Jak na oddlužení a osobní bankrot 2020? | VímVíc.cz

Jak na oddlužení a osobní bankrot 2020?

06. 10. 2020

V loňském roce bylo více než 100 000 Čechů v insolvenčním řízení. Dluhoví poradci a finanční poradci očekávají další nárůst lidí, kteří vstoupí do insolvenčního řízení. Zájem o oddlužení v průměru projeví lidé, kteří mají exekuci a přibližně 10 finančních závazků, které nejsou schopní splácet. Průměrný český dlužník má 45 let a z celkového počtu klientů finančních institucí, kteří jsou v exekuci, je to přibližně 15 %, kteří nakonec vstoupí do insolvenčního řízení. Toto řešení je dluhovými poradci doporučováno a pokud je klient v takové situaci, že už není schopný své závazky splácet, je oddlužení tou nejrozumnější cestou. Jak na oddlužení a osobní bankrot? Jaké podmínky oddlužení musí klient splňovat?

Osobní bankrot, oddlužení 2020

Oddlužení a co pro klienta znamená?

Oddlužení se nabízí jako cesta klientům z dluhové pasti. Říká se, že dluhy dělají dluhy a v tomto případě už není cesty zpět. Klient splátky spotřebitelských úvěrů řešil dalšími půjčkami, až mu najednou nezbývaly peníze na plnohodnotný život či životní minimum. V poslední fázi už obvykle není tento klient schopný ani splácet své finanční závazky, zde nastává dluhová past. Cesta z dluhové pasti může být za pomoci oddlužení. Existují ale podmínky oddlužení, které musí klient, který chce vyhlásit osobní bankrot, splnit.

Co je oddlužení? Oddlužení je svým způsobem dohoda mezi dlužníkem a věřiteli, která je potvrzená soudně. Na samém konci procesu oddlužení dojde k osobnímu bankrotu dlužníka a dluhy dále nerostou. Nerostou také ani úroky a na zbylý majetek klient již není možné uvalit exekuci.

U oddlužení není stanovena maximální možná výše dluhu, proto osobní bankrot podmínky jsou i pro dlužníky, u kterých je zřejmé, že za 5 let splatí velmi malou část svých dluhů. Osobní bankrot může být tedy doopravdy tou nejlepší záchranou.

Podmínky oddlužení

O oddlužení může požádat dlužník, který u 2 a více věřitelů a není dlouhodobě schopen splácet své závazky. Od 1. července 2019 platí, že každý, kdo je schopen dát dohromady splátku 1 089 Kč insolvenčnímu správci a splátku 1 089 Kč na umoření dluhu, tedy dohromady 2 178 Kč, může zažádat o oddlužení. Dlužníkovi musí dále zůstat částka ve výši životního minima, aby mohl vést důstojný život. Existují 2 varianty oddlužení:

 • dlužník musí splatit nejméně 60 % svých dluhů za 3 roky,
 • dlužník musí splatit 30 % svých dluhů za 5 let.

Pokud klient nedokáže splatit 60 % svých dluhů za 3 roky, automaticky přechází na plnění druhé varianty oddlužení, tedy 30 % za 5 let. Se vším mu může pomoct oddlužení kalkulačka, kde si přesně spočítá, do kdy bude svůj dluh splácet.

O oddlužení si žádá sám klient prostřednictvím a za pomoci advokáta, notáře, soudního exekutora nebo jiné akreditované osoby. Návrh se podává na příslušném insolvenčním místě, na krajském soudu. Návrh se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Co musí obsahovat návrh na povolení oddlužení?

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících,
 • údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců,
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší,
 • informace o případných předešlých insolvenčních řízeních.

Jak dojde k oddlužení?

Jakým způsobem budou dluhy klienta uhrazeny? Existuje několik možností, jakými budou naplněny podmínky oddlužení. Pokud má klient nějaký majetek, bude mu tento majetek prodán a zpeněžen. Zpeněžená částka bude použita na celkové nebo částečné zaplacení dluhu věřitelům, soud poté může připravit oddlužení kalkulačka, neboli splátkový kalendář, podle kterého klient umoří další část dluhu. Většina dlužníků, kteří projeví zájem o oddlužení ale žádný majetek nemá. Jak může dojít k umoření dluhu?

 • prodejem a zpeněžením majetku dlužníka,
 • kombinací prodeje a zpeněžení majetku a splátkového kalendáře nebo
 • splátkovým kalendářem.

K rozhodnutí dojde během soudního řízení, kterého se účastní také jednotliví věřitelé, kteří hlasují o způsobu, jakým dojde k umoření dluhu. Od 1. června 2019 platí, že každý, kdo bude schopen platit měsíčně odměnu insolvenčnímu správci ve výši 1 089 Kč a minimálně 1 089 Kč na umoření závazků věřitelům a zároveň splní i další podmínky oddlužení, bude moci vstoupit do procesu oddlužení.

Proces oddlužení se nazývá insolvenční řízení a dlužníkovi je během soudního řízení ustanoven insolvenční správce, který bude dohlížet na celý průběh oddlužení, od začátku až do konce. Insolvenční správce aktivně komunikuje s dlužníkem i věřiteli a pomáhá k uspokojení požadavků a potřeb na obou stranách.

Osobní bankrot - jak na něj

Osobní bankrot povinnosti

V případě, že dojde k úspěšnému oddlužení, dlužník musí plnit povinnosti, které zajišťují správný průběh insolvenčního řízení. Klient se musí neustále aktivně snažit splácet/umořit dluh. V případě, že například prokazatelně obdrží darem větší finanční obnos nebo vyhraje v loterii, je dlužník povinen tyto finance použít na umoření dluhu. Pokud například dlužník ztratí zaměstnání, musí se aktivně snažit najít zaměstnání nové apod. Jaké povinnosti musí dlužník plnit během insolvenčního řízení?

 1. Dlužník musí aktivně a soustavně usilovat o úhradu dluhu.
 2. Dlužník musí informovat insolvenčního správce o všech změnách (bydlení, zaměstnání).
 3. Dlužník musí informovat insolvenčního správce o své aktuální finanční situaci.
 4. Dlužník musí řádně splácet dluh v přesně stanovených intervalech.

V případě porušení podmínky oddlužení hrozí dlužníkovi zrušení osobního bankrotu a následné vyhlášení konkursu na fyzickou osobu. Dlužník si musí hlídat splátkový kalendář a řádně a v termínu splácet svůj dluh. Oddlužení kalkulačka může být nápomocná, aby si klient udržel výdaje pod kontrolou. Oddlužení kalkulačka je k nalezení i online, kde si dlužníci mohou spočítat a prohlédnout, jak bude probíhat jejich insolvenční řízení.

Oddlužení 2020

Jak již bylo řečeno výše, od 1. července 2019 se v České republice zjednodušily podmínky oddlužení a od té doby může nároku na oddlužení dosáhnout větší množství dlužníků. Největší změnou bylo zrušení podmínky oddlužení, že dlužník musí doložit, že bude schopný v následujících 5 letech svůj dluh umořit. Přesně klient musí umořit 30 % svého dluhu.

Během insolvenční řízení není doporučováno, aby se dlužník opět zadlužil půjčkou po insolvenci u bankovní nebo nebankovní společnosti. Většina finančních institucí neposkytuje půjčky v insolvenci. A jak je na tom půjčka pro dlužníky na ruku? Pokud osoba projde celým procesem oddlužení, není žádná nejlepší půjčka. Oddlužení a osobní bankrot je příležitost k tomu začít od začátku s čistým štítem a bez jakýchkoliv dluhů. Nejlepší půjčky pro dlužníky na ruku nejsou ty, které klienta ještě více zadluží.

Oddlužení a OSVČ

Je možné, aby si OSVČ zažádala o oddlužení? Ano, při splnění určitých podmínek oddlužení si může i OSVČ o osobní bankrot zažádat. OSVČ si může o oddlužení zažádat v případě, že se jedná o dluhy způsobené spotřebitelskými úvěry. Pokud by se jednalo o dluhy z podnikání, musí OSVČ splnit jisté podmínky oddlužení, aby mu byl osobní bankrot umožněn.

Od roku 2019 existuje také sjednocený postup pro oddlužení OSVČ. OSVČ předkládá podklady za předcházející daňové období, z této částky je poté určena výše zálohové srážky. Tuto částku poté dlužná OSVČ splácí každý měsíc a na řádné plnění dohlíží, rovněž jako u fyzické osoby, insolvenční správce. Po každém ukončeném daňovém období OSVČ dlužník předkládá insolvenčnímu správci přiznání k dani z příjmů, výpisy z účtů, případně další podklady, kterými doloží své příjmy a výdaje a je vypočtena referenční srážka, na jejichž základě je poté měsíční splátka zvýšena nebo snížena.

OSVČ osobní bankrot podmínky

I při schvalování oddlužení OSVČ musí být splněny určité podmínky oddlužení, bez kterých nemůže být insolvenční řízení zahájeno. Podmínky oddlužení jsou velmi podobné těm, které jsou povinny splnit i fyzické osoby vyhlašující osobní bankrot. I zde je nutné, aby měla OSVČ pohledávky minimálně u 2 věřitelů. Dále musí být splněny tyto podmínky oddlužení:

 • s oddlužením OSVČ musí souhlasit věřitel/věřitelé,
 • musí se jednat o zajištěnou pohledávku,
 • jedná se o pohledávku věřitele, která zůstala po konci konkursního řízení, o oddlužení může tak žádat podnikatel, který již prošel konkursem.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Investice a spoření