Motivace, motivační teorie a jak správně motivovat? | VímVíc.cz

Motivace, motivační teorie a jak správně motivovat?

09. 04. 2020

V dnešní době, kdy nás obklopuje koronavirová epidemie, je potřeba si připomenout, jak moc důležitá je motivace a umění správně motivovat. Zaměstnavatelé musí podpořit a motivovat své zaměstnance, rodiny se slučují ve svých domovech a potřebují se o sebe postarat, vlády států řeší mnohá zdravotní, bezpečnostní a ekonomická opatření, nic není stejné jako tomu bylo včera. Pozitivní motivace nám dodává naději, negativní motivace v nás vyvolává pocit stresu, napětí a nakonec i beznaděje o nemožnosti ovlivňovat vlastní život. Pojďme se spolu zdravě motivovat a připomenout si, co je doopravdy důležité.

Motivace, motivační teorie - jak správně motivovat

Motivace a jak jí správně interpretovat

Motivace, za pomoci vnitřních a vnějších faktorů, aktivuje naše pocity, vnímání a energii do dalšího konání. Motivace patří mezi nejúčinnější nástroje pro dosahování cílů. Je důležité si definovat, jaké jsou Vaše cíle a poté se rozhodnout, jakým způsobem se budete motivovat či jak Vás bude motivovat Vaše okolí. V současnosti vidíme, jak moc může být motivace rozličná a do kolika oblastní může aktivně zasahovat.

Motivace, motivační teorie - jak správně motivovat
 • zaměstnavatel motivuje své zaměstnance
 • učitel motivuje své žáky
 • rodič motivuje své děti
 • přátelé se motivují vzájemně
 • sebemotivace

Tyto druhy motivace mohou nejčastěji ovlivňovat naši výkonnost, dosahování cílů a kvalitu našich životů. Zaměstnavatelé, učitelé, rodiče, přátelé, každý z nás má schopnost motivovat někoho dalšího nebo se můžeme motivovat sami, abychom dosáhli vytoužených výsledků.

Motivace v zaměstnání

V zaměstnání se nejlépe uplatní základní dělení motivace na vnitřní, vnější, pozitivní a negativní motivaci.

 • vnitřní motivace
 • vnější motivace
 • pozitivní motivace
 • negativní motivace

Vnitřní motivace je nejvíce ovlivňována samotným zaměstnancem, který musí být sám přesvědčen o smysluplnosti, důležitosti a zájmu pro daný obor. V případě, že nás zaměstnání plně naplňuje, sami toužíme po dosahování vyšších a lepších výsledků.

Vnější motivace je už více v rukou samotného zaměstnavatele, který může motivovat své zaměstnance k lepším výsledkům. Motivovat nás může vyšší plat, zaměstnanecké benefity nebo atraktivní pracovní prostředí.

V rukou zaměstnavatele je také pozitivní a negativní motivace, tyto motivace mohou ale na každého zaměstnance působit trochu jinak. Pozitivní motivací může být vyšší plat, možnost kariérního růstu nebo dovolená navíc. Negativní motivací může být nadměrný tlak zaměstnavatele na zaměstnance, nepřátelské pracovní prostředí, nízké finanční ohodnocení, aj.

Jak učitelé motivují své žáky

Jedna z nejdůležitějších motivací a také z prvních, se kterou se v životě setkáváme, bývá ta, kdy učitelé motivují své studenty. O tom, jaké zaměstnání nás bude jednou živit, se velmi často rozhoduje již během našich studií. Vzorem nám jsou učitelé, kteří nám své vědomosti předávají a často nás inspirují k našemu budoucímu zaměstnání. Dobrého a kvalitního učitele poznáme tak, že motivuje a inspiruje své žáky.

Rodiče motivující své děti

V současnosti, kdy jsou zavřené základní, střední i vysoké školy kvůli koronavirové karanténě, je na rodičích, aby motivovali své děti k domácí výuce.

Rodič jako takový inspiruje své potomky během celého života, ne nadarmo se říká, že rodiče by měli jít svým dětem příkladem, tím je motivují k tomu, aby vedly lepší a kvalitnější životy. I tato motivace je velice důležitá pro vývoj osobnosti každého jedince.

Přátelé a společnost

Zdravá a účinná může být také motivace, která vzniká v kolektivu přátel, kolegů nebo vlivem společnosti. Rádi byste dosáhli podobných výsledků či odměn jako Váš přítel nebo byste s rodinnými přáteli rádi vyrazili na dovolenou. Snažíte se zhubnout a s motivací Vám může pomoc Vaše kamarádka. V práci se s kolegy pravidelně účastníte teambuildingových akcí a vánočních večírků. Rádi byste byli uznávání společností a v očích Vašich spoluobčanů. Všechny tyto faktory ovlivňují vnější motivaci.

Sebemotivace

Mezi nejúčinnější nástroje motivace patří sebemotivace a stanovování si vlastních cílů. Nic nemůže motivovat člověka tolik jako vlastní touha. Chcete získat kvalitní vzdělání? Není nic jednoduššího, než vlastní pílí získat akademický titul. Chcete mít prestižní zaměstnání? Věnujte se své kariéře a ukažte, že Vám na ní doopravdy záleží. Chcete si koupit nové auto? Ušetřete si na něj potřebné finance. Chcete zhubnout konkrétní partie? Nalezněte pohybovou aktivitu, která vás bude bavit a objevte například zajímavé a hravé způsoby jak zhubnout obličej pomocí facejógy apod. Takto bychom mohli pokračovat do nekonečna. Vlastní cíle nás nejlépe a nejvíce motivují.

Maslowova pyramida lidských potřeb

Lidé se velmi rádi odkazují k vědeckým faktům, kterými mohou doložit své teorie. S ohledem na motivaci nám může posloužit Maslowova pyramida lidských potřeb, kterou vynalezl americký psycholog Abraham Harold Maslow. Tato pyramida hierarchizuje lidské potřeby podle jejich naléhavosti pro člověka. Pokud uspokojíme nižší potřeby, můžeme se přesunout k uspokojování vyšších potřeb. Maslow říkal, že člověk má obvykle potřebu seberealizace, pokud nemá hlad, cítí se v bezpečí, je milován a uznáván.

Maslow hierarchizoval tuto teorii do pěti stupňů, které dokazují jeho tvrzení, že pro uspokojení vyšších potřeb je potřeba uspokojit ty nižší potřeby.

 • Potřeba seberealizace
 • Potřeba uznání a úcty
 • Potřeba lásky a sounáležitosti
 • Potřeba bezpečí a jistoty
 • Potřeby fyziologické

Teorie Maslowovy pyramidy říká, že pokud neuspokojíme naše fyziologické potřeby (hlad, žízeň, aj.), nemůžeme dosáhnout nejvyšších potřeb, pod které spadá potřeba seberealizace. I takto můžeme na motivaci nahlížet. První potřebujeme uspokojit naše nejnižší potřeby, abychom mohli dosahovat nejvyšších cílů.

TIp: Namotivujte sebe i své zaměstnance například stylovými výrobky Philips. Na oficiálním e-shopu Philips.cz najdete produkty za zvýhodněné ceny. Stačí na nákup uplatnit Philips slevový kupón.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře