Certifikát | Vzor a druhy certifikace | VímVíc.cz

K čemu slouží certifikace a kdy se vám certifikát hodí?

14. 06. 2021

Při slovech certifikace a certifikát se většině lidí vybaví ISO certifikace, technické normy apod. Certifikace však neznamená pouze ověření technického stavu výrobku. Velkou roli hraje i v personalistice. Díky certifikátu zvýšíte své odborné znalosti, a tak i hodnotu na trhu práce. Po chvilce hledání na internetu objevíte pro certifikát vzor v několika různých provedeních a k odlišným účelům.

Co znamená pojem certifikace?

Pojem certifikace je často používán ve spojení s výrobky a jejich technickou specifikací. V těchto souvislostech znamená certifikace ověření shody vlastností nějakého produktu s jeho technickou specifikací. Certifikace je tak podmínkou k tomu, aby mohla být naprosto legálně provozována práce na živnostenský list nebo jiná dobrá práce či podnikání související s výrobou.

Certifikace však není spojena pouze s technickým stavem výrobků, vypovídá také o odbornosti lidí pracujících v různých oborech. Vhodná certifikace může lidem pomoci najít lépe placené nebo kvalifikovanější zaměstnání. Některé pozice se dokonce bez určité certifikace neobejdou (například potravinářský průkaz). Certifikát vyvěšený v provozovně služeb také ujišťuje zákazníka, že by poskytovatelem těchto služeb měla být odvedena dobrá práce. Než se rozhodnete, v čem podnikat, ujistěte se, že budete schopni potřebné certifikace pro vaše podnikání získat a neustále tak zvyšovat svou kvalifikaci.

Certifikace a technické normy

Pro podnikatele je certifikace důležitá proto, aby všechny jejich činnosti byly v souladu s veškerými pravidly a technickými specifikacemi. Tyto specifikace jsou následně kontrolovány, aby držitel certifikátu prokázal, že je oprávněn ho držet. Často je za kontrolní orgán v této oblasti považován inspektorát práce, jedná se však o omyl. 

Technické normy má v České republice na starosti Česká agentura pro standardizaci. Inspektorát práce se stará o dodržování pracovněprávních předpisů na pracovišti souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci. V minulosti byly technické normy v působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, od roku 2018 se však tvorbou a vydáváním technických norem zabývá Česká agentura pro standardizaci. Inspektorát práce se touto problematikou nikdy nezaobíral.

Certifikace ISO

Certifikace ISO je poměrně známým pojmem. Okrajově jsou ISO certifikace zmiňovány i při výuce na školách. ISO je mezinárodní organizace, která se zabývá tvorbou norem. Certifikace ISO obsahuje desítky norem, z nichž nejznámější je ISO 9001 orientovaná na systém řízení kvality. Účelem tohoto systému je plošně zabezpečit stejnou kvalitu výroby. Cílem je zajistit zákazníkům produkci kvalitních výrobků a zdokonalení procesů v organizaci, které následně vede k její vyšší výkonnosti.

K čemu slouží certifikát?

Certifikát lze označit za dokument (v papírové nebo elektronické formě), který má prokázat nějakou skutečnost, vlastnictví či odbornou způsobilost. Obvykle prokazuje splnění určitých kritérií (například pro výkon práce na živnostenský list), absolvování kurzu (masérské kurzy, modeláž nehtů, němčina nebo angličtina atd.), vlastnictví nějaké věci či identitu pro přístup k určitým datům.

Co je kvalifikovaný certifikát?

Setkat se můžete i s pojmem kvalifikovaný certifikát. Jedná se o nástroj pro komunikaci občanů s orgány veřejné moci. Pomocí kvalifikovaného certifikátu je možné vytvořit elektronický podpis. Kvalifikovaný certifikát umožňuje jeho držiteli elektronickou komunikaci s orgány státní správy (podání daňového přiznání, eRecept, podání žádostí o dotace atd.) a podepisování dokumentů elektronicky. Kvalifikovaný certifikát je tak velmi specifický pojem, který by neměl být zaměňován s certifikáty odbornosti.

Certifikace v personalistice

Certifikace hraje v personalistice velkou roli. Je důležitá pro ty, kterých se týká práce na živnostenský list, pro zaměstnance a obecně pro všechny, kdo se chtějí vzdělávat v oboru a rozšiřovat si své pracovní obzory. Pokud se vás týká výroba a prodej produktů, certifikaci se nevyhnete. V podstatě se v personalistice rozlišují dva druhy certifikátů. Ty, které jsou nutné pro výkon činnosti a certifikáty, kterými si zvýšíte svou kvalifikaci a hodnotu na trhu práce.

Certifikovaný kurz

Certifikovaný kurz je ideální příležitost, jak zlepšit svou kvalifikaci a dostat se tak k zajímavějším pracovním příležitostem. Zaměstnanci mohou díky kurzům dosáhnout vyšší pozice nebo zajímavějšího platového ohodnocení. Po drobné podnikatele je certifikovaný kurz příležitostí, jak dokázat svým klientům, že se neustále vzdělávají ve svém oboru a snaží se o poskytování kvalitních služeb. Proto až se rozhodnete, v čem podnikat, podívejte se i na možnosti zvýšení kvalifikace formou kurzů. V některých případech je certifikát potřeba k prokázání, že může daná osoba práci vůbec vykonávat (například doklady typu potravinářský průkaz.

Absolvování množství certifikovaných kurzů je typické pro poskytování masérských, kadeřnických nebo kosmetických služeb. Certifikáty vystavené v prostorách provozoven v klientech často evokují pocit, že bude vlastníkem certifikátu odvedena dobrá práce. Certifikovaný kurz je však také záležitostí oborů, jako je zdravotnictví nebo marketing. Vzdělávat se a zvýšit svou kvalifikaci díky kurzu, může v podstatě každý. Před tím, než si nějaký certifikovaný kurz zaplatíte, se ale ujistěte, že se jedná o seriózní nabídku. Kurzy je buď nutné absolvovat osobně nebo jsou poskytovány online (např. www.onlinejazyky.cz).

Certifikovaný kurz online

S ohledem na pohodlí a časové vytížení zájemců o kurz jsou nabízeny i kurzy online. Získání certifikátu online bohužel není možné úplně pro každého, u některých oborů vyžadují specifika kurzu osobní přítomnost. Zdravotnický kurz lze například online zrealizovat jen velmi těžko, vzhledem k tomu, že obsahuje praktickou část. Záleží tedy na vašem rozhodnutí, v čem podnikat, a jakému oboru se budete věnovat.

Nejčastěji jsou online poskytovány jazykové kurzy (například angličtina na cesty, obchodní angličtina, základy němčiny atd.). Podobné kurzy lze najít třeba na www.onlinejazyky.cz, nabídka je v této oblasti poměrně široká. Typicky jsou také nabízeny online kurzy na copywriting nebo online marketing. Výhodou takových kurzů bývá, že je můžete absolvovat kdykoliv ve svém volném čase. Kurz lze rozpracovat a vrátit se k němu po práci nebo o víkendu.

Online certifikovaný kurz je možné za poplatek objednat u specializované agentury. Využít lze i online kurzy na LinkedIn nebo Google Digital Garage. Ty jsou obvykle z části poskytované zdarma. Na LinkedIn je vyžadován poplatek po uplynutí určitého období, Google Digital Garage zpoplatňuje přístup ke konkrétním kurzům. Kurzy probíhají formou sledování videí a následných testů, které ověřují znalosti a pozornost při studiu. Pozor, ne všechny kurzy na těchto platformách jsou certifikované.

Certifikát – vzor ke stažení najdete na internetu

Každý certifikát by měl obsahovat určité informace, aby byl relevantní. Nejlepším způsobem, jak ho vystavit správně, je najít si pro certifikát vzor ke stažení. Na certifikátu by mělo být uvedeno, co prokazuje (dovednost, vlastnictví atd.), kdo ho vydal, komu byl vystaven a jeho platnost (může být i neomezená). Na některých certifikátech lze najít identifikační znaky, které dokazují pravost certifikátu (identifikační číslo apod.), případně další doplňkové informace o jeho držiteli. Tohle vše by měl obsahovat i certifikát vzor, který si najdete, případně stáhnete z nějakého webu. 

Správnou formu certifikátu by měl znát především ten, kdo jej vystavuje. Pokud se nejedná například o potravinářský průkaz nebo jiný doklad, kde je forma pevně předepsaná, je možné vzhled certifikátu graficky upravovat. Certifikát z jazykového kurzu typu angličtina na cesty nebo jiného kurzu na www.onlinejazyky.cz bude vypadat úplně jinak než certifikát o technické nezávadnosti výrobků.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře