životní pojištění nebo penzijní spoření – Jaký příspěvek od zaměstnavatele si vybrat? | VímVíc.cz

Životní pojištění nebo penzijní spoření – Jaký příspěvek od zaměstnavatele si vybrat?

06. 05. 2018

Příspěvek na životní pojištění nebo penzijní spoření je jedním z nejoblíbenějších firemních benefitů, který ale zároveň není samozřejmostí. Pokud jste v situaci, kdy si můžete mezi těmito nabídkami příspěvky, který je pro vás výhodnější?

Příspěvek na životní pojištění nebo penzijní spoření

Příspěvek na penzijní spoření

Tzv. penzijko, to je třetí důchodový dobrovolný pilíř, který se skládá z penzijního pojištění (PP) a doplňkového penzijního spoření (DPS). Jeho výhodou je možnost čerpání státních příspěvků v maximální výši 230 Kč měsíčně. Mimo to je to také snížení daňového základu, a to až od 24 tis. korun a pro tento článek tak důležitý příspěvek od zaměstnavatele. Ten může dosáhnout až do výše 4 166 Kč měsíčně.

Možnost sjednat si penzijní připojištění existovala do roku 2013. Od té doby bylo možné buď v již sjednané smlouvě pokračovat, nebo ji převést na DPS. Takový převod je doporučován především pro zkušenější investory a ty investory, kterým zbývá 15 a více let do důchodu.

Jak bylo již řečeno, doplňkové penzijní spoření je jakýmsi nástupcem penzijního připojištění. Jeho garanci nabízí pouze některé penzijní společnosti, a to navíc jen u vybraných fondů. Každý klient má pak možnosti si individuálně určit, jak má fond s prostředky nakládat. Pokud by ovšem uvažoval o o přechodu z DPS na PP, nebude mu vyhověno, jelikož takový krok není možný.

V rámci penzijního spoření je výhodou mimo jiné snížení daňového základu.

Jeho obliba stoupá

V rámci uplynulých třech let došlo ke zvýšení trendu příspěvku na penzijní spoření, a to ze strany zaměstnavatelů. Počet těch, kteří zařadili tuto možnost mezi své firemní benefity, poměrně výrazně stoupl. Jedním z důvodu může být nová úprava zákona, díky které došlo ke zvýšení limitu daňových odpočtů pro firmy, a to na 50 tis. korun ročně za každého zaměstnance. Penzijní společnosti registrují, že příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření evidují průměrně na každé třetí smlouvě jejich klientů.

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění je tu v první řadě proto, aby nám pomohlo překonat finanční zátěž v rámci nepříznivé životní situace. Jeho zřízení se tedy vyplatí na pojištění rizik, jako je například smrt, invalidita, dávka v pracovní neschopnosti, závažná onemocnění atd. Pokud si dobře nastavíte smlouvu, můžete si snížit daňový základ o 24 tisíc, to lze ale pouze v případě plateb na pojištění pro případ smrti a plateb na tzv. investiční složku, investiční životní pojištění. A dále můžete samozřejmě čerpat příspěvky od zaměstnavatele. Životní spoření přestává být výhodné, pokud ho máte pouze za účelem spoření, a to ani kdyby celou výši smlouvy platil váš zaměstnavatel.

Životní pojištění se vyplatí na pojištění rizik, není ale výhodné pouze za účelem spoření. Lepší volbou je investiční životní pojištění.

Jeho obliba klesá

Zatímco trend penzijního spoření v posledních letech klesá, u životního pojištění je tomu přesně naopak. Počet smluv životního pojištění s příspěvkem zaměstnavatele se nyní pohybuje okolo 300 tis., což není příliš vysoké číslo. I důvod, proč se tak stalo, je pravým opakem tomu u penzijka. Určitou míru viny na tom má zpřísnění pravidel daňového zvýhodnění. Další příčina, proč tomu tak je, je ovšem celkem pozitivní. Je jí totiž finanční gramotnost lidí, které se v tomto ohledu prokazatelně zlepšila. Ti totiž více přemýšlí o tom, jak moc je smlouva výhodná a nevěří slepě zprostředkovatelům, kteří často tvrdí, že po určité době vedení životního pojištění vydělají více než v rámci DPS.

Pokud chcete, aby byl příspěvek na životní pojištění opravdu výhodný, musí docházet k tomu, že většina firemního příspěvku půjde na krytí rizik, a ne do investiční složky. Pokud vám jde vyloženě o spoření na důchod, je jistě výhodnější doplňkové penzijní spoření.

Problémem ve věci životního spoření bývá také to, že firmy často uzavírají exkluzivní spolupráci s konkrétní pojišťovnou. Dojde pak tedy k tomu, že si musíte sjednat novou životní pojistku u dané pojišťovny. V tuto chvíli již nejde firmě tolik o benefit pro zaměstnance jako takový, ale o bonus od pojišťovny za spolupráci. Problém nastává i v případě, že o příspěvek přijdete. Pokud k tomu dojde, automaticky na vás přechází platební povinnost a vy máte tak pouze dvě možnosti. Buď se rozhodnete příspěvek hradit sami, nebo můžete předčasně odstoupit o smlouvy. Pokud se ale rozhodnete pro druhý krok, počítejte s vysokými sankcemi, které zaplatíte. Mimo to budete muset také dodanit čerpané příspěvky zaměstnavatele.

Důvodem poklesu obliby příspěvku na životní pojištění je částečně zvyšující se finanční gramotnost lidí.

Co tedy vybrat?

Odpověď je vcelku jednoduchá. Rozhodněte se podle toho, zda je pro vás primárně důležité využití příspěvku na důchodové spoření nebo se chcete pojistit před případnou smrtí. Rozhodující je tedy to, zda chcete spořit nebo se pojistit. Pro případ spoření využijte penzijko, pro pojištění životko. Nikdy to ovšem nedělejte obráceně! V takovém případě je velké riziko prodělku. Spoření v rámci životního pojištění je navíc tak nevýhodné, že mají finanční poradci zakázáno od ČNB slovo ,,spoření” ve spojitosti s ním používat.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo