Gamifikace a její využití ve vzdělávání a HR | VímVíc.cz

Využití gamifikace v HR a ve vzdělání

Otázky zaměřené na hraní videoher není při dnešních pohovorech nic zvláštního. Odpověď na takovou otázku o vás prozradí více než si myslíte. Personalista podle vaší odpovědi může poznat jaký máte pravděpodobně smysl pro spolupráci, na jakém principu děláte rozhodnutí nebo třeba jak dokážete reagovat ve vypjaté situaci.

Gamifikace v HR a vzdělávání

Co to je gamifikace?

Gamifikace je nová technika marketingu, která zvyšuje zájem zaměstnanců a klientů prostřednictvím herních prostředků, herních designů, herního myšlení a herních principů do neherních oblastí. Tato technika se uplatňuje například v řízení firmy, HR, marketingu, webových nebo mobilních aplikací. Využití má tak v celém mediálním odvětví. Můžeme ji rozdělit do více kategorií, například podle firemního prostředí na interní a externí.

Interní gamifikace se zaměřuje na zavedení herních principů do procesů uvnitř firmy – například podpora firemní kultury, rozvoj firmy, při práci se zaměstnanci nebo při jejich vzdělávání.

Externí gamifikace se věnuje více zákazníkům na vnější straně firmy. Složí především k obchodnímu nebo marketingovému účelu. Její cílem je vytvoření hlubšího vztahu mezi firmou a zákazníkem.

Nejčastěji se gamifikace do procesu zapojuje tzv. progress barem, který vizuálně zaznamená například množství vyplněných údajů nebo počet zodpovězených otázek v dotazníku apod. Dalším způsobem může být také nějaký avatar nebo získávání bodů, zkušeností za danou činnost. Tento způsob zavedla již v roce 2015 česká společnost Court of Moravia nebo společnost Gameful.

Gamifikace v HR

Při hledání a přijímání nových zaměstnanců se může využít gamifikace, která nám pomůže s oslovením konkrétní skupiny lidí. Gamifikace nám ukáže vlastnosti a schopnosti, které zvýší jejich motivaci k ucházení o dané místo. Gamifikace obsahuje hry a výzvy, které včas jasně ukážou, jestli kandidát vhodný na žádanou pozici či nikoliv.

V oblasti práce gamifikace pomáhá zvyšovat motivaci zaměstnanců a pomáhá k profitování firmy. Zaměstnancům pomáhá k osobnímu rozvoji, rozvoji jejich kompetencí a jejich schopností. Gamifikace také zlepšuje vztahy na pracovišti.

Hlavními výhodami gamifikace jsou jednotlivé gamifikační procesy, které uvolňují napětí a stres na pracovišti, odbourávají rutinu a zvyšují pozornost zaměstnanců při práci.

Gamifikace ve vzdělávání

Gamifikace se může využít také jako nástroj při školení pro zaměstnance a být tak nástrojem, který umožňuje udělat vzdělávání atraktivnějším. Tím zároveň zvyšuje motivaci a pozornost těch, kteří se vzdělávají. Gamifikace ve vzdělávání zvyšuje zapamatovatelnost látky a tím i zvyšuje praktickou činnost.

Externí gamifikace, která se orientuje na zákazníky, dominuje v marketingu a obchodní strategii firem. Nástroj pomáhá především k tomu, aby zajímavě a hravě zaujal cílenou skupinu lidí, zákazníků. Typickým příkladem jsou již zmíněné věrnostní programy. Cíl externí gamifikace je vybudování hlubšího vztahu mezi firmou a zákazníkem.

Gamifikace v marketingu

Gamifikace se často využívá i v marketingu. Je totiž jedním z možných způsobů propagace webových stránek nebo některých produktů. Zaměřuje se hlavně na zvýšení jejich návštěvnosti. Zákazníci si hravě osvojí obsahy stránek nebo se lépe seznámí s daným produktem, které by bez gamifikace nezískal. Smysl gamifikace v marketingu je založen na tom, aby udrželi co nejvyšší možný zájem cílených zákazníků.

Organizace Gamifikace

Zavedení gamifikace do firmy probíhá postupně, přičemž je důležité vytvořit plán, pomocí kterého dosáhnete jejího úspěšného zavedení. První krok je tedy vytvoření plánu, který se zaměří jak na využití herních prvků do neherního prostředí, tak na definice cílů, kterých chcete dosáhnout.

V druhém kroku se věnujte zákazníkům nebo cílové skupině lidí, které chcete oslovit. Musíte vědět, co přesně chcete, aby tato skupina dělala a jakým způsobem má změnit své chování.

Ve třetím kroku se zaměřte na to, kdo jsou lidé, na které míříte, a jaký mají vztah k vaší firmě. Můžete je také rozdělit do několik skupin podle jejich motivace. Jeden z již existujících rozdělení je podle profesora Richarda Bartlea.

Ten rozdělil zákazníky do skupin s názvy:

 1. Archiever
  • typ hráče, který se snaží být nejlepší
  • primárně se snaží ukázat ostatním hráčům, že mu jde o výhru a splnění předem stanovených cílů
  • rádi se učí novým věcem
  • neradi prohrávají
  • pokud jim je odepřena možnost dosáhnout úspěchu, často o hru ztratí zájem
 2. Socialiser
  • hry se účastní proto, aby potkali jiní hráče
  • hra jako taková pro ně nemá vyšší význam
  • důležitá je pro ně mezilidská interakce
  • tito hráči sledují, jakým způsobem s nimi komunikují ostatní
 3. Explorer
  • zajímají se o průzkum herního prostředí
  • mají rádi překvapení
  • rádi objevují tajné skrýše
  • rádi získávají nové informace o hře
  • dávají najevo své rozsáhlé vědomosti
 4. Killer
  • rádi poškozují a zneužívají ostatní hráče
  • cítí se být nadřazenými hráči
  • jde jim primárně o výhru
  • průzkum herního prostředí vyhledávají především proto, aby získal moc nad ostatními hráči

Kurz gamifikace

Gamifikace je na současném pracovním trhu poměrně žádaný proces, proto najdete celou řadu kurzů, které se zaměřují na osvojení gamifikace. Kurz gamifikace se zaměřuje především na to, aby posluchače naučil základní principy a mechaniky gamifikace. Pochopit, proč má gamifikace tak velký potenciál a proč to může být mocná zbraň. Kurz také zahrnuje část, ve které se naučíte využívat gamifikaci efektivně.

Z takového kurzu si můžete odnést dovednost, jak správně motivovat své okolí a na jakých principech funguje motivace. Nebo také poznáte inspiraci, jaké hry využít ve firemním prostředí a firemním vzdělávání. Ihned uvidíte reálné výsledky, které neskončí spolu se školením, ale propojí se s pracovní realitou.

Jste fanouškem počítačových nebo jiných her? Vyberte si ze široké nabídky herního přístlušenství na Mironet.cz. Výhodný nákup vám zajistí Mironet slevové kupóny.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Úspěch v kariéře Uvnitř firem a kanceláří Personalistika a HR Zaměstnání a podnikání Zábava a volný čas