Seznam dlužníků: Jak nahlédnout? | VímVíc.cz

Seznam dlužníků: Jak nahlédnout?

14. 08. 2019

Záznam v registru dlužníků budí na první pohled a poslech obavy. Ne vždy se ale musí jednat o negativní věc. Záznam v seznamu dlužníků vám naopak může i pomoct, pokud si chcete zažádat o novou půjčku. Co je registr dlužníků, jak se do něj dostanete a kde ho můžete zkontrolovat? Dozvíte se v našem článku.

Seznam dlužníků - registr dlužníků, dluhy

Registr dlužníků a jejich seznam je projektem věřitelů, kteří si začali zaznamenávat klienty, kteří měli špatnou platební morálku, nebo nespláceli své pohledávky vůbec. Předpokládali, že pokud se jednou člověk ukáže jako pravidelný neplatič, je dost pravděpodobné, že se takto bude projevovat i v budoucnu. Registr dlužníků tedy vznikl za účelem ochrany věřitelů, aby nepřicházeli zbytečně o své peníze u nepoctivých klientů.

Kde získám seznam dlužníků v ČR?

V České republice evidujeme několik takových seznamů a registrů, ale ne všechny jsou oficiální. Bankovní i nebankovní společnosti sdílejí své záznamy o dlužnících v Bankovním registru klientských informací (BRKI) a v Nebankovním registru klientských informací (NRKI).

Seznam dlužníků získáte oficiální ještě skrze sdružení Solus. Poslední registr, Centrální registr dlužníků, přes své dobře znějící jméno, neobsahuje oficiální informace o dlužnících v České republice.

Jak fungují BRKI a NRKI?

Skrze tyto registry si pomáhají bankovní i nebankovní společnosti, které zde publikují údaje o půjčkách a úvěrech, které poskytují svým klientům. Oba tyto úvěrové registry spravuje společnost CRIF - Czech Credit Bureau. V obou registrech se tak objeví klienti, který mají aktuálně "otevřený úvěr", ať už jej splácejí poctivě, či nikoliv. Na základě údajů z těchto rejstříků si mohou bankovní i nebankovní společnosti ověřit finanční morálku klientů a rozhodnout se, zda žádost o půjčku schválí, či nikoliv.

Velká část poskytovatelů půjček na trhu nerada schvaluje okamžité půjčky pro dlužíky. Je to z toho důvodu, že klient, který má záznam v registru, je pro poskytovatele rizikový. Neposkytunutí okamžité půjčky pro dlužníky je vlastně ochranou jak pro samotného klienta, tak pro případného poskytovatele úvěru. Pokud někdo poskytuje půjčky pro dlužníky v registru, jsou takové úvěry většinou drahé a zároveň rizikové, že se klient dostane do dluhových pastí.

Kdo všechno se dostane do rejstříků dlužníků?

Do rejstříku se tedy za prvé dostane každý, kdo v současné chvíli má nějaký úvěr nebo půjčku. Údaje o této půjčce zůstávají v registrech i ještě čtyři roky po dobu splacení. Do obou registrů se také zapisují žádosti o úvěr, včetně těch neúspěšných. V BRKI zůstává neúspěšný záznam po dobu jednoho roku, v NRKI půl roku.

Seznam dlužníků - bez peněz

Jak získám výpis z registru dlužníků NRKI a BRKI?

Jaké informace se o vás ve zmíněných registrech nacházejí, si můžete sami ověřit. Můžete zažádat o výpis a to buď elektronickou formou nebo klasickou papírovou. Elektronický výpis vás vyjde na 100 korun, papírový, který dostanete poštou, stojí 200 korun.

Rejstřík dlužníků SOLUS

Kromě výše zmíněných registrů operuje v České republice ještě registr od sdružení SOLUS. Liší se v tom, že informace zde o klientech spravují kromě bank a nebankovních společností také mobilní operátoři, stavební spořitelny nebo dodavatelé energií. Solus má dva registry, jeden pozitivní a jeden negativní.

Jak se do registru SOLUSu dostaneme?

V případě, že vaše platební morálka je na vynikající úrovni, dostáváte se automaticky do pozitivního rejstříku. Pokud nechcete, aby vaše údaje v tomto seznamu byly, můžete zažádat o jejich vyškrtnutí. Jinak zde zůstávají informace o vás a vašich smlouvách ještě tři roky po splacení úvěru, u operátorů a dodavatelů energii ještě rok. I zde najdete žádosti o úvěry, schválené i neschválené.

Do negativního rejstříku se člověk dostane v případě, když nedodržuje smlouvu a tedy nesplácí dle svých povinností. Z negativního rejstříku si o vymazání údajů nemůžete zažádat. Pouze v případě, že údaje o vás jsou nepravdivé, pochopitelně budete těchto záznamů zbaveni.

Výpis z registru dlužníků SOLUS

I v tomto případě si můžete zažádat o výpis. Nejlevněji jej získáte přes SMS zprávu, bude vás to stát 149 korun. Dnes je možné posílaní SMS zdarma do všech sítí. Další možností žádosti o výpis je zažádat o výpis online. Elektronickou verzi obdržíte za 200 korun. Poslední, klasická papírová verze, kterou obdržíte skrze poštu, vás vyjde na 250 korun.

Centrální registr dlužníků

Registr, který funguje v České republice již řadu let a na první pohled působí velice seriózním dojmem. Zdání ale někdy klame. Na tento registr upozorňují nejen výše zmíněné rejstříky jako na podvodný, ale před jeho činností varuje i Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Česká obchodní inspekce. Registr porušuje několik zákonů a úřady na něj upozorňují zejména kvůli neoprávněnému zacházení s osobními údaji. Česká zákony jsou ovšem na firmu krátké, protože je registrovaná ve Spojených státech.

Žádná ze společností tedy služby tohoto registru nevyužívá, přesto CERD nabízí výpisy o bezdlužnosti, které ale nemají žádný reálný základ. Výpis stojí 300 korun, ale informačně je absolutně bezcenný.

Exekuční rejstřík CEE

Centrální evidence exekucí je spravována Exekutorskou komorou České republiky. Zápisy do tohoto registru zapisují soudní exekutoři, podle toho, jak se celý proces vyvíjí: vyrozumění o zahájení procesu exekuce, údaje z pravomocných usnesení o zástavě nebo dokladu exekuce apod.

O tom, že je člověk veden v tomto registru je informován soudem. Z registru jsou záznamy smazány v momentě, když exekuční řízení skončí.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Investice a spoření