Online výuka pro děti a její výhody | VímVíc.cz

Výuka online má i výhody. Co dobrého přinesla distanční výuka?

03. 07. 2021

První školní den znamená pro školáky mnoho. Seznámí se s novými spolužáky, případně potkají ty stávající a tráví s nimi celý školní rok. Letošní školní rok byl však pro školáky jiný. Místo osobního kontaktu se spolužáky a učiteli je čekala výuka angličtiny online, s počítáním jim pomáhala kalkulačka online i češtinu a další předměty se učili na dálku. Ačkoliv například online výuka angličtiny pro dospělé probíhá na platformách typu onlinejazyky.cz běžně, pro většinu dětí byla online výuka něčím naprosto novým.

Co je distanční výuka?

Pojem distanční výuka se dostal do povědomí lidí především v souvislosti s opatřeními zavedenými kvůli onemocnění covid-19. Distanční výuka je spojení používané pro výuku na dálku, s využitím moderních technologií. Žáci v českých, ale i zahraničních školách, využívali nástroje, jako distanční výuka, aby nezameškali učivo a mohli se vzdělávat alespoň za provizorních podmínek. V podstatě je online výuka pro děti ekvivalentem práce z domova nebo home office pro dospělé.

Práce z domova a výuka online – zkouška nervů pro rodiče

V praxi distanční výuka znamenala, že museli rodiče pro každé ze svých dětí zajistit počítač nebo tablet, na kterém by mohly absolvovat online hodiny a komunikovat s učiteli. Náročná byla distanční výuka především pro rodiče většího počtu dětí, jelikož jejich vyučování často probíhalo současně. Jedno z dětí vědělo, jak na výpočet procent a provádělo matematické výpočty online, zatímco u jiného probíhala online výuka angličtiny, u třetího výuka němčiny online. Pro rodiče, kterých se navíc týkala práce z domova, tak byla distanční výuka velmi náročná. Pokud se během online výuky objevily ještě technické problémy, nastávaly v rodinách zmatky a nervozita.

Navíc se ukázalo, že v mnoha rodinách není dostatek zařízení, která by děti mohly k online výuce využívat. Problém se pro mnohé stalo také připojení k internetu a pro mnohé se online výuka vlastně nekonala a i v době nejhoršího lockdownu si rodiče nebo děti docházely přímo do školy pro úkoly vytištěné na papíře. Ke slovu tedy přišla charita, ať už skrze jednotlivce, neziskové organizace nebo konkrétní firmy. Díky tomu se podařilo mnoha znevýhodněným dětem poskytnout potřebné vybavení, aby online výuku mohly absolvovat a nepřišly tak úplně o kontakt se spolužáky a učiteli.

Jaké výhody má online výuka?

Online výuka pro děti představuje zábavu, ale i zátěž vyžadující disciplínu a potřebnou dávku motivace. Navzdory problémům, které v souvislosti se zavedením distanční výuky avizovali žáci, rodiče i učitelé, má online výuka pro děti i nepopiratelné přínosy:

  • Studenti mají možnost individuálně si přizpůsobit tempo studia a množství prostudovaných materiálů.
  • Možnost využití multimediálních nástrojů výuky, které pro děti představují zábavnější formu učiva. K dispozici jsou žákům také nástroje jako kalkulačka online.
  • Lehce dostupné studijní materiály a široké možnosti využití internetu ke studiu.
  • Úspora času a možnost pozdějšího vstávání pro děti. Bohužel je tato výhoda učiteli často kompenzována velkým množstvím domácích úkolů.
  • Výuka online dává dětem příležitost naučit se získávat nové informace vlastním úsilím.
  • Rodiče mají přehled o tom, jak jejich děti reagují na jednotlivé učitele při různých předmětech.

Potíže, které distanční výuka přináší

První školní den i zbytek roku pro školáky neznamená jen začátek výuky. Těší se na své kamarády, v nižších ročnících obvykle i na oblíbené učitele. Právě sociální kontakt je to, co online výuka dětem nabídnout nemůže. Pro děti, zvláště pak pro ty na základních školách, je však sociální kontakt velmi důležitý.

Škola by neměla být pouze o počítání procent a větných rozborech. Je místem, kde se děti baví a potkávají se s vrstevníky. Přes všechny výhody, které výuka online dokáže dětem, rodičům i učitelům nabídnout, je chybějící osobní kontakt velkým nedostatkem. Spolužáky, které děti poznaly první školní den, potřebují vídat pravidelně, ne pouze skrze obrazovku.

Výuka online není pro každého

Potíž je, že ačkoliv je většina dětí dnešní doby zainteresovaná do využívání různých technologií a online výuka pro ně představuje příležitost, jak zálibu rozvíjet, nelze tuto vlastnost vztáhnout na všechny školáky. Stále jsou na školách děti, které upřednostňují osobní výklad. Matematické výpočty online, výuka angličtiny online ani studium materiálů z obrazovek pro ně prostě nejsou. Takovým dětem dělá výuka online problém a schází jim motivace k učení. Nedostatek motivace pak vede ke komplikacím, jako je zhoršený průměr známek.

Vliv online výuky na průměr známek

Průměr známek je pro žáky klíčovým ukazatelem jejich úsilí při studiu. Kromě toho je průměr známek kritériem, které je posuzováno středními i vysokými školami při přijímání nových studentů. Distanční výuka bohužel přispěla k tomu, že se průměr známek některých žáků zpočátku zhoršoval. Naštěstí však většina škol vzala v úvahu potíže s motivací a soustředěním, které pro některé žáky distanční výuka znamenala.

I s tímto problémem se rozhodla pomoci charita a dobrovolníci, kteří se ve svém volném čase věnovali doučování dětí, pro které byla distanční výuka náročnou disciplínou. Mnohé z nich si tak příliš průměr známek nezhoršily.

Matematické výpočty online jsou pro děti problém

Žáci ve školách se velmi často dělí na matematicky zdatné a ty, kterým dělají i jednoduché matematické úlohy, jako je výpočet procent, velké potíže. Obecně jsou ale pro děti, kterých se týká distanční výuka, největším problémem právě matematické výpočty online

Matematika je předmětem, který žáci jen těžko nastudují z běžně dostupných materiálů na internetu. Pokud nemají podporu rodičů, kteří se v matematice orientují, jsou pro ně matematické výpočty online značnou překážkou. Řešením mohou být interaktivní videa a výukové materiály, které pomáhají dětem pochopit počítání procent a další matematické výpočty. Pomoci může i kalkulačka online, na které si žáci mohou své výpočty zkontrolovat.

Online výuka angličtiny a jiných jazyků v jazykových školách

Naprosto běžně probíhala už před koronavirovou krizí výuka němčiny online, výuka angličtiny online i studium mnoha dalších jazyků na dálku. Možnost studia jazyků online využívají především dospělí, kteří se chtějí zdokonalit ve svých jazykových dovednostech. Nabídku jazykových kurzů má například web onlinejazyky.cz. Na webu probíhá výuka němčiny online, k výběru jsou však i další jazyky. Výhodou studia jazyků na webech jako jsou onlinejazyky.cz je především úspora času a možnost studia z domova i během pracovního procesu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře