Na co si dát pozor při práci přes agenturu? | VímVíc.cz

Na co si dát pozor při práci přes agenturu?

25. 07. 2018

Chystáte se pracovat přes agenturu? Pak je dobré si předem zjistit, jaké má taková agentura vůči zaměstnancům povinnosti, co smí a nesmí, a jak se případně bránit proti špatnému zacházení a nedodržování zákonů. S tím vším vám poradí náš nový článek.

Na co si dát pozor při práci přes agenturu?

Pracovní agenturu si prověřte

Než nějaké pracovní agentuře podepíšete smlouvu, měli byste si ji rozhodně co nejvíce prověřit. Prvním bodem, který by vás měl zajímat, je zda má agentura povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud by ho agentura neměla, pak od ní dejte rozhodně ruce pryč. Ověření, zda společnost povolení vlastní, provedete jednoduše pomocí online aplikace – Vyhledávání agentur práce. Během loňského roku navíc došlo k novelizaci zákoníku práce, kdy vznikla podmínka, že každá pracovní agentura, musí složit kauci půl milionu korun. Není tedy divu, že počet těchto společností rapidně klesl. Před novelizací bylo u nás v republice skoro 2000 pracovních agentur, po novelizaci již jen 980.

Pracovní agenturu si před podepsáním pracovní smlouvy prověřte, abyste nenaletěli podvodníkům.

Jestliže je pracovní agentura, do které se plánujete přihlásit, skutečně solidní, pak je dost pravděpodobné, že bude členem jedné z oborových asociací. Mezi ty patří například Asociace pracovních agentur či Asociace poskytovatelů personálních služeb.

Solidní pracovní agentura se většinou dobrovolně registruje do oborových asociací.

Firmu si samozřejmě můžete prověřit i pomocí recenzí na internetu či hodnocení zaměstnavatelů. Do vyhledávače stačí zpravidla napsat název pracovní agentury a hodnocení lidí, kteří její služby využili, většinou vyběhne mezi prvními výsledky.

Vše je potřeba potvrdit písemně

Pamatujte také na to, že pokud se rozhodnete nějaké pracovní agentuře upsat, stáváte se regulérním zaměstnancem. To například znamená, že agentura je za vás povinna hradit zdravotní a sociální pojištění. Samozřejmosti je ale v první řadě smlouva. Práci můžete pro agenturu vykonávat buď na klasickou pracovní smlouvu nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Dohoda o provedení práce je v tomto případě pasé a agentura vám ji nabídnout nesmí.

Pracovní agentury mohou zaměstnat lidi na klasickou pracovní smlouvu či DPČ. Jiné pracovní smlouvy povoleny nejsou.

Pracovní smlouvou papírování nekončí. Jakmile vám agentura sežene práci, pak byste k jejímu výkonu měli dostat písemný pokyn. Pokyn k dočasnému výkonu práce by měl obsahovat: místo a dobu výkonu práce, mzdové podmínky, pracovní podmínky a také podmínky pro předčasné ukončení dočasného přidělení. Předčasné ukončení a jeho podmínky bohužel zákoník práce nijak neupravuje, tudíž moc nečekejte, že se bude hrát na dvouměsíční výpovědní lhůtu či že budete mít nárok na odstupné.

Ve chvíli, kdy vám pracovní agentura sežene práci, byste měli obdržet takzvaný pokyn k dočasnému výkonu práce.

Dobu výkonu zaměstnání také upravuje zákoník práce. Agentura by vás jedné firmě neměla „propůjčit“ na delší dobu, než na dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pokud ale o delší setrvání v dané firmě sami požádáte, lze udělit výjimku. To lze také v případě, že ve firmě zaskakujete za zaměstnance na mateřské dovolené.

Mzdové a pracovní podmínky pro agenturní zaměstnance

Zákoník práce se zaměřuje samozřejmě i na mzdové a pracovní podmínky pro zaměstnance agentur práce. Podmínky nesmějí být horší než ty, které jsou nastaveny pro srovnatelného zaměstnance firmy. Agenturní zaměstnanec by tedy měl dostávat stejnou základní mzdu, má nárok na stejné bonusy, prémie, příplatky za práci o víkendech, o svátcích či v noci. Vždy pamatujte na to, že pracovní agentury nemají nárok vám ze mzdy strhávat žádnou část za zprostředkování práce.

Agenturní zaměstnanec má skoro totožné podmínky jako kmenový zaměstnanec firmy. Platí pro něj i benefity, jako jsou stravenky či sick days.

Rozdíl by neměl být ani v rozvržení pracovní doby či přestávkách. Stejná by měla být i dovolená, na kterou má člověk nárok v rozsahu minimálně čtyř týdnů v případě plného úvazku. Agenturní zaměstnanec má nárok i na benefity typu stravenky či sick days. Příspěvky na životní pojištění jsou ale většinou již jen pro kmenové zaměstnance a z agentury na ně nedosáhnete.

Co když vás firma šidí?

Bohužel se stále setkáváme s případy, kdy firma, do které vás pracovní agentura poslala, nedodržuje to, co by měla. Pak je samozřejmě na místě otázka, jak v takovém případě postupovat. Prvním krokem je samozřejmě řešení s agenturou, ve které jste zaměstnán. Pracovní agentura je povinná svým zaměstnancům zajistit rovné podmínky, takže by stížnosti neměla nechávat jen tak.

Stížnosti na firmu můžete řešit přes svou pracovní agenturu, případně rovnou přes inspektorát práce.

Bohužel se může stát, že agentura situaci řešit nechce. Potom se samozřejmě obraťte na úřad práce, respektive přímo na inspekci práce. To učiníte tak, že podáte podnět ke kontrole příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Podnět můžete zaslat online přes web inspektorátu, či poštou. Pokud na tuto situaci dojde, mějte na paměti, že podnět musí obsahovat všechny náležitosti, jinak se mu nikdo věnovat nebude. Nezapomeňte v něm tedy uvést název agentury a dále pak její sídlo a také IČO. Pokud máte dokumenty, které dokládají vaše tvrzení, jako například mzdový výměr nebo výplatní pásku, přiložte je k podnětu také. Na závěr pak nezapomeňte uvést svoje jméno, doručovací adresu a telefonní spojení.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Start kariéry Pracovní právo