Dividenda 2020: Jak získat a jak se vyplácejí? | VímVíc.cz

Dividenda 2020: Jak získat a jak se vyplácejí?

04. 03. 2020

Pokud již máte zkušenosti s investováním, absolvovali jste online kurzy, například investování pro začátečníky, tak jistě víte, že dividendy jsou pasivním příjmem z aktivní investice. A pasivní příjem je něco, čeho se v dnešní době řada lidí snaží docílit. Jak přesně tedy dividendy fungují a jak je můžeme získat?

Dividenda

Dividenda je podíl na zisku podniku, který je vyplacen držiteli cenného papíru, například akcie. Jedná se vlastně o distribuci zisku, který společnost generuje mezi vlastníky jejích akcií. O částce pak rozhoduje společnost a odvíjí se od konkrétního počtu a typu vlastněných akcií.

Proč společnosti vyplácejí dividendu?

Společnost, které se na trhu daří a generuje zisk má několik možností, jak s tímto ziskem naložit. Zaprvé může reinvestovat a vracet zisk zpět do společnosti. Například nakoupit nové stroje, investovat do vývoje či expandovat na další trhy. Tuto možnost zvolí mnoho společností. Druhou možností je pracovat na snížení dluhu, což ale nemusí být výhodné, díky působení finanční páky. Poslední možností je výplata zisku akcionářům. Společnosti výplatu dividend často volí proto, aby motivovali k nákupu jejich akcií a vypadali jako co nejlepší investice.

Výplata dividend

Společnost může a nemusí dividendy vyplácet. Záleží na jejím rozhodnutí, které se nejčastěji řídí podle aktuální ziskovosti firmy nebo příležitostí k reinvestování zpět do společnosti. Dividendy mohou být vypláceny jednou ročně, na konci účetního roku nebo každé čtvrtletí, tedy čtyřikrát do roka. O výší dividendy i o čase vyplácení rozhoduje valná hromada společnosti. Po zasedání valné hromady je tedy stanovena výše dividendy, rozhodný den a datum ex-date. Dividendy se akcionářům vyplácí z čistého zisku společnosti.

Jak probíhá výplata dividend?

Dividendy bývají většinou vypláceny v hotovosti, ale společnost může vyplácet i akciové, obligační či majetkové dividendy. Výplata v hotovosti pak probíhá přímo z banky, která je výplatou dividend pověřena nebo bezhotovostně. Výplata zahraničních dividend je na účet klienta připsána ve chvíli, kdy ji obchodník s cennými papíry obdrží. Zároveň s jejím připsáním je rovnou provedena srážka daně z dividend. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, má společnost ze zákona povinnost vyplatit podíly ze zisku či dividendy do tří měsíců od rozhodnutí o jejich výplatě.

Rozhodný den pro výplatu dividendy

Rozhodný den pro výplatu dividendy určuje, kdo dostane výnos vyplacený společností neboli dividendu. Vždy se jedná o akcionáře, který cenné papíry držel právě v tento den. Je tedy důležité si zjistit, kdy tento den přijde, abychom akcie neprodávali těsně před ním a o výplatu dividendy tak nepřišli. Často to bývá stejný den jako rozhodný den pro konání valné hromady, která rozhoduje právě o rozdělení zisku za minulý rok.

Ex-date

Ex-date neboli ex-dividend date je datum prvního dne, kdy můžete akcie prodat bez ztráty nároku na výplatu dividendy. Z pohledu kupujícího je to datum prvního dne, kdy se akcie budou obchodovat již bez nároku na dividendu. Pokud tedy chcete dividendové akcie nakupovat a dividendu ještě získat, musíte tak učinit alespoň o jeden obchodní den dříve, než je stanoveno datum ex-date. Toto datum je uváděno spolu s rozhodným dnem pro výplatu dividendy, protože většina trhů akcie vypořádává s určitým zpožděním. Například od dva dny později neboli T+2.

Nakoupení akcií krátce před datem ex-date může být zdánlivě výhodné, je ale důležité si uvědomit, že cena akcie následující den po rozhodném dni téměř vždy klesne právě o výši dividendy.

Den výplaty

Den výplaty neboli payment day je den, kdy společnost začne dividendy vyplácet. Každá společnost si tento den určuje sama, ale obvykle bývá asi jeden měsíc po ex-dividend date.

České akcie

Jaké jsou firmy, které vyplácející dividendu na českém trhu? Český akciový trh je poměrně malý, proto zde existuje jen pár společností, které dividendy vyplácejí. Burza Praha nabízí například české akcie společnosti Philip Morris, Komerční banky, Telefónica O2, Kofoly nebo ČEZu. Výše dividend, kterou z těchto akcií můžete získat se však hodně liší. ČEZ dividendy v roce 2019 vyplácel ve výši 24 Kč za akcii, Kofola vyplatila 13,5 Kč za akcii, Telefónica O2 21 Kč za akcii, Komerční banka 51 Kč za akcii a Philip Morris dokonce 1600 Kč za akcii.

Dividendový výnos

Při porovnávání akcií je dobré sledovat nejen absolutní výši dividendy, ale i poměr dividendy ke kurzu akcie neboli dividendový výnos. Dividendový výnos nám ukazuje výši dividendy vzhledem k ceně akcie na trhu v procentech. Můžeme si jej spočítat jednoduše dosazením do rovnice.

Dividendový výnos = (hrubá dividenda / tržní cena akcie) * 100

Dividendy účtování

Podíly na zisku a dividendy mohou být osvobozeny od daně, pokud se jedná o dividendy a podíly na zisku mezi mateřskými a dceřinými společnostmi. Jinak je společnost, která svůj zisk určí k rozdělení, plátcem srážkové daně. Povinností plátce srážkové daně je pak daň vypočítat, srazit a v termínu odvést správci daně. Sazba srážkové daně u dividend je v České republice aktuálně stanovena na 15 %.

Pro investora se nejedná o žádnou práci navíc, odvedení srážkové daně je plně v rukách společnosti. Na účtu investora se objeví již zdaněná částka. Z vyplacených dividend mají ale investoři obvykle povinnost platit daň z přijmu. Pro její výpočet je k dispozici daňová kalkulačka.

Dividendy v roce 2020

Podle výplaty dividend v minulém roce můžeme předpovídat jaké dividendy budou vypláceny v následujícím roce 2020. Výše dividend z prioritních akcií je zpravidla známa předem, ale i u běžných akcií jsou společnosti v otázce snižování či zvyšování výše dividend většinou velmi opatrné a nedělají výrazné změny.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Investice a spoření