Výpověď pro nadbytečnost? Opravdu nebo jen naoko | VímVíc.cz

Výpověď pro nadbytečnost? Opravdu nebo jen naoko

04. 10. 2018

Výpověď pro nadbytečnost patří mezi nejčastější příčiny, které zaměstnavatelé uvádí jako důvod pro propuštění zaměstnance. Existuje mnoho situací, v nichž už nemá zaměstnavatel pro pracovníka dostatečné využití. Pak se jedná o zcela legitimní vysvětlení. Občas je ale výpověď pro nadbytečnost jen naoko a zneužívá se jako záminka. Jak tedy postupovat, pokud neuzavřete výpověď dohodou?

Výpověď pro nadbytečnost

Důvody pro výpověď

Zákoník práce výpověď a náležitosti s ní spojené definuje jinak pro zaměstnance a jinak pro zaměstnavatele. Zaměstnanec má v tomto ohledu výrazně větší volnost a z práce může odejít, kdykoli se sám rozhodne. Podle zákona ani nemusí uvádět důvod svého rozhodnutí. Jediné s čím musí počítat, jsou důsledky, které s sebou podání výpovědi nese. Zvláště v případech, kdy s jeho odchodem šéf nesouhlasí a nedohodnou se na podmínkách.

Když propouští zaměstnavatel svého pracovníka, musí vždy písemnou formou uvést, jaký k tomu má důvod. Navíc může pracovní poměr ukončit jen z důvodů, které jsou stanoveny zákonem. Jednou z variant je výpověď pro nadbytečnost. V praxi se pak jedná o situace, kdy se změní úkoly pro danou pozici, technické vybavení, je potřeba propustit zaměstnance kvůli zvýšení efektivity práce nebo proběhly další organizační změny.

Zákon v tomto ohledu poskytuje poměrně široké interpretační pole. Zaměstnavatel tak může dát výpověď pro nadbytečnost jen naoko a skutečnou příčinu schovat za potřebu omezit počet svých pracovníků s ohledem na využitelnost jejich profese nebo kvalifikace. V takovém případě se jedná o neplatnou výpověď a za určitých podmínek je možné získat odškodnění.

Zákoník práce definuje podmínky, za kterých může zaměstnavatel zaměstnance propustit pro nadbytečnost, ale může jít i o falešnou záminku.

Výpovědní lhůta a odstupné

V případě, že jste propuštěni pro nadbytečnost, musí vás firma zaměstnávat ještě minimálně dva měsíce. Podmínky ale záleží na tom, co je uvedeno v pracovní smlouvě. Proto si ji při podpisu vždy pozorně pročtěte, ať vás pak při výpovědi něco nepříjemně nepřekvapí. Takzvaná výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po datu, kdy jste dostali výpověď.

Lidé propuštění pro nadbytečnost mají nárok na odstupné. Kolik peněz dostanete, závisí na tom, jak dlouho jste byli u dané firmy zaměstnaní. V případě, že to byl méně než jeden rok, máte nárok na odstupné ve výši jednoho platu. Do dvou let pracovního poměru dostanete dva platy a do tří let tři.

Lidé propuštění pro nadbytečnost mají obvykle minimálně dvouměsíční výpovědní lhůtu a nárok na odstupné podle délky pracovního poměru.

Nadbyteční jen naoko

Výpověď pro nadbytečnost je nejčastějším důvodem, který zaměstnavatelé při propouštění uvádějí. Velmi často je to ale jen příhodná výmluva, jak zaměstnance bez problémů zbavit pracovní pozice. Nejčastějším způsobem jsou personální a strukturální změny ve firmě, které jsou jen naoko, ale které umožní naplnit podmínky stanovené zákonem.

Pokud zaměstnavatel pracovníka propustí pro nadbytečnost a zároveň na jeho pozici přijme někoho jiného, jedná se za určitých podmínek o neplatnou výpověď. Podle zákona nesmí šéf přijmout na výkon stejné práce nikoho pouze během dvou měsíců od data, kdy skončila výpovědní lhůta propuštěného zaměstnance. V případě, že tato doba uplyne, zaměstnanec ztrácí šanci se bránit a žádat o odstupné.

I v případě, že zaměstnavatel reorganizaci jen předstíral, získat odškodné je poměrně komplikovaný proces. Žalující strana musí prokázat, že výpověď pro nadbytečnost dostala jen naoko a soud mu musí dát za pravdu. Na podání žaloby má navíc zaměstnanec čas jen dva měsíce od doby, kdy vešlo ukončení pracovního poměru v platnost.

Nadbytečnost je pro zaměstnavatele často únikovou cestou, kterou se snaží zaměstnance zbavit. Za určitých podmínek je možné získat odstupné.

Jak se bránit

Boj s nadřízenými, kteří podnikli všechny možné kroky k tomu, aby vás mohli propustit pod fiktivní záminkou, je velmi těžký. Jestli jste se v takové situaci ocitli, zaměřte se na to, zda odůvodnění vyhazovu splňuje všechny zákonem stanovené náležitosti. Není jich totiž málo, a pokud některá z formalit chybí, je možné zaměstnavatele zažalovat za neplatnou výpověď a získat odstupné.

V první řadě musíte dostat výpověď i s odůvodněním písemně a do vlastních rukou. V odůvodnění musí být jasně specifikováno, proč jste byli propuštěni. Než dostanete toto vyjádření, musí dojít k oficiálnímu rozhodnutí o reorganizaci ze strany vedení. Tedy, že je potřeba změnit pracovní úkoly, technické vybavení nebo snížit stav zaměstnanců kvůli efektivitě či organizaci práce.

V odůvodnění musí být jasně specifikováno, proč jste byli propuštěni.

Restrukturalizace firmy a další organizační změny musí být skutečné a nadbytečnost pracovníka z nich musí přímo a logicky vyplývat. Jinými slovy by mělo být patrné, že příčina vyhazovu je jasným důsledkem nutných změn ve firmě. V opačném případě se jedná o neplatnou výpověď a je možné se obrátit na soud, aniž by bylo nutné dokazovat, že restrukturalizace společnosti proběhla jen za cílem zbavit se zaměstnanců.

V praxi je totiž obrana proti neoprávněnému propuštění poměrně komplikovaná. Čím víc je propuštěná osoba na vyšší pozici nebo patří mezi vedoucí pracovníky, tím těžší je neoprávněnost vyhazovu prokázat. Obecně platí, že běžný řadový zaměstnanec je chráněný více než jeho nadřízení. Existují případy, kdy soudy zamítly žalobu kvůli možným neshodám ve vedení firmy. Podle nich je schopnost bezproblémového a efektivního vedení firmy nadřazená možným sporům.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo