Paušální výdaje 2019: Pro koho a jak uplatnit? | VímVíc.cz

Paušální výdaje 2019: Pro koho a jak uplatnit?

02. 07. 2019

Paušální výdaje jsou pojmem, který rezonuje společností především během termínu odevzdání daňového přiznání. Když se ovšem zeptáte, co paušální výdaje znamenají, často vám lidé neumí odpovědět. O co se tedy jedná?

Paušální výdaje jsou jedním ze způsobů, jak v daňovém přiznání uplatnit výdaje z podnikání nebo z pronájmu. Pomocí paušálních výdajů si může podnikatel (fyzická osoba) uplatnit často nižší výdaje, než jaké ve skutečnosti jsou. A to vše legálně podle českého zákona o dani z příjmu. Reálně si tak podnikatel může snížit své příjmy o 30 – 80% a tím pádem platí na daních méně než by reálně měl.

Jak fungují paušální výdaje?

Jaké procento paušálních výdajů si můžete uplatnit, záleží na druhu podnikatelské činnosti a tedy druhu příjmů. Druhy příjmů rozdělujeme do čtyř kategorií a každá z těchto kategorií má jinak nastavené limity. Jejich výše je od roku 2019 následující:

  • 80% (nejvýše 1 600 000 korun ročně) – z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z živnostenského podnikání řemeslného
  • 60% (nejvýše 1 200 000 korun ročně) – z příjmů ze živnostenského podnikání
  • 40% (nejvýše 800 000 korun ročně) – z jiných příjmů ze samostatné činnosti
  • 30% (nejvýše 600 000 korun ročně) – z příjmu z nájmů

Komu se paušální výdaje vyplatí?

Pokud se rozhodnete využít paušálních výdajů, nemůžete uplatnit výdaje skutečné. A komu se paušální výdaje vyplatí? Především podnikatelům, kteří nemají žádné reálné výdaje. To znamená, že jejich práce je více duševní a nehmotného charakteru. Proto se paušální výdaje nejvíce vyplatí lidem, kteří pracují jako OSVČ. Patří sem například novináři, umělci, marketéři nebo poradci. Obecně je tato varianta populární u fyzických osob/podnikatelů s nižšími příjmy.

Pro koho naopak paušální výdaje nejsou vhodné?

Skutečné výdaje se naopak vyplatí podnikatelům s několikamilionovými příjmy a především s miliónovými výdaji. To znamená, že jejich celkové výdaje tvoří výrazně vyšší sumu než paušální výdaje. Pro takové podnikatele existují vhodnější způsoby, jak si co nejefektivněji snížit příjmy.

Jak se podnikatel rozhodne, zda využít paušální nebo skutečné výdaje?

Pravidlem je, že můžete využít buď jedno, nebo druhé. Většina podnikatelů a OSVČ tedy monitorují celkové výdaje během roku a před podáním daňového přiznání se přesvědčí, jaký způsob se jim více vyplatí. Není neobvyklé, že jeden rok člověk zvolí paušální výdaje a příští rok skutečné. Záleží zkrátka na výši výdajů.

Co když mám více příjmů z rozdílných činností?

Nejedná se o žádnou neobvyklou situaci. Pokud máme více druhů příjmů, pro které platí různá procenta paušálních výdajů, musíme si příjmy evidovat zvlášť, a pak je náležitě uplatnit. Jediné, na co musí člověk pamatovat je, že není možné kombinovat reálné a paušální výdaje pro jednotlivé příjmy. To znamená, že jakmile už jednou uplatníme paušální výdaje, musíme je uplatnit na všechny další.

Jedinou výjimku tvoří příjem z pronájmu nemovitosti, kterou jste si neodepsali jako výdaj pro podnikání. Typickým příkladem je obyčejný pronájem bytu. V takovém případě si můžete uplatnit skutečné výdaje v podnikání a paušální využít na pronájem bytu.

Změny u paušálových výdajů?

Pro rok 2019 nastaly změny i v této oblasti. V současné době je limit pro možnost uplatnění výdajových paušálů jeden milion korun. Nově se tato částka zvýší na dva miliony. Změny probíhají za cílem snížit daňové zatížení drobných a malých podnikatelů, kteří se automaticky po dosažení příjmu miliónu korun za rok stávali plátci DPH. Tato novinka má lidi motivovat pro vstup na trh a usnadnit jim cestu. OSVČ uplatňující paušály budou mít také možnost uplatnění slev na manžela/manželku a zvýhodnění na děti.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře