Motivace zaměstnanců je důležitější než dříve! | VímVíc.cz

Motivace zaměstnanců je důležitější než kdy dříve!

31. 10. 2019

Dnes se zaměříme na motivaci zaměstnanců, která je důležitější než kdy dříve, protože je dokázáno, že motivovaní zaměstnanci odvádějí lepší práci než demotivovaní zaměstnanci. Tento fakt si uvědomují i zaměstnavatelé a doopravdy se snaží své zaměstnance motivovat. Jak můžeme a jak bychom měli zaměstnance motivovat? Jaké druhy motivace známe a jak je můžeme uplatnit v zaměstnání?

Motivace zaměstnanců - zaměstnanci, kolegové, pracoviště Motivace zaměstnanců - zaměstnanci, kolegové, pracoviště

Motivace

Motivace je soubor faktorů, které nás aktivují k určitému výkonu, úkonu. Za pomoci motivace dosahujeme našich vytyčených cílů. Motivace může být:

 • vnitřní motivace
 • vnější motivace
 • pozitivní motivace
 • negativní motivace

Vnitřní motivace

Vnitřní motivace je ta nejpřirozenější forma motivace a často se jedná o tu, která nás v životě žene nejdále. Jak tuto motivaci uplatnit v zaměstnání? Například, pokud hledáte novou práci, jste motivovaní touhou po úspěchu a úspěšné kariéře, to je vnitřní motivace. Silnou vnitřní motivací může být také touha po vlastním hezkém bydlení. S jeho financováním může pomoci hypotéka nebo překlenovací úvěr ze stavebního spoření.

Vnější motivace

Vnější motivace je z většiny na bedrech zaměstnavatele. Jednou z nejúčinnějších vnějších motivací je výše platu, na základě které se zaměstnanec rozhodne místo přijmout nebo odmítnout. Tato motivace patří mezi nejčastější vnější motivace, které motivují zaměstnance.

Pozitivní motivace

Do pozitivní motivace se řadí všechny pozitivní pocity, které můžete ve Vašem zaměstnání pociťovat. Máte krásné a příjemné pracoviště, kde se cítíte velmi příjemně a tím pádem se Vám zde velmi dobře pracuje? Toto je pozitivní motivace.

Negativní motivace

Negativní motivace by měla být použita až v posledním možném okamžiku. Dlouhodobě používaná negativní motivace může vést i k nechutenství k práci, k nechutenství do dané práce vůbec chodit a toto by nemělo být cílem žádného zaměstnavatele. Do negativní motivace můžeme řadit nepřátelské pracovní prostředí, nadbytek soutěživosti na pracovišti, tlak ze strany zaměstnavatele, neadekvátní finanční ohodnocení, aj.

Maslowova pyramida lidských potřeb

Při motivaci zaměstnanců se dá také velmi dobře uplatnit Maslowova pyramida lidských potřeb.

 1. Potřeba seberealizace
 2. Potřeba uznání a úcty
 3. Potřeba sounáležitosti
 4. Potřeba bezpečí a jistoty
 5. Biologické fyzické potřeby

Tyto základní faktory z Maslowovy pyramidy se dají skvěle uplatnit v zaměstnání, v motivaci zaměstnanců. Potřeba seberalizace patří mezi vnitřní motivaci zaměstnance, který touží po zajímavé práci, která ho naplňuje a uspokojuje. Potřebu uznání a úcty může zajistit zaměstnavatel a také kolegové. Zaměstnavatel by měl zaměstnanci dát najevo, že si jeho práce váží, stejně tak kolegové by mezi sebou měli komunikovat a fungovat s úctou a ohledem. Potřeba sounáležitosti je o pracovním týmu, pracovním kolektivu, musíte cítit, že jste součástí týmu. Potřeba bezpečí a jistoty se vztahuje k jistotě zaměstnání a k pravidelnému a dostačujícímu příjmu. I biologické fyzické potřeby se ozývají na pracovišti, chcete se cítit dobře, uspokojit Váš hlad a žízeň a toto by Vám mělo být umožněno.

Motivace, kolegové, pracoviště, motivace zaměstnanců

Druhy pracovní motivace

 • náplň práce a možný pracovní postup
 • finanční ohodnocení
 • dobré postavené ve společnosti, sociální postavení
 • užitečnost daného postavení vůči společnosti

Mottem celého vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec by mohlo být toto vyjádření: Chovejte se k druhým tak, jak si přejete, aby se oni chovali k Vám. Není nic jednoduššího, toto platí v životě, v rodině, mezi přáteli a i v zaměstnání.

Jak zaměstnavatelé v současnosti motivují své zaměstnance?

Toto jsou nejčastější benefity, které lákají a motivují zaměstnance k lepší práci a k práci obecně. Jedná se o materiální motivaci, ale nemusíme si nic nalhávat, do práce chodíme právě z těchto materiálních důvodů, abychom zabezpečili sebe a svou rodinu.

Někteří zaměstanvatelé nabízejí i méně obvyklé benefity. Patří mezi ně především zvláštní zdravotní péče v podobě masáží nebo preventivních prohlídek na specializovaných pracovištích, ale také příspěvek na nákup knih, na životní spoření nebo jiné formy finanční kompenzace. Sem může patřit i příspěvek na překlenovací úvěr případně na jiné druhy úvěrů.

Dalšími faktory naší pracovní morálky by mohl být fakt, aby nás práce bavila, naplňovala, rozvíjela a motivovala. Práce by měla slučovat tyto 2 stránky: materiální stránku a obsahovou stránku zaměstnání.

Proč by zaměstnavatelé měli motivovat své zaměstnance?

Jak jsme již řekli, motivovaný zaměstnanec vykonává lépe svou práci a zůstávají za ním lepší pracovní výsledky, proto by se zaměstnavatelé měli o své zaměstnance starat, motivovat je odpovídajícím platovým ohodnocením, udržovat příjemný pracovní kolektiv, dopřát jim dostatek odpočinku ve formě pauz, dovolených a relaxačních benefitů. Dále by zaměstnavatelé měli inovovat, vymýšlet nové benefity, pečovat o pracoviště a komunikovat se svými zaměstnanci, protože komunikace je základ každého vztahu, i vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: