Cestovní pojištění v době COVID-19: Srovnání nabídek pojišťoven | VímVíc.cz

Cestovní pojištění v době COVID-19: Srovnání nabídek pojišťoven

10. 02. 2021

Sjednat si cestovní pojištění před cestou do zahraničí je pro většinu lidí naprostou samozřejmostí. Stále se však najdou jedinci, kteří chtějí na cestovním pojištění “ušetřit” a sjednají si pojištění nedostatečné nebo rovnou žádné. Takový přístup se ale nemusí vyplatit, obzvlášť době, kdy jsou s cestováním spojena vyšší rizika. Cestovní pojištění totiž nekryje pouze léčebné výlohy, ale i další pojistné události.

Proč sjednávat cestovní pojištění?

Hned na začátek je důležité zmínit, že Evropský zdravotní průkaz (kartička pojišťovny) cestovní pojištění nenahrazuje, a to ani v evropských zemích. Po předložení průkazu je jeho majiteli poskytnuto ošetření za stejných podmínek, jako občanovi příslušné země. Je důležité si uvědomit, že v jiných státech funguje zdravotnický systém odlišně a některé zdravotní služby tak mohou být zpoplatněny. V případě, že za ně platí obyvatel země, zaplatí za ně stejně i návštěvník, který je držitelem Evropského zdravotního průkazu.

Komplikovanější situace nastává v případě cest mimo Evropskou unii. Kromě toho, že může lékařský zákrok návštěvníka stát i miliony korun, úroveň zdravotnických zařízení se od té evropské v některých částech světa zásadně liší. Velmi specifickým případem jsou například asijské země, kde je nemocnice s potřebným vybavením často vzdálená i stovky kilometrů. Bez cestovního pojištění je tak nutné uhradit nejen samotné ošetření, ale i převoz do vyhovující nemocnice.

Co všechno pokryje cestovní pojištění

Kromě výloh na zdravotní péči ale cestovní pojištění kryje i další události, které mohou pojištěného s poměrně vysokou pravděpodobností na cestách potkat. Jedná se například o pojištění odpovědnosti, které se vyplatí v případě, že je pojištěným způsobena škoda druhé osobě. Velmi častým případem jsou třeba srážky lyžařů, kdy viník hradí nejen škodu způsobenou na vybavení, ale i ušlý zisk a zdravotní léčbu. 

Říká se, že neštěstí nechodí po horách. Ono se tam ale naopak občas zatoulá právě v podobě úrazů při zimních sportech. K úrazu je však velmi lehké přijít kdekoliv, při téměř jakékoliv aktivitě a pro takové případy je důležité mít sjednané úrazové pojištění. Léčba úrazu se může v zahraničí vyšplhat na opravdu vysoké částky. Kromě toho obsahuje cestovní pojištění obvykle i pojištění zavazadel, které chrání majetek cestujícího před krádeží či zničením. V neposlední řadě může dojít k situaci, kdy je nutné dovolenou nečekaně zrušit či odložit. Pro tyto účely je sjednáváno pojištění storna zájezdu či letenky, které sice obsahuje jistou spoluúčast, není ale nutné hradit celkovou částku. Volbu pojišťovny pečlivě zvažte, pokud sjednáváte cestovní pojištění v těhotenství nebo za jiné specifické situace. Podmínky se mohou od sjednání běžného pojištění lišit.

Vyřiďte si cestovní pojištění online

V době koronaviru není možné většinu služeb sjednat jiným způsobem než prostřednictvím internetu. Sjednat si cestovní pojištění online lze však u většiny pojišťoven naprosto běžně. Výhodou online sjednání je velká časová úspora, kdy není nutné navštěvovat pobočku pojišťovny. Další výhodou je možnost sjednání odkudkoliv. Stačí vyplnit internetový formulář s požadovanými údaji, odeslat platbu a cestovní pojištění online je sjednáno a připraveno k využívání. Na některých webových stránkách se dají dohledat slevové kódy na cestovní pojištění. Například AXA pojištění sleva, která je ve výši až 70 %, se uplatní při vyplňování online formuláře. Cestovní pojištění jsou u některých bank poskytována jako forma výhod ke kartám, například KB pojištění.

Jaký vliv má na cestovní pojištění COVID-19?

Změny, které přišly v důsledku nemoci COVID-19 poznamenaly životy mnoha lidí i institucí. Velké změny se odehrály právě v cestovním ruchu. Cestování bylo do některých zemí zcela omezeno, stále však existují možnosti, jak vycestovat. Je ale nutné dodržet několik pravidel a v souvislosti s cestovním pojištěním se především informovat, jak se vybraná pojišťovna k nastalé situaci staví. U většiny pojišťoven cestovní pojištění COVID-19 zohledňuje a kryje i výlohy s ním spojené.

Prvním krokem před odjezdem na dovolenou by měla být kontrola, v jakém stupni rizikovosti se vybraná destinace nachází. Kromě toho, že tento stupeň udává bezpečnost země v době pandemie, řídí se jím i pojišťovny, které na základě těchto informací upravují i cestovní pojištění. Obecně platí pravidlo, že pokud není ministerstvem doporučováno do země vycestovat, pojišťovna nemusí uhradit náklady vzniklé v souvislosti s nemocí COVID-19. Jiná situace nastává, pokud je v okamžiku podpisu cestovní smlouvy destinace bezpečná a situace se změní až během pobytu. V takovém případě by mělo být možné pojištění uplatnit v plné výši. Přehled rizikových zemí je k dispozici na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí.

Kromě zohlednění rizikovosti destinace je nutné vzít v úvahu i obecné zásady pro sjednání a uplatňování cestovního pojištění. Mezi ty hlavní patří sjednání pojištění s dostatečnými limity, nepodceňování vzniku různých druhů situací, které pokrývá například pojištění odpovědnosti za škodu, speciální pojištění pro extrémní sporty či pojištění zavazadel. Také je dobré pamatovat na to, že pokud se pojistná událost stane v momentě, kdy pojištěný požil alkohol, nebude pojistné krytí vyplaceno.

Cestovní pojištění – srovnání pojišťoven

V dnešní době je možné nejen sjednat cestovní pojištění online, velmi snadné je také při zájmu o cestovní pojištění srovnání nabídek. Jedná se o krok, který je často podceňován, klienti tak ale přichází o poměrně značné částky peněz. Mnoho lidí si sjedná cestovní pojištění ke kartě od své banky, protože je to nejjednodušší a můžou to provést ve svém internetovém bankovnictví. Tím se ale vystavují riziku, že si sjednají dražší pojištění s nižším krytím, než by získali u jiné pojišťovny.

V současné době, kdy je cestování značně omezeno a obecně známá cestovní rizika navíc doplňují rizika spojená s koronavirem, je srovnání cestovního pojištění důležitější než kdy dřív. Před uzavřením smlouvy by měl každý klient pečlivě projít veškeré podmínky spojené s výplatou pojistného plnění v případě pojistných událostí souvisejících s koronavirovým onemocněním. Pojišťovny disponují infolinkami či zákaznickými chaty, kde případně klientům rádi poradí a vysvětlí jim veškeré nejasnosti ohledně poskytovaných produktů.

AXA cestovní pojištění

AXA cestovní pojištění se vztahuje i na výlohy související s onemocněním COVID-19. Poskytnutí výplaty výloh je podmíněno cestou do země, která je podle semaforu na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí označena zelenou či oranžovou barvou – jedná se o málo rizikové země. Pojistné výlohy související s COVID-19 v rámci cest do červeně označených zemí kryje AXA cestovní pojištění také, ovšem v omezené míře a s maximálním limitem 1 milion Kč. Pojištění související s COVID-19 se nevztahuje na cesty do USA, Kanady a Mexika. Pokud by chtěl klient ušetřit, na internetu je k nalezení AXA pojištění sleva.

VZP cestovní pojištění

VZP cestovní pojištění s krytím koronaviru počítá v červeně označených, tedy vysoce rizikových zemích, pouze v případě, že má pojištěný pro cestu pádný důvod. Může jím být například vážná rodinná situace, studium či pracovní cesta. V případě vyhlášení celoplošné karantény v místě pobytu je VZP cestovní pojištění automaticky prodlouženo o dobu, po kterou je tato karanténa vyhlášena. Je-li pojištěný na cestách umístěn do karantény, je pojistné vyplaceno pouze v případě, že opravdu trpí onemocněním COVID-19 a tento fakt je nutné doložit lékařskou zprávou.

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění kryje léčebné výlohy spojené s COVID-19 v rámci zemí, které vykazují nízké riziko nákazy, přičemž tyto výlohy zahrnují i náklady na izolaci a posun zpáteční cesty. Léčebné výlohy související s jinými onemocněními, úrazy a dalším pojistnými událostmi, které nesouvisí s COVID-19, hradí pojišťovna i v zemích označených červenou a tmavě červenou barvou. Pokud pojištěný před cestou do zahraničí onemocní COVID-19, jsou mu pojišťovnou uhrazeny stornopoplatky.

ČSOB cestovní pojištění

ČSOB cestovní pojištění garantuje pojistné plnění spojené s nemocí COVID-19 v případě, že pojištěný cestuje do země označené Ministerstvem zahraničních věcí jako země s nízkým rizikem nákazy. Výběr je ze tří variant cestovního pojištění, z nichž každá obsahuje jiné krytí s odlišnými limity. Změní-li se statut cílové destinace během pobytu z bezpečného na rizikový, pojišťovna vyplatí pojistné krytí za stejných podmínek, s nimiž byla sjednána cestovní smlouva.

KB pojištění

Komerční banka nabízí cestovní pojištění ve dvou variantách a další typy KB pojištění jsou nabízeny klientům jako výhody ke kartám. V případě vycestování do lokality, do které MZV ČR nebo jiné mezinárodní instituce vydaly doporučení tam necestovat či zakázaly tam vycestovat, nekryje pojištění léčebných výloh náklady na léčbu onemocnění v souvislosti s COVID-19. V případě vycestování do lokality do které MZV ČR či mezinárodní instituce nevydaly doporučení tam necestovat či nezakázaly tam vycestovat, kryje pojištění léčebných výloh náklady na léčbu onemocnění v souvislosti s COVID-19. Účinnost pojištění není podmíněna použitím platební karty.

UNIQA cestovní pojištění

Cestovní pojištění UNIQA nabízí jak jednorázové krátkodobé pojištění, tak i celoroční cestovní pojištění s opakovanými výjezdy. Od 17. 12. 2020 je poskytováno krytí na COVID-19 ve všech státech světa, není-li tam omezeno cestování z jiných důvodů. UNIQA cestovní pojištění zahrnuje jak léčebné výlohy, tak i případnou nezbytnou repatriaci pacienta zpět do ČR. Náklady na testování coronaviru, které není zdravotně indikováno a nařízeno ošetřujícím lékařem, není z cestovního pojištění hrazeno. Pojištění je vhodné i pro osoby starší 65 let a těhotné ženy bez omezení do 26. týdne. Pojištění nabízí tři cenové balíčky, které se od sebe liší limitem léčebných výloh.

Tip: Chystáte se na dovolenou? Načerpejte ze slunce vitamín D. Je nezbytný pro správné fungování těla a nabije vás energií do dalších pracovních dnů.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Cestování a dovolená