Jak nejlépe na odměňování a hodnocení zaměstnanců? | VímVíc.cz

Jak nejlépe na odměňování a hodnocení zaměstnanců?

09. 12. 2019

Úspěch organizace závisí na jejích zaměstnancích. Nejlepší zaměstnance je obtížné najít a ještě těžší, si je udržet. Společnosti se proto předhání v tom, kdo najde lákavější a udržitelnější způsob odměňování zaměstnanců, aby odváděli dobrou práci.

odměňování a hodnocení zaměstnanců

Pokud nejsou pracovníci řádně motivováni, dají výpověď ze strany zaměstnance a přesunou se ke konkurenci. To je nežádoucí, protože když přicházíte o talenty, přicházíte o zisk. Dobrá komplexní politika odměňování zaměstnanců vám pomůže omezit fluktuaci zaměstnanců na zvládnutelnou úroveň.

V zájmu zajištění loajality zaměstnanců si pro ně firmy připravují různé odměny. Buď jde o finanční bonusy a jiné hmotné odměny nebo o nehmotné benefity. Nejlepší je kombinace obou forem odměn. Hlavním předpokladem pro efektivní motivaci zaměstnanců je skutečně pozorovat jejich práci a všímat si jejich zásluh. Ideální supervisor či manager dokáže pro svůj tým vymyslet takový systém odměn, který lidi skutečně pohltí, předložit své nápady managementu ke schválení a následně je zrealizovat.

Pojďte se s námi podívat na ty nejefektivnější, léty prověřené metody, ale i na žhavé novinky na poli odměn!

Hodnocení zaměstnanců

Jak už jsme řekli, abyste mohli efektivně odměňovat své zaměstnance, musíte je umět i hodnotit. Základem tohoto hodnocení je pravidelné a průběžné podávání zpětné vazby. Chvalte hned, když se zaměstnanci něco daří a naopak pokud dělá chyby, včas zasáhněte. Čekat na nějaké hodnocení, které se koná jednou za tři měsíce, či v horším případě jednou za půlrok, by vás mohlo stát peníze.

Namísto snahy poskytnout každému zaměstnanci ve společnosti jedno individuální hodnocení za určitý časový úsek, které se bude zakládat na standardizované stupnici či bodovém ohodnocení, zkuste následující:

Ke každé zaměstnanecké pozici vyberte 3 - 5 klíčových kompetencí, které jsou pro ni nezbytné. Může se jednat o dovednosti, vzorce chování nebo naplňování cílů, ale ne o vlastnosti. Například marketingový tým může definovat kvalita psaní, rychlost dodání, schopnost spolupráce s ostatními odděleními a kvalita týmové práce.

Pro každý z těchto aspektů si stanovte hodnotící stupnici. Často se používá bodování 1–5, ale my doporučujeme spíše 1–4, protože u pětistupňové stupnice je snadné se ustálit na čísle 3, které není tolik vypovídající. Když máte v hodnocení jasno, ujistěte se, že ho budete zakládat na relevantních datech.

Na základě tohoto systému můžete průběžně vyhodnocovat pracovní výkon zaměstnanců a to, jestli se díky vaší zpětné vazbě a jejich úsilí časem zlepšuje. Jako motivaci i jako odměnu jim poté můžete nabídnout různé nadstandardní výhody. Pojďme se podívat na ty nejoblíbenější.

Odměňování zaměstnanců penězi

Proč chodíme do práce? Možná že si to nepřiznáme, ale pro většinu lidí jsou důvodem právě peníze. Platové třídy a zaručená mzda jsou jen základ. Proto jsou peníze jeden z nejlepších nástrojů na ovlivnění výkonu zaměstnanců, který má management k dispozici. Těchto pět druhů odměn je dlouhodobě nejpopulárnějších.

1. Odměna za výkon

Jedná se o jednorázový peněžitý bonus založený na hodnocení zaměstnanců za poslední vyhodnocené období. Tato odměna je primárně používána u pětiúrovňového ratingového systému. Zaměstnanci, kteří naplňují cíle, jsou za své úsilí řádně odměněni.

2. Odměna za služby

Odměna za služby je také jednorázový peněžní bonus založený na nadprůměrném pracovním nasazení. Nezakládá se na dlouhodobém výkonu; spíše se uděluje za úspěšně dokončený projekt nebo aktivitu, která výrazně přispěla k blahu společnosti.

3. Zvýšení mezd nebo platů

Mnoho organizací motivuje své nejvýkonnější zaměstnance zvyšováním platů např. každý rok. To je druh odměny, která se promítá do fixních nákladů organizace. Proto zvyšujte platy jen za předpokladu, že to umožňuje ziskovost společnosti!

4. Soutěž

Některé firmy nebo jejich oddělení vyhlašují soutěže s cenami v podobě finančních bonusů. Tyto programy se používají především v obchodu. Jde také například o cenu zaměstnance měsíce nebo roku. Ten, kdo měl v daném období největší prodeje, získá peníze navíc.

5. Provize

Co může člověka motivovat víc než podíl na zisku firmy? Pokud zaručíte svým zaměstnancům určitý procentuální nebo fixní bonus za každé sjednané pojištění nebo prodanou nemovitost, můžete si být jisti, že se budou snažit víc.

Motivace zaměstnanců jinak

Nepeněžní odměny jsou rozmanitější a individuálnější než peněžní odměny a nabízejí dvě hlavní výhody oproti peněžním odměnám: pomáhají uspokojit touhu zaměstnance po uznání a růstu; a jsou relativně levné, takže díky nim ušetříte peníze.

Nepeněžní odměny mohou mít mnoho podob včetně věcí, aktivit, pochval a dalších. Pro maximální efektivitu je vždy důležité udržovat proces odměňování na prvním místě. Výše odměny by měla být adekvátní vzhledem k přispění zaměstnance a zdrojům, které má firma k dispozici.

1. Věcné odměny

Nemluvíme o zaměstnaneckých slevách, Multisport kartě nebo čerstvém ovoci v kuchyňce. Tyhle plošné benefity jsou pro zaměstnance sice důležité, ale my se soustředíme na odměny za individuální zásluhy. Věcné odměny mohou fungovat formou soutěže nebo jako pochvala za jednotlivý pracovní výkon.

Jde například o situaci, kdy přijde supervisorka ke své zaměstnankyni v obchodu s kosmetikou a řekne: „Byl za mnou zákazník a říkal, jak moc byl spokojen s vašimi službami. Rozhodla jsem se tedy, že vám za odměnu dám tenhle náš parfém, o které vím, že se vám líbí.“ Je to o poznání osobnější než jen finanční bonus.

Další možností je získat věci od jiných firem. Kdo by neměl radost například z lístků do kina nebo z elektroniky? Pokud nakoupíte ve velkém, určitě dostanete slevu, nebo se dokonce domluvíte na sponzorství. Vyjde vás to levněji a vyvolá to možná větší radost než prémie.

Tip: Odměňte své zaměstnance novým mobilním telefonem nebo notebookem. Na e-shopu Mironet.cz najdete široký výběr zboží. Nízkou cenu vám zajistí Mironet slevové kupóny.

2. Volno za odměnu

Tato možnost se zatím využívá především v zahraničí, kde je běžnou praxí, že nadřízení mají stanovený počet hodin, které mohou svým zaměstnancům za odměnu přidělit. Jde samozřejmě o volno, které má zaměstnanec proplacené. A pozor, nepleťte si to s prací z domova, tohle je skutečně čas jen pro ně.

3. Uznání

Zaměstnanec měsíce na nástěnce? Možná vám to připadá jako obraz z amerického filmu, ale tato odměna už se čím dál častěji vyskytuje i v českých firmách. Nic vás to nestojí a věřte, že každý miluje uznání. Pokud si z vyhlášení uděláte malý rituál, může to zároveň stmelit kolektiv.

Odměňování musí být férové a transparentní

Ať už si vyberete jakýkoliv způsob odměňování zaměstnanců, hlavně dbejte na transparentnost. Každý zaměstnanec musí vědět, co může získat a jak a hlavně všichni musí mít stejnou šanci. Zapomeňte na přidělování odměn v závislosti na osobních sympatiích, s takovou byste u zaměstnanců brzy ztratili autoritu. Tak co, jaké odměny nabídnete lidem vy, aby nehledali pracovní nabídky jinde?

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Personalistika a HR