Kdo platí koncesionářské poplatky? Jak se jim vyhnout? | VímVíc.cz

Kdo platí koncesionářské poplatky? Jak se jim vyhnout?

26. 09. 2019

Už jste si někdy položili otázku, proč musíte platit za Českou televizi, když jí nesledujete? A nebo proč musíte platit za rozhlas, když ani nemáte rádio? Kdo všechno koncesionářské poplatky platí a kdo se jim může legálně vyhnout se v mžiku dozvíte v našem článku.

Koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi: Proč je platíme?

V Česku máme tři veřejnoprávní média. Jde o Českou televizi, Český rozhlas a Českou tiskovou kancelář. Funkce takových veřejnoprávních médií je v první řadě informační. Veřejnoprávní média mají být spolehlivým zdrojem informací, které jsou ověřené, pravdivé a důvěryhodné. Kromě toho plní funkci kulturní, sociální a politickou a to pro obyvatele rozličného věku, národnosti, pohlaví, zájmů atd.

Aby si médium mohlo zachovat absolutní nezávislost, nesmí patřit žádné firmě, nesmí se nechat kupovat sponzory a politiky. A právě proto jsou tu koncesionářské poplatky, které zajišťují financování právě od občanů, kterým také televize a rozhlas slouží. Pokrytí širokého zájmového pole Česká televize a Český rozhlas zajišťují mnoha kanály a stanicemi, ze kterých si diváci a posluchači mohou vybrat.

Jaká je výše koncesionářských poplatků?

Výše koncesionářských poplatků je stejná už od 1. 1 2008. Pokud máte televizní nebo rozhlasový přijímač, za ČRo zaplatíte měsíčně 45 Kč a za ČT 135 Kč za měsíc. Cena se platí za domácnost, nezáleží tedy na počtu přijímačů. Nicméně Český rozhlas dlouhodobě volá po zvýšení poplatku alespoň o 5 korun a odůvodňuje to inflací a zvyšujícími se náklady. Zvýšení o 5 Kč by přineslo rozhlasu 250 milionů korun ročně navíc.

A co koncesionářský poplatek pro podnikatele?

Podnikatelé platí sice stejnou částku jako občané, ale stejně se jim může oproti občanům poplatek poněkud prodražit. Právnické osoby totiž platí částku za každý držený nebo vlastněný rozhlasový přijímač, který vlastní a podnikající fyzické osoby za každý přijímač, který používají ke svému podnikání nebo v souvislosti s ním a k tomu musí ještě platit koncesionářský poplatek za domácnost.

Výjimku netvoří ani autorádia. Za všechna autorádia ve služebních vozech nesmí firma zapomenout platit koncesionářský poplatek. Dokonce i v případě, že firma předá zaměstnanci auto bez rádia, ale ten si ve firemním autě pouští vlastní přihrávač déle než měsíc, je zaměstnavatel povinen poplatek platit.

Na rozdíl od občanů, kteří platí poplatek každý měsíc, podnikající právnické a fyzické osoby poplatky hradí čtvrtletně.

Kdo musí platit koncesionářský poplatek a kdo nikoliv?

Jak už jsme zmínili, koncesionářský poplatek je povinen platit ten, kdo vlastní přijímač. Netýká se to ale úplně všech. Výjimku mají osoby, které:

  • Mají příjmy nižší než 2,15 násobek životního minima
  • Jsou nevidomé a neslyšící
  • Jsou cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu

Pro placení poplatku za rozhlas ani nemusíte mít rádio, protože se dnes dá poslouchat i na televizních přijímačích. Na druhou stranu nepočítají se mobilní telefony a počítače, na nichž si dnes můžete pustit jak Český rozhlas, tak i iVysílání České televize.

Jak neplatit koncesionářské poplatky?

Sledujete filmy online a rádio je pro vás aktuální asi jako vynález parního stroje? Pokud nevlastníte přijímač, můžete se od placení koncesionářských poplatků odhlásit pouhým zasláním čestného prohlášení.

České televizi pošlete formulář na Kavčí hory a Českému rozhlasu na podatelnu v Římské 13. Každá ze společností má formulář ke stažení na svých webových stránkách. Z hlediska finanční gramotnosti i selského rozumu je nesmyslné platit za něco, co nepoužíváme. Tak směle do toho!

Opatrně na pokuty

Za nepřihlášenou televizi hrozí pokuta 10 000 korun, za nepřihlášené rádio 5 000 Kč. Tisícové sankce jsou také za nesplnění povinnosti hlásit změny (například zánik okolností odůvodňujících osvobození ze sociálních důvodů), pokud zároveň přestanete poplatek platit. Ze zákona má povinnost se přihlásit k placení poplatku sám poplatník, nezapomínejte na to tedy například pokud měníte trvalé bydliště a stěhujete se do bytu s televizí.

Zajímá vás, jak se to dá zjistit? Odebíráte-li elektřinu, veřejnoprávní média se domnívají, že také koukáte na televizi a posloucháte rádio. Vyzvou vás proto, abyste buď platili nebo čestně prohlásili, že žádný přijímač nevlastníte. Musíte to stihnout do 30 dnů od přijetí písemné výzvy. Pokud se neozvete, zapíšou si vás do evidence poplatníků a budete muset začít platit, nebo vám hrozí pokuta.

Je 135 a 45 Kč hodně nebo málo?

Koncesionářské poplatky jsou mezi občany i politiky oblíbeným tématem. Většina lidí by je nejraději neplatila, ale ČT pravidelně sleduje. Někteří politici jsou pro jejich zvýšení a prezident Zeman by je nejraději zrušil... Možná ideálně i s celou Českou televizí. Tak jak to tedy je?

Vzhledem k inflaci je pravda, že pro občany je stálá cena čím dál tím výhodnější a pro televizi a rozhlas o poznání méně. Proto by se mohlo osvědčit například řešení, které navrhuje generální ředitel ČT, a sice zvyšovat poplatek automaticky v závislosti na míře inflace.

Financování veřejnoprávního média – ať už televize, nebo rozhlasu – prostřednictvím koncesionářských poplatků je to, co je nejspravedlivější vůči tomu, komu se televize zodpovídá. A to vůči veřejnosti.

–Petr Dvořák v rozhovoru pro Blesk zprávy

V zahraničí leckdy platí mnohem více

Pokud by vás zajímalo, jak si stojíme v porovnáním se zahraničím, tak docela dobře. V Německu platí za veřejnoprávní média v přepočtu 455 korun měsíčně bez ohledu na to, jestli mají doma přijímač. Stejně jako v Česku, i v Německu se vedou o koncesionářských poplatcích diskuze.

Několik stížností bylo podáno i k ústavnímu soudu. Žalobcům se nelíbilo, že musí koncesionářské poplatky platit, přestože v domácnosti žádný přijímač nemají. Nepřijde jim fér platit za něco, co užívá jen část společnosti. U soudu ale nepochodili. Podle něj pro vybírání poplatku úplně stačí to, že mají možnost veřejnoprávní média sledovat.

A takoví Švýcaři, kteří platí asi 8000 Kč ročně za domácnost, v referendu z roku 2018 zrušení koncesionářských poplatků velkou většinou odmítli.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Investice a spoření Návody