Práce na dočasné přidělení: Co znamená a jaké jsou vaše povinnosti? | VímVíc.cz

Práce na dočasné přidělení: Co znamená a jaké jsou vaše povinnosti?

08. 03. 2017

Práce na dočasné přidělení je velmi specifická a flexibilní forma zaměstnávání. Zrovna vás zaměstnavatel „nepotřebuje“, ale nechce vás vyhodit? Může vás „půjčit“ jiné firmě.

článek 3

Co to vlastně znamená?

Práce na dočasné přidělení funguje poměrně jasně. Je to velmi specifická forma zaměstnávání, kterou již poznalo mnoho zaměstnanců pracujících například při práci na sezónních pracích, kdy si svoje odpracujete během sezóny, ale poté už nemáte takzvaně do čeho píchnout. Jestliže takto pracujete pod určitou firmu, je zde možnost, že vás tato firma v období vaší nevyužitelnosti, „půjčí“ spřátelené firmě. V podstatě tak půjdete na určitou dobu, po kterou byste ve své firmě neměli co na práci, do firmy jiné.

Zaměstnanec může být „vypůjčen“ až pokud jeho pracovní poměr v současné firmě trvá déle, než půl roku.

Zaměstnavatel má na základě povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí možnost, přidělit vás, v době, kdy jste nevyužitý, jiné spřátelené firmě na určitou dobu.

Zní to trochu jako science fiction. Zrovna jste v práci poměrně nevytížení a zaměstnavatel vám sdělí, že byste šel na chvilku pracovat do jiné firmy. A poté, že se zase vrátíte. Má na to vlastně vůbec právo?

Práce na dočasné přidělení na základně povolení

Dočasně přidělovat svoje zaměstnance do různých firem ale samozřejmě nejde jen tak. Pokud jste ve firmě zrovna nevyužití a zaměstnavatel vás chce „půjčit“ spřátelené firmě, může tak udělat pouze agentura, která zprostředkuje zaměstnání na základě povolení k tomuto úkonu, které vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Co všechno musí nová „dočasná“ pracovní smlouva obsahovat?

Smlouva o práci na dočasné přidělení musí být odsouhlasena zaměstnavatelem i zaměstnancem. Aby se tak stalo, je třeba dohodnout se na všech náležitostech, které k pracovní smlouvě patří. Je třeba probrat nového zaměstnavatele, druh a místo výkonu práce i mzdu.

Kdo mi bude vyplácet mzdu?

Už jste se se zaměstnavatelem domluvili na všech náležitostech a teď vás zajímá, kdo vám bude proplácet mzdu? Bude to právě váš hlavní zaměstnavatel. Váš nový vám ale mzdu může kompenzovat.

Zanikne mi současná pracovní smlouva?

Možná se ptáte, co se vlastně stane s vaší současnou pracovní smlouvou, pokud podepíšete novou smlouvu o pracovním přidělení. Odpověď je jasná a to - nestane se s ní vůbec nic. V žádném případě vaše současná smlouva podepsáním smlouvy o dočasném pracovním přidělení nezaniká.

Vaše současná pracovní smlouva uzavřením nové smlouvy o dočasném přidělení nezaniká.

Váš „nový“ zaměstnavatel a pracovní podmínky

Až nastoupíte do nové práce, která vám byla dočasně přidělena, musíte dodržovat veškeré podmínky, na které jste se svým současným a hlavním zaměstnavatelem dohodli. V žádném případě vám ale nový zaměstnanec nemůže upravovat stávající smlouvu s vaším hlavním zaměstnavatelem. To znamená - nemůže vám dát z vašeho hlavního zaměstnání výpověď ani po vás nemůže chtít, abyste s ním podepsal dohodu o ukončení pracovní činnosti u vašeho stávajícího zaměstnavatele.

Můžete tuto práci na dočasné přidělení ukončit vy sami?

Pokud byste chtěli práci na dočasné přidělení ukončit, můžete tak učinit dohodou s novým zaměstnavatelem. Výpovědní lhůta bude v tomto případě 15 dní a ani vy, ani zaměstnavatel nemusí udávat důvody vašeho propuštění. Až výpověď podáte, začne běžet hned prvním dnem od doručení, což je rozdíl, oproti klasické výpovědi, kde začne výpovědní lhůta běžet až následující měsíc.

Dočasnou práci můžete ukončit s 15denní výpovědní lhůtou, a to bez udání důvodu.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo