Superhrubá mzda 2018 | VímVíc.cz

Superhrubá mzda 2018

07. 03. 2018

V České republice je daň z příjmu důležitá proto, že se z ní počítá daň z příjmů fyzických osob. Co je to superhrubá mzda a jak se vypočítá?

Superhrubá mzda 2018

Co je to superhrubá mzda?

Potom, co se na pracovním pohovoru shodnete na podmínkách práce, vyjednáváte takzvanou hrubou mzdu. Pokud ovšem chcete vědět, kolik peněz vám přijde přímo na bankovní účet, je třeba hlídat a ptát se na čistou mzdu. Co je to ale mzda superhrubá? V podstatě se jedná o částku, ze které se následně vychází při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob. Superhrubá mzda není v zákoně nijak označována, jedná se vlastně o název výpočtu daně ze mzdy.

Superhrubá mzda označuje název výpočtu daně ze mzdy.

Jak se superhrubá mzda vypočítá?

Superhrubá mzda je jednoduše hrubá mzda zaměstnance plus veškeré pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel a slouží k výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Částka se navíc zaokrouhluje na celá sta. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance:

  • 25 % na sociálním pojištění
  • 9 % na zdravotním pojištění
  • Celkem 34 % pojistného

Výsledek, tedy superhrubá mzda, je zaokrouhlený násobek hrubé mzdy a koeficientu 1,34.

Průměrná mzda

Zajímá vás také, jaké je průměrná mzda v České republice? V tuto chvíli je to 29 346 Kč, a její výše stále stoupá. Přečtěte si celý článek na průměrný plat v ČR a podívejte se také, jaký je průměrný plat v USA.

Důchod a nemocenské dávky

Státní důchod a také nemocenská, mateřská a ošetřovné se počítají z hrubé mzdy, přestože daň z příjmů fyzických osob si platí zaměstnanci právě ze mzdy superhrubé. Jde o to, že sociální pojištění se počítá z hrubé mzdy stejně tak, jako zdravotní pojištění.

Státní důchod a také nemocenská, mateřská a ošetřovné se počítají z hrubé mzdy.

Výpočet čisté mzdy

Máte po těch všech mzdách v hlavě trochu zmatek? Základní a nejdůležitější částka by pro vás měla bát čistá mzda. Ta se spočítá tak, že od hrubé mzdy jednoduše odečtete zdravotní a sociální pojištění a to za zaměstnance a také za zaměstnavatele. Je to proto, že zaměstnavatel odvádí 25 % na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění zamětsnance. Zaměstnanec zatím odvádí ze své mzdy 6,5 % na sociální pojištění a 4,5 % na zdravotní pojištění.

Máte nízkou mzdu? Podívejte se na aktuální nabídky práce a třeba najdete novou vysněnou práci.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Ze života Ze života firem a kanceláří