Propuštění zaměstnance: U nás drahá záležitost, říká studie | VímVíc.cz

Propuštění zaměstnance: U nás drahá záležitost, říká studie

29. 10. 2018

Společnost Deloitte vydala novou studii Deloitte International Dismissal Survey porovnávající situaci mezi zaměstnavateli ze 46 zemí. Jaké jsou hlavní závěry týkající se České republiky a v čem se lišíme od ostatních zemí?

Propuštění zaměstnance: U nás drahá záležitost, říká studie

Hlavní zjištění studie

Deloitte Touche Tohmatsu Limited, kterou znají mnozí obvykle jen pod názvem Deloitte, je jednou z tzv. Velké čtyřky auditorských firem. Velká čtyřka pravidelně vydává aktuální studie na aktuální témata po celém světe.studie Tentokrát se studie Deloitte International Dismissal Survey věnovala zajímavé oblasti. Porovnávala situaci mezi zaměstnavateli ve 46 zemích.

V aktuální studii se objevily země Evropy, Jižní Ameriky, ale také jihovýchodní Asie. Hlavním zjištěním, alespoň pro Českou republiku, bylo, že jsou právě čeští zaměstnanci chráněni proti propuštění v nadstandardním měřítku. Nejen jejich ochrana, ale také náklady na propuštění zaměstnance nedělají z vyhazovu společnostem jednoduchou záležitost. Alespoň co se zkoumaných zemí týče.

Hlavním zjištěním studie je, že čeští zaměstnanci jsou extrémně chráněni proti propuštění a jejich vyhazov může být drahý.

Jak se propuštění může prodražit

Zmíněnými vysokými náklady na propuštění jsou myšleny především výdaje na odstupné či odškodné. Do studie nicméně nebyly zahrnuty kalkulace případů, ve kterých zaměstnavatel propustí člověka bez zákonného důvodu. Současně je takové vyhození zaměstnance neplatné, pokud se tedy sám zaměstnanec rozhodne pro napadnutí žaloby u soudu a následně uspěje. Tyto případy totiž značně navyšují náklady společnosti.

Česká republika se ve studii umístila na čtrnáctém místě z celkového počtu 46 sledovaných zemí. Stupínky vítězů díky nejvyšším nákladům na propuštění zaměstnance obsadila Itálie, která se umístila první, za ní Belgie a poté Švédsko. Čtvrtá byla Brazílie, následovaná Thajskem a Francií. Sedmé Portugalsko a na osmém místě se umístili naši slovenští sousedé. Vyšší náklady na propuštění zaměstnance mají už jen Lucembursko, Španělsko, Rusko, Chorvatsko a Dánsko.

Česká republika se umístila při porovnávání nejvyšších nákladů na propuštění zaměstnance na čtrnáctém místě.

Náklady na českého zaměstnance

Čech si vydělá za rok zhruba tři čtvrtě milionu korun. Náklady na jeho propuštění, respektive náklady, které se pojí s výpovědí z organizačních důvodů, činí cca 400 tisíc korun. Pro jednodušší porovnání uveďme ceny v eurech. Náklady na propuštění českého zaměstnance tedy činí zhruba 16 tisíc eur. Vítěz studie, Itálie, má náklady více než trojnásobné.

Pokud italský zaměstnavatel propustí svého zaměstnance ze stejného důvodu, náklady činí více než 53 tisíc eur, tedy více než 1,35 milionu korun. A to v „nejlepším“ případě. Pokud totiž propustí zaměstnance bezdůvodně, budou jeho náklady související s výpovědí dvojnásobné.

Částky, které jsou spojeny s výpovědí z organizačních důvodů, donutí českého zaměstnavatele zaplatit přibližně 400 tisíc korun.

Češi vs. Italové

Jestliže náklady spojené s výpovědí českého zaměstnance z organizačních důvodů tvoří 400 tisíc korun (při ročním platu zhruba 750 tisíc), náklady na zaměstnance s dvojnásobnou mzdou rostou lineárně. Italové ale propuštění seniornějšího zaměstnance „trestají“ znatelněji, náklady jsou totiž ještě vyšší.

Česko tedy dle studie neklade takový důraz na senioritu, jako některé ostatní země zapojené do studie. V jiných státech totiž zaměstnavatel, jenž se rozhodne propustit zaměstnance, který ve firmě pracuje již mnoho let, vytvořil si zde dobré zázemí a s velkou pravděpodobností využívá široké škály firemních benefitů, zaplatí mnohem vyšší částky.

Důraz na senioritu je v České republice mnohem menší v porovnání se zeměmi hodnocenými ve studii Deloitte International Dismissal Survey.

Propuštění kdykoliv? Ne v ČR!

Ve většině klasifikovaných zemí, konkrétněji ve více než 75 procentech, došli autoři studie ke zjištění, že zaměstnavatel může své zaměstnance propustit kdykoliv. Jen v několika málo zemích firma nemůže propustit své zaměstnance jinak než z důvodu, který je výslovně uveden v zákoně.

Do skupiny s přísnějšími zákony spadá Nizozemsko, Lotyšsko, Slovinsko, Chorvatsko a také Česká republika. Jednoduše tedy český zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru bezdůvodně, příčiny musí být výslovně uvedeny v zákoníku práce.

Česká republika patří mezi země s přísnějšími zákony a důvod výpovědi musí být uveden v zákoníku práce.

Maximální výše odstupného

Zaměstnanci z Nizozemska a Velké Británie již od počátku ví, jakou maximální částku mohou na odstupném při výpovědi z organizačních důvodů obdržet. Tyto země totiž stanovily maximální výše těchto nákladů. Naopak čeští zaměstnanci a zaměstnanci z ostatních zemí mohou být překvapeni, neboť odstupné je navýšeno nad zákonné minimum libovolně. Záleží pouze na zaměstnavateli, případně na dohodě, kterou se zaměstnancem uzavřel.

Země jako Nizozemí a Velká Británie mají na rozdíl od Česka a většiny dalších zemí stanovenou maximální výši odstupného.

Dlouholeté působení zaměstnance

Jak již bylo zmíněno, ve většině zemích hraje důležitou roli z hlediska výše nákladů na propuštění zaměstnance délka jeho působení ve společnosti. Seniorita pak odráží cenu, jakou bude zaměstnavatel muset zaplatit. Ze studie je ale patrné, že více než 60 % zemí, které se studie zúčastnily, mají stanovenou maximální výši odstupného nebo maximální délku výpovědní doby. Případně kombinaci obojího.

Seniorita v mnoha zemích hraje důležitější roli, než si umíme představit. Může se ještě dále dělit a rozdělení má vliv i na délku výpovědní doby. Belgičan může mít právě díky důrazu na senioritu výpovědní lhůtu delší, než jeden rok. V Čechách je ale situace odlišná. Pokud je osoba zaměstnancem firmy již více než 3 roky, rozdíly v nákladech neplynou z délky jeho působení ve společnosti, ale z výše mzdy.

V České republice se po třech letech působení ve firmě nehledí příliš na senioritu, jako spíše na výši mzdy.

Některé principy znají všechny země

Existují věci, které jsou známy téměř ve všech zemích jednotně. Skoro všechny státy mají v legislativě zanesený koncept výpovědi z vážných důvodů. Je také běžné chránit určitý typ zaměstnanců. Těmi mohou být těhotné ženy, lidé potřebující studijní volno nebo vykonávající veřejné funkce.

Výpověď z vážných důvodů a ochrana určitého typu zaměstnanců je známa téměř všem zaměstnavatelům.

Domoci se spravedlnosti

Studie Deloitte také zmiňuje, že v České republice, stejně jako ve většině zemí, se může zaměstnanec při obdržení nezákonné výpovědi domoci pokračování pracovního poměru. V jiných zemích jsou na tom zaměstnanci hůř, mohou totiž při neplatném propuštění získat nárok pouze na peněžité odškodnění. Takovými zeměmi jsou v Evropě například Belgie, Maďarsko, Lucembursko, Finsko a Dánsko.

Ukončili jste pracovní poměr a hledáte novou práci? Vyberte si z rozmanité palety pracovních nabídek.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Personalistika a HR