Jaký je plat policisty nebo vojáka v ČR? | VímVíc.cz

Jaký je plat policisty nebo vojáka v ČR?

25. 09. 2019

Ekonomicky aktivní obyvatelé České republiky si letos vydělají opět o něco více než loňský rok. Průměrné mzdy a platy rostou. Aktuálně je průměrná měsíční mzda v ČR 34 105 korun. Odpovídá tomuto trendu i plat policisty nebo vojáka v ČR?

Jaký je plat policisty nebo vojáka v ČR? - policista, želízka

Povolání policisty není spojeno pouze z vysokým platem a určitou společenskou prestiží. Příslušníci Policie ČR musí před nástupem do funkce absolvovat řadu testů a opatřit si zbrojní průkaz. Policisté jsou odměňováni podle zákona č. 361/2003 Sb. O služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Pojďme se podívat, jaký je průměrný nebo nástupní plat policistů.

Armáda ČR a Policie ČR

Aktuálně je jak u Armády ČR, tak i u Policie ČR podstav. Jedním z důvodů může být fakt, že se jedná o skutečně nebezpečné povolání. Vojáci i policisté musí složit slib, kde se zavazují k tomu, že v případě potřeby jsou ochotni položit za ochranu země a jejich zájmů svůj život.

Na druhou stranu, stát se snaží ukázat, že si příslušníků bezpečnostních služeb skutečně váží. Policisté i vojáci mají nárok na výsluhové příspěvky, delší dovolenou, příspěvky na stravování a lázeňské pobyty i možnost ubytování. Pro aktivní vojáky na misi jsou speciální příplatky i po skončení mise.

Průměrný plat policisty

Příjem policisty se odvíjí od několika faktorů. Každý policista je zařazen podle platových tabulek do platové třídy. Základní tarif se tak odvíjí od dosaženého stupně vzdělání a započitatelné praxe. Tento základ může být navýšen o různé příplatky. Zvláštní příplatek je vyplácen v případě, že policista vykonává činnosti spojené s ochranou státu, při nichž může dojít k ohrožení zdraví, či dokonce života. Speciální příplatky jsou i za službu v zahraničí nebo vedení. V roce 2018 byl průměrný hrubý měsíční výdělek příslušníka Policie České republiky 40 820 korun. Ačkoliv se jedná o na první pohled poměrně vysokou částku, je třeba si uvědomit, jak náročné povolání policisté vykonávají a co vše k němu potřebují (pravidelné fyzické i teoretické testy, vzdělání v legislativě, zbrojní průkaz atd.)

Nástupní plat policisty

Jak již bylo řečeno, nástupní plat policisty se odvíjí od platových tabulek a tříd, do kterých musí být každý jedinec zařazen. Nástupní plat absolventa Policejní akademie s ukončeným vysokoškolským vzděláním je pochopitelně odlišný od platu policisty bez praxe s maturitou.

Nejnižší částka, na které může policista začínat, je v průměru 15 560 korun + 3 000 korun v podobě zvláštního příplatku. To se týká všech nastupujících policistů, kteří mají středoškolské vzdělání (s maturitou) a jsou bez praxe, nebo do tří let praxe. Náležitosti, jako je zbrojní průkaz, si však policisté musí opatřit za každých okolností. Příslušník policie má navíc nárok na bezplatnou služební výstroj a doplňky k služební výstroji.

Náborový příspěvek u Policie ČR

Policie se potýká dlouhodobě s nedostatkem pracovních sil. Uchazeče se snaží do svých řad nalákat různými způsoby, například náborovými příspěvky. Ty mohou dosahovat až 150 000 korun a nárok na něj vzniká po uplynutí zkušební doby. Náborové příspěvky jsou nejvyšší v hlavním městě a ve Středočeském kraji. Tam dosahují zmíněných 150 000 korun. V Karlovarském kraji je příspěvek stanoven na částku 110 000 korun. V dalších krajích máte nárok na částku 75 000 korun.

Nejvyšší náborové příspěvky jsou zejména tam, kde je absence pracovních sil nejvíce znatelná. V hlavním městě a Středočeském kraji chybí příslušníci dopravní nebo pořádkové policie. Náborový příspěvek měl pomoci k nalákání nových uchazečů. Bohužel, v porovnání s pracovními nabídkami u Městské policie nebo Armády ČR si Policie ČR nevede úplně nejlépe. Na obou zmíněných místech přesahuje nástupní plat částku 30 000 korun, což se s nástupním platem policisty nedá poměřovat.

Jaký je plat policisty nebo vojáka v ČR? - pořádková policie, těžkooděnci

Plat policisty v Praze versus plat policisty v Německu

Přestože je v Praze o policisty nouze, jejich plat zde dosahuje nejvyšších hodnot z celé ČR a to dlouhodobě. Podle údajů zveřejněné Policií ČR byl v roce 2018 průměrný plat policistů v Praze 42 491 korun.Celkově tedy převyšuje o zhruba 2 000 korun průměrný plat policisty v ČR.

A jak si vedeme v porovnání se sousedními zeměmi, například v Německu? I v Německu záleží na dosaženém stupni vzdělání, praxi, regionu a v jaké složce je policista umístěn. Nejnižší nástupní plat policisty v Německu se pohybuje okolo 47 000 korun. Pokud ovšem absolvujete policejní akademii a máte nějakou praxi, nástupní plat může činit až téměř 60 000 korun.

Služební poměr a služební slib u Policie ČR

Přijetí do služebního poměru u Policie ČR je podmíněno dvěma skutečnostmi. Za prvé musí služební funkcionář s příslušnou pravomocí rozhodnout o tom, zda je kandidát vhodný a musí být zapsán na příslušné místo, kde bude sloužit. Následně musí složit služební slib, který stvrdí svým podpisem. Pokud tuto část uchazeč odmítne splnit, nebo ji splní s výhradami, služební poměr nevznikne.

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

Policista při nástupu uzavírá smlouvu na dobu určitou, konkrétně tři roky. Po této době musí policista složit opět služební zkoušku, ve které jsou obsaženy fyzické i vědomostní testy. Pokud uspěje, má nárok na smlouvu na dobu neurčitou a v policejní hierarchii postupuje zase o něco výše.

Jaký je plat policisty nebo vojáka v ČR? - armáda čr, plat vojáka, voják na misi

Plat vojáka

A jak se pohybují platy u vojáků v ČR? Plat vojáka se různí, podobně jako u policisty. Každý voják začíná se základním platem, ke kterému se přidávají různé pravidelné nebo mimořádné jednorázové příplatky. Základní tarif se odvíjí podle hodnosti. K tomu se dále připočítává výkonnostní a zvláštní příplatek, příspěvek na bydlení, stabilizační příplatek a náhrady při dojíždění.

Platy se liší i podle toho, zda je voják aktuálně na misi nebo v záloze. V takových případech si vojáci vydělají částky vyšší, než voják z povolání. Pojďme se tedy podívat na konkrétní částky.

Plat vojáka z povolání

Plat vojáka z povolání se odvíjí od výše vyjmenovaných faktorů. Nejvíce tedy záleží na přidělené hodnosti. Každý začíná na nástupní hodnosti vojína, která je přidělena na dobu základního tříměsíčního výcviku ve Vyškově, který musí každý absolvovat. Jedná se o takovou zkušební dobu. V tuto chvíli je vám vyplácen základní tarif 13 350 korun. Je vám ale hrazeno ubytování i strava a neočekávají se žádné větší výdaje.

Po úspěšném absolvování výcviku je vám přidělena hodnost svobodníka a vaše platové podmínky se razantně změní. Se všemi příplatky a příspěvky se dostanete na hrubý měsíční příjem 35 350 korun.

Plat vojáka na misi

Plat vojáka na misi se v základu odvíjí od platu vojáka z povolání. Opět se odráží na hodnosti a příplatcích, na které mají nárok a v jaké výši. Během mise ale dostávají ještě zvláštní příplatky za každý den, který absolvují. Běžně se doba mise pohybuje v době okolo 6 měsíců.

Denní příplatek se pohybuje od částky 500 korun až po 5200 korun. Záleží na tom, v jaké části světa vojáci slouží a jaké jim hrozí nebezpečí. Například voják na misi v Afghánistánu dostává nejvyšší možný denní příplatek, 5200 korun. Je tomu tak, protože se nachází ve vysoce nebezpečné oblasti, a hrozí mu bezprostřední ohrožení života. V méně nebezpečných krajích je příspěvek logicky menší.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy