Solidární daň v roce 2020: Limit se zvyšuje, sazba se nemění | VímVíc.cz

Solidární daň v roce 2020: Limit se zvyšuje, sazba se nemění

29. 11. 2019

Víte, co je to solidární daň? Každý, kdo má vyšší příjmy nebo získal v minulém roce mimořádné prémie ke svému platu, se s ní mohl setkat. V současném roce tomu nebude jinak. Hranice, na které začíná povinnost solidární daň platit, se posunula výše, ale částka, kterou zaplatíte, se nezvýšila. Výhledově se zrušení této daně plánuje, v daňovém období pro rok 2020 je ale třeba s ní stále počítat. Pojďte se podívat na její výši, limity, podmínky a další věci, které vás zajímají.

Solidární daň_graf

Co je to solidární daň a kdo ji musí platit?

Slyšeli jste již někdy o této dani? Pokud vyděláváte hodně, možná se týká i vás. Solidární daň totiž platí lidé, kteří mají velmi nadprůměrné příjmy a to jak pravidelně, tak jednorázově. Solidární daň má pevně stanovená pravidla. Je určená její výše a hranice, od jaké vzniká za rok nebo za měsíc povinnost ji platit. Pro každý rok může být tento limit jiný. Vždy ale platí, že pokud jej přesáhnete, budete muset kromě klasické daně z příjmu, která činí 15 %, platit ještě tuto solidární daň.

Pokud se i vás týká povinnost tuto daň platit, je třeba ji uvést do daňového přiznání. To se odevzdává vždy za rok zpětně, tudíž solidární i jiné daně pro rok 2019 budete platit v roce 2020 a pro rok 2020 zase v roce 2021. Výpočet solidární daně se provádí z kladného rozdílu příjmů a průměrné mzdy. Konkrétně tedy sečtete vaše příjmy zahrnované do dílčího základu daně ze závislé činnosti a do dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti. Následně pak odečtete čtyřiceti osmi násobek průměrné mzdy v daném období. Se změnou průměrné mzdy se mění i limit daně.

Tato daň je placena jen ze závislé činnosti. Tedy z příjmu z vašeho zaměstnání nebo z podnikání na živnostenský list a to v případě, že vaše výdělky přesáhly stanovený limit, po jehož překročení je již nutné tuto daň platit. Může tedy dopadnout na každého člověka bez ohledu na to, zda je zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Pro obě skupiny je limit stejný. Solidární daň se netýká výdělků z kapitálového majetku, pasivních příjmů jako je například pronájem nemovitostí. Neplatí se ani z příjmu z prodeje nemovitostí.

Solidární daň platí lidé s vyšším příjmem ze svého zaměstnání či z podnikání. Pasivní příjmy sem nespadají. Daň má stanovený limit, od kdy je třeba ji hradit, i výši, kterou zaplatíte. Tyto hodnoty se mohou časem měnit.

Solidární daň v roce 2020 a změny oproti roku 2018

Tato daň, která je odváděná z vyššího příjmu, v roce 2018 činila 7 %. Pro rok 2020 nedošlo ke zvýšení solidární daně v rámci její sazby. Stále zůstává na sedmi procentech, jako tomu bylo doposud. Také platí, stejně jako minulý rok, že se solidární daň v případě, že máte příjem vyšší, než stanovuje limit, přičítá k současným patnácti procentům, které platíte jako běžnou daň z příjmu.

Daň zůstává na sedmi procentech, ale pro letošní rok byl posunut limit, který je stanovený pro určování vyššího příjmu. Solidární daň 2018 byla nutná platit, pokud jste měli příjem 1 438 992 korun za 12 měsíců. Pro rok 2020 se tato hranice zvýšila na 1 569 552 korun za rok. Pokud vám tedy příjem vycházel pro placení hraničně v minulém roce a jeho výše se letos nezměnila, nebudete již do této daňové kategorie spadat.

Solidární daň_kalkulačka

Myslete na to, že v roce 2018 i v roce 2020 se počítá vždy příjem za daný měsíc, ne za celý rok. Pokud tedy například v roce 2018 váš jeden příjem přesáhl 119 916, ale celkově jste za rok nevydělali více než 1 438 992, bude se vás tato daň také týkat. Taková situace může nastat u podnikatelů, ale také například u zaměstnanců díky vyšším prémiím či díky vyplacení odstupného. V případě, že jste dostali odstupné a hledáte si novou práci, podívejte se na volná pracovní místa.

Solidární daň stále činí 7 % i v roce 2020. Limit, pro který je příjem nutno zdanit solidární daní, se posunul z 1 438 992 korun na 1 569 552 korun za rok.

Co byste ještě měli k solidární dani pro rok 2020 vědět

Solidární daň je třeba odvádět pokaždé, když přesáhnete stanovený limit. Pro podnikatele se obvykle jedná jen o další položku, kterou v daňovém přiznání vyplňují. Pokud však vyšší příjem získá zaměstnanec, představuje pro něj solidární daň 2020 v následujícím roce 2020 administrativní zátěž. Mnoho zaměstnanců také daňové povinnosti neřeší sami, tudíž nemají přehled o všech možných podmínkách a o existenci solidární daně mnohdy ani nevědí.

Vyšší příjmy nemají vliv jen na solidární daň. Limity vyšších příjmů ovlivňují i placení zdravotního a sociálního pojištění. Zdravotní pojištění se odvádí vždy podle výše vašich příjmů. Proto je také potřeba počítat s tím, že spolu se solidární daní budete platit i vyšší zdravotní pojištění. Maximální vyměřovací základ zde není stanovený. Toto pravidlo platí stejně pro zaměstnance i pro podnikatele.

U sociálního pojištění to funguje jinak. Hranice výdělku, kterou přesáhnete a musíte tak platit solidární daň, je zároveň hranicí používanou v sociálním pojištění. Sociální pojištění platíte z příjmu, který je pod tuto hranici. Pro rok 2018 tedy například byl nejvyšším výdělkem, který se započítával do sociálního pojištění, příjem 1 438 992 korun za rok. Další vydělané finance pak již podléhají jen solidární dani a sociálního pojištění se nijak netýkají.

Solidární daň odvádí zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné. Výše příjmu má vliv na platbu daní i na sociální pojištění. Se zdravotním pojištěním také souvisí, ale není zde dán limit.

Krátká historie a nejistá budoucnost solidární daně

Solidární daň nebyla zavedena tak dávno. Do právního řádu byla implementovaná na začátku roku 2013 v době ekonomické krize, na kterou také toto opatření reagovalo. Nutno říci, že se jednalo a bylo o ní od začátku uvažováno jako o dani krátkodobé, tedy po odeznění krize do budoucna rušené. To se však dodnes nestalo, ačkoliv již je období prosperity. Přesto se objevují hlasy, které naznačují, že bychom ji v příštích obdobích již nemuseli mít.

Spolu se solidární daní by se měla ještě rušit superhrubá mzda. První pokus o vyjmutí solidární daně pro lidi s vysokým příjmem a zároveň i superhubé mzdy byl v roce 2018. Návrh podala ODS, ale vládou tehdy neprošel. Ministryně financí Alena Schillerová dle svých slov jednání přeložila až na letošní rok, tedy na 2020. Platit by tedy měla tato změna od roku 2020.

Ačkoliv je možné, že v následujících letech nebude již solidární daň existovat, popřípadě se značně promění například výrazným posunutím limitů, je dobré znát její aktuální podobu a vědět, o co se jedná. Pokud se vás týká, ať už trvale nebo jen díky vyšším jednorázovým prémiím či díky odstupnému, nezapomeňte na ni při podávání daňového přiznání pro rok 2020. Pokud byste přeci jen zapomněli nebo udělali chybu, máte nárok podat opravné daňové přiznání.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Platy a platové třídy