Sebereflexe jako klíč k úspěšnému podnikání | VímVíc.cz

Sebereflexe jako koření úspěšného podnikání

Spousta úspěšných podnikatelů tvrdí, že za jejich úspěchem stojí sebereflexe. Pravidelná sebereflexe jim pomáhá udržovat na mysli kritické přiznání vlastních chyb. Tento proces nedělají každý den, ale krátké a objektivní zamyšlení nad sebe samým pomáhá podporovat osobní rozvoj, a tak jim také pomáhá využívat svůj potenciál naplno. Jak a v čem vám může sebereflexe pomoct se dočtete v našem článku.

Sebereflexe jako koření k úspěšnému podnikání

Co je sebereflexe?

Sebereflexe je schopnost přemýšlet sám o sobě, o svém jednání, a to poté adekvátně posoudit. Cílem sebereflexe je zhodnotit, co vás vedlo k danému chování a jednání. Sebereflexe se dá považovat za sebehodnocení. Schopnost sebereflexe je důležitá k uvědomění si odpovědnosti za své činy. Člověk, který má schopnost sebereflexe, často o sobě přemýšlí, následně hodnotí své chování i svoji morálku.

Schopnost sebereflexe může být považována také za značný projev inteligence každého jedince. Člověk si díky sebereflexi uvědomuje svoje vnitřní pocity, svoje možnosti, ale také schopnosti a svoje slabé stránky. Prostřednictvím sebereflexe si člověk uvědomí vztahy s lidmi kolem sebe.

Sebereflexi můžete uplatnit v mnoha oblastech života. Hojně se objevuje v pracovní oblasti – pracovní sebereflexe. Ta pomáhá při zvládání náročného úkolu nebo přijetí nové pozice s větší zodpovědností nebo při posuzování pracovních výsledků, a to včetně i těch negativních.

Sebereflexe jako koření k úspěšnému podnikání

Ukázka sebereflexe

Každý ví, jak vypadá, každý na první pohled pozná, kdo má jaký styl. I vy, každý den se minimálně jednou podíváte do zrcadla a vidíte, jak právě vypadáte. Ale už málokdo se občas podívá do svého nitra a zeptá se: jak se cítí nebo jak by se cítit chtěl…

Nejlepší je praktikovat sebereflexi pravidelně ve stejný čas tak, abyste si na ni navykli co nejvíce. Časově by sebereflexe měla zabrat jen pár minut a měli byste ji nejlépe spojit s plánem na příští den. Sebereflexi byste měli provádět hlavně ve chvíli, kdy vás nikdo a nic už nebude vyrušovat. Sebereflexi nemusíte nutně provádět jen v sedě u stolu nebo zrcadla. Sebereflexi můžete provádět bez ohledu na aktivitě – můžete běhat, sedět nebo jít. Nejdůležitější je, abyste se sebereflexi věnovali na sto procent.

Sebereflexe nabývá smyslu především ve chvíli, kdy se stane naším pravidelným zvykem. V praxi sebereflexe vypadá jako rozhovor se sebou samým. Rozhovor jako s někým, koho máte rádi a o koho máte zájem, proto to, co vypráví poctivě posloucháte.

Pro ukázku mohou být příkladovými otázkami:

  1. Jak se cítím?
  2. Jak bych se chtěl cítit?
  3. Co bych chtěl dělat jinak, abych se cítil líp?
  4. Čemu bych se chtěl vyhnout a proč?
  5. Proč jsem v takové situaci reagoval daným způsobem?

Závěrem by měly být naprosto konkrétní odpovědi na právě na předcházející otázky. Rychlé a jednoduše negativní odpovědi k žádnému progresu nepovedou. Pokud se jednoduše a rychle odsoudíte, že jste se zachovali špatně, není tím správným postupem. Důležité je, zjistit, proč jste zachovali daným způsobem a jak byste se chtěli v takové situaci zachovat v budoucnu.

Sebereflexe v podnikání

Pravidelná sebereflexe s sebou přináší celou řadu benefitů, které jsou velice přínosné pro úspěšné podnikání. Jedním z hlavních cílů je poznání sama sebe. Každý úspěšný podnikatel by měl znát vlastní hodnoty a vědět, na čem mu opravdu záleží, jaké jsou jeho priority. Díky tomu bude vědět na čem svoje podnikání buduje.

S poznáním přichází i jistější rozhodování. Každý podnikatel musí udělat mnoho rozhodnutí. Některá méně důležitá a některá více, díky sebereflexi a poznání, může lépe rozeznat, na jakém principu se bude rozhodovat. Tím můžete předejít nahodilým rozhodnutím, které jsou ovlivněny emocemi. Z jisté rozhodnutí plyne i větší klid a jistota, že jste se rozhodli správně.

Sebereflexe vám pomůže vylepšit vztahy s ostatními. Prostřednictvím sebereflexe můžete zodpovědět otázky, proč máte špatné vztahy nebo jak byste je chtěli zlepšit. Můžete lépe rozpoznat, jakou hodnotu má váš vztah nebo jak byste se měli chovat, aby se váš vztah zlepšil.

Každý podnikatel tráví několik hodin denně ve stresu. Sebereflexe vám pomůže zavřít za špatnými myšlenkami dveře, zatímco je otevře delšímu a kvalitnějšímu spánku. Pokud se na konci dne otočíte za vším, co se vám povedlo, pomůže vám to rychleji usnout. Kvalitní spánek má ale jednu zásadní podmínku. Událostmi z minulého dne byste se neměli zabývat až příliš dlouho. Podle správné sebereflexe je dostačující krátce zhodnotit uplynulé události, otočit stranu a začít s novým a nepopsaným listem.

Sebereflexe omezuje stres. Čím méně času se budete zabývat nadbytečnými připomínkami, tím více času se můžete věnovat opravdu důležitým povinnostem. Sebereflexe vám pomůže odbourat myšlení o tom, jak vás vidí druzí. Změní vaše jednání tak, aby odpovídalo vašim hodnotám.

Negativní sebereflexe

Sebereflexe může mít pozitivní i negativní dopad. vzhledem k tomu, že sebereflexi musí dělat každý individuálně, je těžké hodnotit nebo jakkoliv ohlídat, jestli to daný člověk dělá správně. Sebereflexe je závislá na povaze každého jednotlivce. Jestliže je někdo lítostivý nebo příliš sebekritický, je pravděpodobné, že při sebereflexi bude na sebe klást až příliš mnoho kritiky. K tomu sebereflexe ale neslouží. Negativní sebereflexe na vás bude mít i negativní dopad. Nezapomeňte, že sebereflexe musí být objektivní.

Reflexe x sebereflexe

Pojem reflexe je definován jako proces, který pomáhá vytěžit a zpracovat zkušenosti získané během nějaké aktivity. Zjednodušeně řečeno, reflexe je ohlédnutí za danou aktivitou. Tento proces umožňuje efektivnější učení a lepší zapamatování nových poznatků. Cílem reflexe je najít širších souvislostí a významů. Kvalitní reflexe je považována jako základ pro inteligentní jednání pro čerpání dalších zkušeností.

Kritické myšlení

Pojem sebereflexe je často definována v oblasti psychologie. Z psychologického hlediska je sebereflexe něčím, jako je sebepoznání. V psychologii je popisována jako jakási zpětná vazba na vás samotné. Prostřednictvím sebereflexe získáte objektivní obraz o sobě samém, což umožňuje uvědomění si svého jednání a chování.

Bez pravidelné sebereflexe budete mít nedostatek jistoty ve svých rozhodnutích, ve svém jednání. Díky sebereflexi si budete vědomi svých činů a naplno budete vnímat, co jste vy a co jsou oni. Toto rozlišení je důležité především pro vaše svědomí. Jestliže si totiž rozlišíte, kdo se dopustil chyby a kdo je za ní zodpovědný, ulehčí to vašemu svědomí. To, že si uvědomíte vlastní zodpovědnost a popřípadě přiznáte i to, že jste se dopustili chyby, bude to dalším znakem o vaši zralosti.

Sebereflexi lze spojovat se lhaním. Podobně jako lhaní má sebereflexe několik obecných znaků, které je dobré znát a umět je rozpoznat. Tak jako lhář popírá vinu a odmítá přijmou svoji zodpovědnost, která mu náleží, je ten, který provádí sebereflexi, pravým opakem. Nedostatek morální sebereflexe ohrožuje důvěru, vztah k sobě samým ale i k ostatním.

Kurzy sebereflexe

Na internetu můžete najít celou řadu kurzů, jak se naučit správnou sebereflexi. Pro výběr kurzu je důležité, abyste si byli jistí, že ho povede profesionál. Serióznost dá kurzu především člověk, který pracoval nebo pracuje v oboru psychologie, HR apod.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře Uvnitř firem a kanceláří Personalistika a HR Zaměstnání a podnikání Návody