Jak napsat přesvědčivý motivační dopis! | VímVíc.cz

Jak napsat motivační dopis tak, abyste jím přesvědčili?

16. 03. 2017

Už jste někdy psali motivační dopis? A byli jste poté přijati nebo odmítnuti? Pokud jste byli několikrát za sebou odmítnuti, tak je ten pravý čas zjistit, jak napsat opravdu dobrý motivační dopis, na jehož základě si Vás budoucí zaměstnavatel pozve na pohovor. Motivační dopis není složité napsat, jak ho ale napsat tak, abyste potenciálnímu zaměstnavateli ukázali, že vy jste tím nejlepším uchazečem?

Motivační dopis

Jak napsat výborný motivační dopis?

Motivační dopis by měl překvapit a měla by z něj být cítit, jak z názvu vyplývá, jasná motivace získat pracovní místo. Mnoho zaměstnavatelů Vás žádá o strukturovaný životopis a k němu motivační dopis, z kterého je jasná motivace uchazeče. Někdy je dobré motivační dopis přiložit k životopisu, i když zaměstnavatel nic takového nepožaduje - může ucítit iniciativu. Motivační dopisy se dnes píší od pozic manuálních přes učitelky na ZŠ až po TOP managery. U výše postavených pozic nebo pozic, kde je vyžadována angličtina můžete bez vyzvání překvapit motivačním dopisem psaným anglicky. Motivační dopis je určitou formou slohové práce - nezapomeňte, že stejně jako při slohu je důležité HRistu přesvědčit a upoutat.

Žádné nadbytečné fráze v motivačním dopisu

Motivační dopis neslouží k ničemu jinému, než k přesvědčování potenciálního zaměstnavatele o své způsobilosti a vhodnosti na danou pozici. Je třeba personalistům na pohovoru ukázat, že právě vy pro ně budete ti nejlepší. Proto je vždy důležité pamatovat na to, že personalisté nemají čas probírat se motivačními dopisy, které nejdou přímo k věci, a přizpůsobte váš motivační dopis dané pozici.

Pokud napíšete váš motivační dopis opravdu dobře, personalista vás bude chtít poznat osobně.

Proč jsem nejlepší a nejvhodnější uchazeč?

Nejdůležitější sdělení, které je třeba personalistům přetlumočit, je, proč jste zrovna vy pro ně ten nejzajímavější uchazeč. V motivačním dopise se vyhněte prosbám. Musíte ukázat, že jste si vědom svých kvalit a že vás mohou klidně vzít i v jiných firmách. Musíte na personalistu zapůsobit jedinečným dojmem, který ho donutí vás poslat do užšího výběru.

Jak psát motivační dopis: Ne životopis, ale úspěchy

Do svého motivačního dopisu nevypisujte veškeré pracovní zkušenosti, které jste za svůj život získali, od toho je strukturovaný životopis. Vypíchněte pouze určité úspěchy, které máte na svém kontě anebo zkušenosti, které vás nějaký zásadním způsobem nasměrovaly, tam kde právě jste. Popište také, co byste udělali, pokud byste novou pozici dostali. Napište, co můžete firmě nabídnout, co byste změnili, co oceňujete, co je v souladu s vaším přesvědčením, a co by se dalo udělat jinak a lépe. Ukažte iniciativu a motivaci. Ukažte, že si nechcete do práce chodit jen pro peníze, ale že chcete firmu někam posunout a realizovat se v ní.

Zaměřte se na to, co můžete firmě nabídnout.

Rychlé tipy pro kvalitní motivační dopis

Díky nim může být váš motivační dopis hvězdou mezi ostatními. Podívejte se na ně:

  • žádné pravopisné a faktické chyby
  • buďte sebevědomí, nikoliv arogantní
  • nepodceňujte se
  • pište stručně a jasně
  • pro každou pozici vytvořte nový motivační dopis na míru
  • pokuste se zaujmout již v prvním odstavci
  • vygenerujte motivační dopis v PDF a graficky odlište

Napsání motivačního dopisu krok za krokem

Kontaktní údaje uchazeče a oslovení personalisty

Do hlavičky napište vaše jméno, adresu a oslovte vhodně personalistu, kterému e-mail posíláte.

Zdroj a popsání pozice

První část motivačního dopisu by měla stručně popsat, o jakou pozici přesně máme zájem, kde jsme se o ní dozvěděli (internet - nejlépe i přesná stránka, noviny, přítel, atd. ).

Popište svoje kvality

Tato část je ta ze všechn nejdůležitější. Popište zde, proč právě vy budete pro firmu přínosem. Proč jste zrovna vy tím nejlepším uchazečem? Jaké kvality můžete firmě nabídnout a čemu byste se ve své budoucí potenciální pozici rádi věnovali, a co byste zlepšili? Nebojte se i popsat slabé stránky firmy, které byste mohli vylepšit, pokud o takových víte.

Na konci požádejte o osobní pohovor

Jestliže už nechcete nic dalšího dodávat, dopis ukončete. Vyhněte se zbytečným zdvořilostním frázím, na konci ale požádejte o možnost osobního pohovoru. Napište i přesný den a čas, kdy jste k zastižení. Ukážete tím, že si umíte dobře rozvrhnout čas. Pokud ovšem personalista nabídne jiný den, pokuste se mu přizpůsobit.

Nezapomeňte na telefon a e-mail

Sice je vhodné uvést tyto kontaktní údaje na začátek, nic ale nezkazíte tím, pokud telefon a e-mail uvedete pro jistotu ještě i na konci dopisu.

Ohodnoťte svého bývalého zaměstnavatele na recenzích zaměstnavatelů.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

CV / Životopis