Policie České Republiky - kariéra, práce, volná místa | VímVíc.cz
Životní pojištění, které platí

Policie České Republiky

Policie České republiky je státní ozbrojený bezpečnostní sbor, jež působí na našem území a je podřízen Ministerstvu vnitra ČR. Práce Policie ČR je starat se o bezpečnost osob a majetku, zajišťuje ochranu úřadů, dohlíží na plynulost a bezpečnost silničního provozu, odhaluje trestné činy a přestupky, ale to z daleka není celý výčet její činnosti. Řídí se heslem „Pomáhat a chránit“ a tak vytvořili nadační projekt „Pomáháme druhým“, který například podporuje mužské zdraví nebo se snaží získat dárce kostní dřeně.

Hodnocení Policie České Republiky

Přidat hodnocení
před 4 roky
2.0
Současný zaměstnanec - Anonymní
Pracuji ve společnosti Policie České Republiky na plný úvazek.
Pozitiva firmy:

Kolektiv

Negativa firmy:

před 5 roky
3.0

Kariérní příležitosti

Benefity

Rovnováha práce - osobní život

Vedení společnosti

Kultura a hodnoty

Současný zaměstnanec - Řadový policista - Praha
Pracuji ve společnosti Policie České Republiky na plný úvazek více než 10 let.
Nedoporučuje
Negativní perspektiva firmy
Pozitiva firmy:

Sociální jistota, pracovní doba

Negativa firmy:

Platové ohodnocení, bebefity

Doporučení pro management firmy:

Soustředit se na kvalitně odvedenou práci nikoliv čárkový systém, lépe se starat a finančně ohodnocovat všechny své zaměstnance a ne jen nově příchozí.

před 5 roky
3.0
Současný zaměstnanec - Anonymní
Pracuji ve společnosti Policie České Republiky na plný úvazek.
Pozitiva firmy:

Fyzická a taktická příprava

Negativa firmy:

Finanční ohodnocení, fluktuace lidí

před 5 roky
3.0

Kariérní příležitosti

Benefity

Rovnováha práce - osobní život

Vedení společnosti

Kultura a hodnoty

Současný zaměstnanec - Pprap. - liberecký kraj
Pracuji ve společnosti Policie České Republiky na plný úvazek více než 10 let.
Nedoporučuje
Neutrální perspektiva firmy
Pozitiva firmy:

- jistota stálého platu - pro některé lidi dobré postavení ve společnosti - po odsloužených letech renta

Negativa firmy:

- nepříliš dobré postavení ve společnosti - přístup k podřízeným (liší se lokalitou) - z počátku mizerné platové podmínky - bezpečnost - práce kdykoliv (noční, víkendy, svátky) - pokud chcete práci dělat dobře, najednou zjistíte, že děláte i ve volnu - zdraví vás lidi, které si opravdu ani vidět nepřejete

Doporučení pro management firmy:

Být lidštější k podřízeným, protože to opravdu není někdy lehké a nebazírovat na blbostech.

Informace poskytnuté v hodnocení zaměstnavatelů jsou poskytnuté anonymně.
Portál VimVic.cz za tato hodnocení nezodpovídá.

Všechna hodnocení (51)

Hlavní oblast působení

Pod Policii ČR také spadají útvary s celostátní působností, kterými jsou například Kriminalistický ústav Praha, Letecká služba, Pyrotechnická služba a mnoho dalších. Ve 14ti krajích jsou zřízena policejní ředitelství, která dále spravují přidělené okresy a každé krajské ředitelství pak nabízí budovat kariéru v různých službách či odděleních. V hlavním městě, v Praze, jsou zřízena hned čtyři obvodní ředitelství, která se člení na deset dalších obvodů. Nové kolegy hledají i do ostatních měst - Policie ČR Zlín, Policie ČR Brno, Policie ČR Svitavy a mnoho dalších, kde můžete získat zajímavé volné místo, a začnete pomáháte druhým.

Jak získat práci u Policie ČR

Policisté jsou přijímáni do služebního poměru a musí splňovat dané podmínky, jako je například občanství ČR, věk nad 18 let, nebýt členem politické strany či hnutí, bezúhonnost, střední a vyšší vzdělání aj. V České republice existují také školy, které slouží k odborné přípravě budoucích policistů. Zájemci o budování kariéry u Policie ČR se mohou hlásit na střední policejní školy, vyšší odborné policejní školy a i na Policejní akademii ČR, která má statut státní vysoké školy

Muzeum Policie ČR

Pro milovníky historie otevřeli Muzeum Policie ČR v Praze, kde můžete najít vývoj policie, kriminalistiky nebo cizinecké policie. Děti se tu mohou pomocí her seznámit s pravidly silničního provozu nebo se zúčastnit různých přednášek a seminářů zaměřené jak na představení činnosti Policie ČR, tak se i dozví něco o kriminalitě páchanou mládeží. Muzeum Policie České republiky se nachází na adrese Ke Karlovu 1, Praha 2, nedaleko výstupní stanice metra I.P. Pavlova.

Historie

Vznik bezpečnostní služby v České republice souvisel se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Předchůdcem pracovníka policie byli četníci, kteří zastupovali bezpečnostní a ochrannou složku. Během 20. let začaly nabízet volná místa ve vznikajících policejních úřadech, které svou činnost zkoordinovali až v době nacismu a fašismu kvůli zvýšení bezpečí pro občany. Po válce se stal bezpečnostním sborem tzv. Sbor národní bezpečnosti, který ve 40. letech tvořil složky Veřejné bezpečnosti (VB) a Státní bezpečnosti (Stb). Po roce 1989, kdy se zhroutil komunistický režim, se Sbor národní bezpečnosti transformoval na Policii ČSFR a po rozdělení Československa vznikla v roce 1993 Policie ČR.

Kariéra u Policie ČR

Práce u Policie ČR je celoživotním posláním, proto by se policistou měl stát ten, kdo chce druhým pomáhat a chránit je. Zájemci podstupují v průběhu přijímacího řízení testy tělesné zdatnosti, zdravotní a osobnostní způsobilosti. Volná místa Policie ČR nabízí neustále po celém území ČR a po přijetí na zaměstnance čekají různé benefity, jako jsou příspěvky na penzijní pojištění, na stravování nebo nabízejí možnost ubytování, příspěvky na rekreační pobyty či kulturní akce. U svých zaměstnanců podporují vzdělávání a díky studijnímu volnu s nárokem na služební příjem, je možné u Policie ČR kariérně růst.

Je tohle Vaše firma?
Sídlo firmy:

Strojnická 27, 170 89 Praha 7

Velikost firmy:

Neuvedeno

IČ:

00007064

Založení / Zapsání do OR*:

1. 1. 2014

Právní forma:

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky