Výše mzdy? Pro generaci Z není rozhodující | VímVíc.cz

Výše mzdy? Pro generaci Z není vůbec rozhodující

16. 11. 2018

Pro generaci Z přestává být, v porovnání s jejich rodiči a prarodiči, rozhodující výše mzdy. Co je pro mileniály opravdu důležité? Kvůli čemu jsou ochotni změnit zaměstnavatele? A má u nich větší šanci společensky odpovědná firma?

Výše mzdy, generace Z

Ročník generace Z

Na konci minulého roku zveřejnila společnost Ipsos, poskytující informace a analýzy o lidech, trzích, značkách a společnosti, průzkum na téma Generace Z. Než představíme samotné výsledky studie, bylo by dobré definovat osoby, které do generace Z patří. Jsou jimi zpravidla ti, kteří se narodili mezi lety 1995 a 2014.

Jsou nástupci několika dalších generací. Za Silent Generation jsou označování lidé narození mezi lety 1928 až 1945. Po nich se do roku 1965 rodili Baby Boomers. Generace X je vymezena obdobím 1966 až 1978 a generace Y roky 1980 až 1994. Každá generace zaujímá odlišný postoj k práci, osobnímu životu a věcem, které ji motivují.

Generace Z se narodila mezi lety 1995 a 2014. Předcházely jí Silent Generation, Baby Boomers a generace X a Y.

Odlišný přístup k práci

Dobrý manažer by se měl chovat ke svým podřízeným také na základě jejich příslušnosti k dané generaci. Každá skupina se totiž narodila do úplně jiného období. Někteří žili v období válek, jiní se narodili do období míru. Další se honili za kariérou, jiní chtějí volno i pro sebe. Každá generace se navíc narodila do jinak technologicky vyspělé doby.

Nadřízený musí rozlišovat, co jednotlivé členy v jeho pracovním týmu motivuje. Pro některé generace to může být nejlepší možné platové ohodnocení, pro jiné možnost flexibilního pracovního úvazku a trávení času s rodinou a těmi nejbližšími.

Každá generace je unikátní. Narodila se do jiné doby. Některá do té tradiční, jiná do technologicky vyspělejší.

Stres v práci

Již dlouhou dobu je největším firemním benefitem a zároveň stresorem mzda, respektive její výše. Jenže tato doba se začíná postupně měnit. Pro generaci Z přestává být největším důvodem ke stresu v práci právě výše mzdy. Tím se podstatně liší od předchozích generací. Dříve narození totiž při pomyšlení na malou mzdu cítí obrovský stres.

Mileniálové, tedy ti, kteří dospěli na přelomu století, přesně jako generace Z, chtějí od svých zaměstnavatelů něco jiného. Mnohem více se starají o to, jak se firma chová a jaký zaujímá přístup. Pro porovnání u lidí starších 55 let je nízký plat stresovým faktorem pro jednu třetinu z nich, zatímco pro jejich děti se jedná o stresor jen v 20 % případů. To jsou výsledky průzkumu společnosti Ipsos pro Institut interní komunikace.

Generace Z se více zajímá o to, jak se firma chová a jaký zaujímá postoj. Stres týkající se výše mzdy přenechávají starším kolegům.

Důležitou roli hraje náplň práce

Jiné průzkumy označují za hlavní faktor při výběru zaměstnání mladými náplň práce. Pro ty, kteří si po škole hledají první zaměstnání, je velmi důležité to, zda dělají smysluplnou a užitečnou práci. Tímto stylem uvažuje dokonce 60 % respondentů. Možnost odborného a kariérního růstu hraje také důležitou roli. Mzda není ani zdaleka rozhodující, kladou ji dokonce až na páté místo.

Mladá generace může pokládat za důležité naprosto odlišné věci než jejich rodiče. Ti chtěli spíše zabezpečit rodinu a vykonávat práci, která je nenaplňovala. Jejich děti ale chtějí odcházet z práce s pocitem, že jejich práce nebyla nesmyslná, a že naopak bude k užitku. Některé z nich zajímá ve velké míře také to, zda se společnost chová odpovědně a zda mohou něčím přispět.

Možnost kariérního růstu a dělat smysluplnou a užitečnou práci. To jsou důležité faktory, které berou v potaz mladí při výběru zaměstnání.

První zaměstnání

Po škole se, stejně jako jejich předchozí generace, koukají na pracovní nabídky zaměstnavatelů. Zajímá je ale, pro koho budou pracovat. U prvního zaměstnavatele se absolventi škol bojí hned několika věcí. V první řadě mají obavy z prvního setkání, tedy z průběhu výběrového řízení. Hrůzu mají ale také z toho, jaký přístup k nim zaujmou jejich šéfové a jaké nároky na ně budou kladeny.

Absolventi škol se bojí průběhu přijímacího řízení a toho, jak se k nim jejich nadřízení budou chovat.

Změna zaměstnání? Nikoliv kvůli mzdě

Pokud se mladí rozhodnou pro změnu zaměstnavatele, výše mzdy není nejčastějším důvodem. Nejčastěji se pro jinou práci rozhodla mladší generace, kvůli již zmiňovanému přístupu zaměstnavatele k lidem, ale také kvůli nenaplňujícímu obsahu práce a nedostačující flexibilitě. Důležitý je pro ně ale také kariérní růst či touha po větší autonomii na současné pracovní pozici.

Pro změnu zaměstnavatele z důvodu výše mzdy se zcela jistě rozhoduje i mladší generace. O tom není pochyb. Je třeba ale dodat, že k tomuto kroku se uchýlilo pouze 47 % respondentů, tedy značně méně než u jejich starších kolegů.

Generace Z se pro změnu zaměstnání kvůli výši mzdy nerozhoduje tak často, jako jejich starší kolegové. Přístup zaměstnavatele je pro ni mnohem důležitější.

Potenciální zaměstnavatel a CSR

Že jste o pojmu CSR ještě nikdy neslyšeli? Spíše jen nevíte, co se pod touto zkratkou skrývá. Corporate Social Responsibility, tedy společenská odpovědnost firem, je dnes trendem. Zaměstnanci mají čím dál větší zájem pracovat pro firmu, jenž dobrovolně mísí sociální a ekologické aspekty do každodenního působení společnosti.

Společnosti, které jsou společensky odpovědné, jsou nejen lukrativní pro potenciální zaměstnance, ale také dělají dobrou věc. Uchazeči o zaměstnání často sledují také to, jaké sociální a ekologické programy firma nabízí.

CSR, nebo-li Corporate Social Responsibility, je anglické označení pro společensky odpovědné firmy.

CSR je důležité pro 75 % respondentů

A že se jedná o velký trend, naznačuje i zájem dotázaných zaměstnanců společností Ipsos. Tři čtvrtiny respondentů uvedli, že je pro ně důležité, aby se společnost chovala společensky odpovědně. Dle dosavadního vývoje chování generace Z bude s největší pravděpodobností kladen na CSR ještě větší důraz.

Na druhou stranu se toto smýšlení odráží i v chování zákazníků, kteří jsou ochotni si připlatit za výrobky, za kterými stojí společensky odpovědná společnost. Pokud je produkt šetrný k životnímu prostředí, nebo za jeho koupí stojí například příspěvek na jiný, společensky odpovědný projekt, lidé jsou ochotni zaplatit více.

Pro generaci Z je důležité, zda se firma chová společensky odpovědně. Zákazníci, na straně druhé, za produkty rádi zaplatí více.

Ochrana životního prostředí na prvním místě

A co se za pojmem CSR schovává? Pro generaci Z je důležitá především podpora ochrany životního prostředí a také férový přístup zaměstnavatele ke svým zaměstnancům. Na paty jim ale šlape vzdělávání, které by dle 42 % mladých respondentů měly firmy více podporovat.

Společnosti by ale za žádných okolností neměly připustit, aby se jejich CSR aktivity odehrávaly v určitých oblastech jen proto, že jsou důležité pro potenciální zaměstnance. Každá firma by se měla věnovat tomu, čemu nejlépe rozumí a v čem může opravdu pomoci.

A co je důležité pro vás?

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Ze života zaměstnanců